งานบุคคล

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
View Download
  295k v. 1 Feb 28, 2011, 1:20 AM ใครก็ได้ในจินตนาการ คนที่คุณก็รู้ว่าใคร
ĉ
View Download
  242k v. 1 Feb 28, 2011, 1:20 AM ใครก็ได้ในจินตนาการ คนที่คุณก็รู้ว่าใคร
ċ

Download
ข้อมูลรายงานผลการพัฒนาครู ด้วยระบบ E-Training  27k v. 1 Nov 9, 2010, 1:39 AM ใครก็ได้ในจินตนาการ คนที่คุณก็รู้ว่าใคร
ĉ
View Download
  50k v. 1 Aug 3, 2010, 10:29 PM ใครก็ได้ในจินตนาการ คนที่คุณก็รู้ว่าใคร
ĉ
View Download
ตัวอย่างหนังสือนำส่ง เพื่อขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  68k v. 1 Nov 30, 2010, 11:44 PM ใครก็ได้ในจินตนาการ คนที่คุณก็รู้ว่าใคร
Ĉ
View Download
การบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย สพท.พช.2  20k v. 1 May 17, 2010, 7:06 PM ใครก็ได้ในจินตนาการ คนที่คุณก็รู้ว่าใคร
ĉ
View Download
e training  89k v. 1 Nov 10, 2010, 12:55 AM ใครก็ได้ในจินตนาการ คนที่คุณก็รู้ว่าใคร
Ĉ
View Download
วิทยฐานะครูเมืองกลางวิทยาคม  34k v. 1 Jun 9, 2010, 6:35 AM ใครก็ได้ในจินตนาการ คนที่คุณก็รู้ว่าใคร
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
View Download
รหัสสถานศึกษา  34k v. 4 Jul 16, 2010, 2:16 AM ใครก็ได้ในจินตนาการ คนที่คุณก็รู้ว่าใคร
Ĉ
View Download
1.แบบปริมาณงานของสถานศึกษาและแบบปริมาณงานรายสาระ   88k v. 5 Jul 16, 2010, 2:16 AM ใครก็ได้ในจินตนาการ คนที่คุณก็รู้ว่าใคร
Ĉ
View Download
2.แบบรายงานข้อมูลครู พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและอัตราจ้าง   67k v. 6 Jul 16, 2010, 2:16 AM ใครก็ได้ในจินตนาการ คนที่คุณก็รู้ว่าใคร
ĉ
View Download
การรายงานข้อมูลการบริหารงานบุคคล ณ 10 มิ.ย. 2553  225k v. 3 Jul 16, 2010, 2:16 AM ใครก็ได้ในจินตนาการ คนที่คุณก็รู้ว่าใคร
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
View Download
ตัวอย่างคำสั่ง เนื่องจากเกษียณอายุราชการ  42k v. 3 Nov 10, 2010, 10:02 PM ใครก็ได้ในจินตนาการ คนที่คุณก็รู้ว่าใคร
ĉ
View Download
ตัวอย่างคำสั่งปกติ การเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ  36k v. 3 Nov 10, 2010, 10:02 PM ใครก็ได้ในจินตนาการ คนที่คุณก็รู้ว่าใคร
Ĉ
View Download
บัญชีแนบท้ายคำสั่ง  89k v. 3 Nov 10, 2010, 10:02 PM ใครก็ได้ในจินตนาการ คนที่คุณก็รู้ว่าใคร
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
View Download
เรื่องย้าย  23k v. 2 May 17, 2010, 7:07 PM ใครก็ได้ในจินตนาการ คนที่คุณก็รู้ว่าใคร
Ĉ
View Download
เรื่องย้ายครู  91k v. 2 May 17, 2010, 7:07 PM ใครก็ได้ในจินตนาการ คนที่คุณก็รู้ว่าใคร
Ĉ
View Download
รายชื่อผู้ย้าย  18k v. 2 May 17, 2010, 7:07 PM ใครก็ได้ในจินตนาการ คนที่คุณก็รู้ว่าใคร
ĉ
View Download
หนองแม่นา  298k v. 2 May 25, 2010, 12:40 AM ใครก็ได้ในจินตนาการ คนที่คุณก็รู้ว่าใคร
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
View Download
ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  296k v. 2 May 25, 2010, 12:40 AM ใครก็ได้ในจินตนาการ คนที่คุณก็รู้ว่าใคร
Ĉ
View Download
บัญชีลงเวลา ข้าราชการครู   32k v. 4 Aug 3, 2010, 11:30 PM ใครก็ได้ในจินตนาการ คนที่คุณก็รู้ว่าใคร
ĉ
View Download
ปกแบบลงเวลา  20k v. 3 Aug 3, 2010, 2:09 AM ใครก็ได้ในจินตนาการ คนที่คุณก็รู้ว่าใคร
Ĉ
View Download
  20k v. 2 Aug 19, 2010, 8:30 PM ใครก็ได้ในจินตนาการ คนที่คุณก็รู้ว่าใคร
Comments