Literatúra o Indii

Ak si  chceš prečítať o živote ľudí v Indii, tu je zoznam niekoľkých zaujímavých článkov a knižiek.

Manvi
Prečo misia
Spolupráca
Podmienky
Náplň
Možnosti podpory
Dokumenty
Literatúra
Osobná skúsenosť
Podporili nás...
Kontakt
News

Hlavná stránka

KNIHY: 

Kolektív autorov: Víkend v Kalkate. BB art, 2006
Rohinton M.:
A Fine balance.
P. Michal Slivka: 40 rokov misionárom v Indii. Spoločnosť Božieho Slova, 1997

ČLÁNKY:

Bohaničová S.: Dobrovoľnící v Kalkate. In: Zrno, roč. XVII, 2006, č. 1,  s.19-24.
Šulík, L.: Misia India 2008. In: Posol, roč. 17, 2007, č. 6, s. 26-27.
Šulík, L.:
Zapojiť ruky, hlavu a najmä srdce. In: Katolícke noviny, roč. 122, 2007, č. 26, s. 32.
Šulik, L.:
Creating a long human chain. In: SJ, roč. 1, 2006, č. 2, s. 4.