ติดต่อเว็บหลักของโรงเรียน

ยินดีต้อนรับเข้าเว็บโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม

Recent site activity

ดาว์นโหลดไฟล์


ċ
สพป.พช.(ม..(1).zip
Download
ข้อมูล P Obec มัธยม  6319k v. 1 Dec 22, 2010, 10:42 PM ใครก็ได้ในจินตนาการ คนที่คุณก็รู้ว่าใคร
 งาน P-Obec
 โปรแกรมและรายการอื่นๆ
ċ
clock_006.swf
View Download
โปรแกรมนาฬิกาดิจิตอล สามารถเปิดได้โดยใช้โปรแกรม GOM Player  2k v. 2 Dec 22, 2010, 10:26 PM ใครก็ได้ในจินตนาการ คนที่คุณก็รู้ว่าใคร
ċ
THSarabunPSK.rar
Download
ฟอร์น งานสารบรรณไทย  3079k v. 2 Dec 22, 2010, 10:26 PM ใครก็ได้ในจินตนาการ คนที่คุณก็รู้ว่าใคร
ċ
THSarabunPSK.zip
Download
ฟอร์น มาตรฐาน สารบรรณไทย   174k v. 2 Dec 22, 2010, 10:26 PM ใครก็ได้ในจินตนาการ คนที่คุณก็รู้ว่าใคร
ĉ คำสั่งอบตแห่เทียน.doc
View Download
คำสั่งแห่เทียน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง  1774k v. 2 Dec 22, 2010, 10:26 PM ใครก็ได้ในจินตนาการ คนที่คุณก็รู้ว่าใคร
ċ
จับหน้าจอ.rar
Download
โปรแกรมจับหน้าจอ  4961k v. 2 Dec 22, 2010, 10:26 PM ใครก็ได้ในจินตนาการ คนที่คุณก็รู้ว่าใคร
ĉ แบบวฐ.1ถึงวฐ.6.doc
View Download
ตัวอย่างแบบคำขอ วฐ 1 ถึง วฐ 6   162k v. 2 Dec 22, 2010, 10:26 PM ใครก็ได้ในจินตนาการ คนที่คุณก็รู้ว่าใคร
ĉ รายละเอียดประวัติผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ53.doc
View Download
ประวัติ ผอ ชำนาญ บุญจอม  63k v. 2 Dec 22, 2010, 10:26 PM ใครก็ได้ในจินตนาการ คนที่คุณก็รู้ว่าใคร
ĉ วฐ3-1(2).doc
View Download
แบบรายงานผลการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(ทุกตำแหน่ง) สำหรับกรรมการประเมิน คณะที่ 2   74k v. 2 Dec 22, 2010, 10:26 PM ใครก็ได้ในจินตนาการ คนที่คุณก็รู้ว่าใคร