Hlavní stránka

OZNÁMENÍ O SOUTĚŽE
Miss Vietnamu v České republice 2010


Sdružení  Vietnamských Občanů žijících v ČR ve spolupráci se společnostmi a organizacemi Vietmedia, INFO-DRACEK, Development Worldwide spolu organnizuje Soutěž Miss Vietnamu v České republice roku 2010.

Finální kolo soutěte se bude konat v Praze dne 28.1.2011

Všechny konkrétní informace budou zveřejněny v novinách:
    • Tuần tin mới,
  • Thế giới trẻ,
  • Vạn Xuân,
  • Web : www.vietmedia.eu
  • a v ostátní mediálních prostředcích v ČR.

V Praze dne 26.10.2010
Jménem organizátorů

Předseda

Mgr. Trần Quang Hùng
Místopředseada SVO v ČR
Tel:  +420 775 665 928