SIDER PÅ BLOGGER
De der samlingene av dikt er gitte enkle adresser fra 1.mixnix.net til 21.mixnix.net. Kanskje kan det være interessant å se hvilken enkel adresse den der diktsamling er gitt ...
 • Barnelærdom
 • 21 dikt på formen anapestisk tetrametric quatrain
 • Bestemorsdikt
 • 40 dikt på ulik form
 • Det er noe med det
 • 36 limericker kalt sentrumsblikk.
 • Du verden
 • 80 dikt på ulik form. Den første samling.
 • Dugleik
 • 40 dikt på nynorsk på ulik form.
 • Ein kunstnar er født
 • 6 ballader og 21 huitainer på nynorsk.
 • Et lystig blikk
 • Flere dikt på den form jeg kaller apartementalsk.
 • Fru Tanketom
 • 40 humoristiske dikt på formen anapestisk tetrametrisk quatrain.
 • Funnet verdig
 • 40 dikt som tilbakeblikk.
 • Her jeg går og trår
 • 40 dikt på ulik form.
 • Herr Blikkfeste
 • 40 humoristiske dikt på formen anapestisk tetrametrisk quatrain.
 • I baderingen
 • 40 korte dikt på formen jambisk tetrametrisk quatrain, til barn.
 • I godhjørnet
 • 40 dikt på ulik form.
 • Kunsten å se klart
 • 80 dikt på formen alminnelig mål.
 • Merkeligheter
 • Flere dikt av ymse slag.
 • Nok er nok
 • 40 lokuser.
 • Norsk vis
 • 40 limericker.
 • Plutselig
 • 40 tidlige dikt på nynorsk uttrykkende kreativ fryd.
 • Retningsviser
 • 123 lokuser tilegnet HKH Prinsesse Ingrid Alexandra.
 • Syn på ting
 • 40 dikt på ulik form.
 • Til konfirmanten
 • 40 pokuser.
 • Trygt og heldig
 • 60 dikt av ymse slag.