رزومه محمد كنشلو

محمد كنشلو

 

عضو هيات علمي دانشكده مهندسي معدن، دانشگاه صنعتي شاهرود


Mohammad KONESHLOO محمد کنشلو

سوابق تحصيلي

1386

1385

1380

1377

دكتراي معدن از اكول معدن پاريس

كارشناسي ارشد زمين آمار از مركز زمين آمار اكول معدن پاريس

كارشناسي ارشد اكتشاف معدن از دانشكده فني دانشگاه تهران

كارشناسي اكتشاف معدن از دانشكده فني دانشگاه تهران

سوابق تحقيقاتي

85-1383

 

1384

1382

1381

 

1380

مطالعه بكارگيري روشهاي تخمين به منظور بهبود و كنترل استخراج در معادن كائولن شارانت فرانسه با همكاري AGS-MINERAUX, IMERYS

مطالعه رفتار و تيپولوژي كائولنهاي شارانت فرانسه

مطالعه امكان حذف آهن با روش مغناطيسي از كائولنهاي استان مركزي با همكاري شركت كاني كاربرد زمان

مطالعه روشهاي فرآوري كائولن در قالب طرح جامع فرآوري مواد معدني در موسسه تحقيقات و كاربرد مواد معدني ايران

مطالعه امكان فرآوري زئوليت افتر سمنان (در قالب پايان نامه كارشناسي ارشد)

سوابق كاري

1387

85-1382

82-1380

80-1377

1376

همكاري با شركت زمين كاو گستر در تهيه طرح معيارهاي تصميم گيري در اكتشاف

همكاري با شركت AGS-MINERAUX, IMERYS در زمينه بهبود كيفيت محصولات كائولن

همكاري با شركت كاني كاربرد زمان در زمينه فرآوري و كاربرد مواد معدني

همكاري با موسسه تحقيقات و كاربرد مواد معدني ايران

همكاري با شركت معدن زمين در اكتشاف منطقه انگوران

زمينه ها و علايق پژوهشي: 

 

زمين آمار تخمين ذخاير طبيعي، كانيهاي صنعتي، اكتشاف مواد معدني، اقتصاد كانيها

 

بخشي از انتشارات

 
 1. مقاله: رضايي حسن، اصغري اميد، کنشلو، محمد، "کاربرد آمار چند نقطه ای در مدلسازی دایکها: مطالعه موردی کانسار مس پورفیری سونگون"، کنفرانس سالانه انجمن بین الممللی ریاضیات علوم زمین، سالزبورگ، اتریش، 1390
 2. تاليف كتاب: کنشلو، محمد، "زمین امار- جلد اول زمین آمار خطی"، (در دست چاپ)، 1390
 3. تاليف كتاب: کنشلو، محمد، "زمین آمار-جلد دوم زمین آمار پیشرفته"، (در دست چاپ)، 1390
 4. مقاله: رضایی، حسن- دیبایی, احمد، کنشلو، محمد، "کاربرد تکنیک زمین اماری چند نقطه ای در مدلسازی مخازن هیدروکربوری"، اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی مواد هیدروکربوری، ایران، 1390
 5. مقاله: ، "استفاده از کریجینگ انفصالی-تخمینگر غیر خطی- در مدلسازی آلودگی آبهای زیر زمینی"، کنفراس سالانه انجمن بین المللی ریاضیات در علوم زمین، بوداپست، 1389
 6. مقاله: آزاد محمدرضا, کنشلو محمد، کامکار روحانی ابوالقاسم، آزاد علی، "کاربرد آنالیز کریجینگ فاکتوری برای جدایش ساختارهای فضایی "، بيست و نهمين گردهمايى علوم زمين، تهران، 1389
 7. مقاله: یاوری محسن, کنشلو محمد، کامکار روحانی ابوالقاسم ، "مقايسه اعتبار سنجي كريگینگ ھمراه با روند بیروني با كريگینگ عادي "، بيست و نهمين گردهمايى علوم زمين، ، تهران، 1389
 8. مقاله: کنشلو، محمد، "بررسي امكان شبيه سازي كلاسهاي مختلف ماده معدني با استفاده روش شبيه سازي چند گوسي، مطالعه موردي: كانسارهاي كائولن حوضه رسوبي شارانت، فرانسه"، سومين كنفرانس مهندسي معدن ايران، يزد ، صفحات 365-371، 1388 <چكيده>
 9. مقاله: کنشلو، محمد- ونش،مارک، روله، جان پیر، "مدلسازی ذخایر رسوبی کائولن: مطالعه موردی ذخایر کائولن شارانت فرانسه"، بیستمین کنگره چهانی معدن
 10. مقاله: کنشلو، محمد- نیستانی، محمد-احمدزاده، حسین، "اعتبار سنجی برنامه های آموزش مهندسی معدن در ایران"، بیستمین کنگره جهانی معدن
 11. مقاله: کنشلو، محمد- شیلس، ژان پل، "چالش کلاسه بندی و مدلسازی نهشته های کائولن شارانت"، کنفراس سالانه انجمن بین المللی ریاضیات در علوم زمین

 

افتخارات علمي و اختراعات

 

رتبه اول در آزمون كارشناسي ارشد سال 1377، رتبه دوم علمي در آزمون اعزام سال 1380، اخذ درجه دكتري با مرتبه Tres Honorable

تماس

 

آدرس پستي: تهران صندق پستي644-  13145

آدرس محل كار: شاهرود، بلوار دانشگاه-صندوق پستي 316، كد پستي 3619995161

تلفن محل كار: داخلي 2567-3332205 - (0273)

فاكس محل كار: 3335509 - (0273)

پست الكترونيك: mkonesh@yahoo.com, Koneshloo@shahroodut.ac.ir

آدرس وبگاه شخصي: http://sites.google.com/site/mkoneshloo/home

 

Comments