מצפה זיו [זכרון יהודה ויואב הי"ד]

לזכר שני החברים יהודה בן יוסף ויואב דורון ז"ל שנהרגו במשמרתם על המקום.
 
הנוף של מצפה