מפתח שמות המחברים

שם המחבר:

שם הכותר:

גליון:

נושא:

הערות:

א' בן-שמואל

תפילה - שיר

משלב כד

שונות: מבית המדרש

 

א.ה.ז.

אות השלמות - שיר

משלב כח

שונות: מבית המדרש

 

א.ה.ז.

אשאר בצעקה כל חיי - שיר

משלב כח

שונות: מבית המדרש

 

אבנרי, מוטי

פרשת המרגלים

משלב טז

תנ"ך: תורה

 

אורלב, אמיר

מגמות השמיטה בתורה

משלב כה

תנ"ך: תורה

 

אחיטוב, יוסף (יוסקה)

גאולת פורים וגאולת פסח - שתי גאולות

משלב א

מחשבה ואמונה

 

אחיטוב, יוסף (יוסקה)

הרהורים על השוויון

משלב ד

מחשבה ואמונה

 

אחיטוב, יוסף (יוסקה)

תשובה וודוי

משלב ח

מחשבה ואמונה

 

אחיטוב, יוסף (יוסקה)

הגאולה בתורתו הרב-אנפית של המהר"ל

משלב יא

מחשבה ואמונה

 

אחיטוב, יוסף (יוסקה)

על המצוה לעשות סוכה

משלב יג

הלכה ומנהג: שבת ומועד

 

אחיטוב, יוסף (יוסקה)

מחיר הוגן בהלכה

משלב יז

הלכה ומנהג: הלכות יום-יום

 

אחיטוב, יוסף (יוסקה)

מחיר הוגן (ב) הערות על שימוש במתודות חוץ הלכתיות

משלב יח

הלכה ומנהג: הלכות יום-יום

 

אחיטוב, יוסף (יוסקה)

לשאלת העדפות בלימוד תורה

משלב יט

שונות: על הישיבה ודברים כללים

 

אחיטוב, יוסף (יוסקה)

הערות למרכיב הכריזמטי במנהיגות

משלב לז (תשסב)

מחשבה ואמונה

 

אחיטוב, יוסף (יוסקה)

תורת הנסתר כפוטנציאל לחידושים בהלכה.

משלב מא (תשסח)

מחשבה ואמונה

נוסח מקוצר הופיע ב"עמודים" (תמוז תשסז).

אחיטוב, רונן

הקשר בין קריאת שמע למעמד הר סיני

בכורים ב

תנ"ך: תורה

 

אחיטוב, רונן

עיון בתכונות הנבואה במקרא

משלב ז

תנ"ך: נביאים

 

אחיטוב, רונן

המבעה וההבער

משלב טו

תנ"ך: תורה

 

אחיטוב, רונן

דרשת המכילתא דרשב"י על פסוקי המבעה וההבער (המשך)

משלב טז

תנ"ך: תורה

 

אחיטוב, רונן

עיונים בנבואה - משמעות דתית למעמד חברתי

משלב יד

מחשבה ואמונה

 

אייזמן, עמי

תפילת מעריב מבעוד יום ומקורה של תפילת נעילה

משלב ל

הלכה ומנהג: תפילה ובית הכנסת

 

איילי, אלחנן

ירושת דוד

משלב כא

תנ"ך: נביאים

משלב מיוחד לספר מלכים

אילן, שלומי

אתם נצבים היום

משלב ח

תנ"ך: תורה

 

אילן, שלומי

הפכת מספדי למחול לי (תהלים ל, יב)

משלב ט

תנ"ך: כתובים

 

אילן, שלומי

ערכו של היחיד מול ערכו של ציבור

משלב יא

מחשבה ואמונה

 

אילן, שלומי

מה בין ספירת העומר ליובל?

משלב יב

הלכה ומנהג: שבת ומועד

 

אילן, שלומי

אביגיל - אשת חיל?

משלב יג

תנ"ך: נביאים

 

אינגרם, יעקב

סוגיית תורמוסין

משלב ד

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

אינגרם, יעקב

מחנך כמודל לחיקוי

משלב יג

מחשבה ואמונה

 

אמיתי, איתן

פרק י"ב בדניאל התמודדות שונה עם הטקסט

משלב כד

שונות: מבית המדרש

 

אפק, שמואל

לפרושו של בעל "תפארת ישראל" למשנה

בכורים א

משנה

 

אפק, שמואל

קרייתא זו הלילא

משלב א

תנ"ך: כתובים

 

אפשטיין, יכין

המקור לנאמנות עד אחד באיסורין

משלב ג

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

אפשטיין, יכין

סוגיית פסולי אתרוג לאור הדפוסים כתבי היד והגניזה

משלב כו

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

אפשטיין, יעקב

סמכות הנביא בפסיקת הלכה לדורות

בכורים ג

מחשבה ואמונה

 

אריכא, יובל

מרד יהוא

משלב כא

תנ"ך: נביאים

משלב מיוחד לספר מלכים

ארנסט, איתמר

שומר ישראל - שיר

משלב לח (תשסג)

שונות: מבית המדרש

 

ארנסט, אלעד

רגלי ישרה במרפסת - שיר

משלב לח (תשסג)

שונות: מבית המדרש

 

בויארין, דניאל

אלו ואלו דברי אלוקים חיים

משלב טז

מחשבה ואמונה

 

בולא, מנחם

מידה כנגד מידה

בכורים ג

מחשבה ואמונה

 

ביגמן, אפרת

אלהי אברהפ יצחק וישמעאל - שיר

משלב לח (תשסג)

שונות: מבית המדרש

 

ביגמן, הרב דוד

האם נשותינו חשובות?

בכורים ג

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

ביגמן, הרב דוד

שיחת פתיחה לישיבה - פרשת שופטים

משלב ח

תנ"ך: תורה

 

ביגמן, הרב דוד

"גם ברוך יהיה"

משלב ט

תנ"ך: תורה

 

ביגמן, הרב דוד

שור מועד לנזיקין ולמיתה

משלב טו

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

ביגמן, הרב דוד

לשוכני בתוכם

משלב י

תנ"ך: תורה

 

ביגמן, הרב דוד

שנים אדוקים בשטר

משלב יז

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

ביגמן, הרב דוד

מודה במקצת - שיעור

משלב יח

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

ביגמן, הרב דוד

במה דנה המשנה הראשונה במסכת ביצה

משלב כב

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

ביגמן, הרב דוד

מרבין על השכר

משלב כו

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

ביגמן, הרב דוד

מתנה על מה שכתוב בתורה

משלב כז

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

ביגמן, הרב דוד

פרשת סוטה

משלב כט

תנ"ך: תורה

 

בן-נון ,זאב

השמדת עודפי פרות וירקות

משלב כב

הלכה ומנהג: חקלאות וחברה

 

בן-נון, הרב יואל

האמונה, הספק והסוד הנעלם - שיר

משלב לו (תשסא)

שונות: מבית המדרש

 

בן-נון, הרב יואל

תולעת יעקב - שיר

משלב לו (תשסא)

שונות: מבית המדרש

 

בן-נון, הרב יואל

אנשי כנסת הגדולה הם חותמי האמנה במעמד עזרא ונחמיה

משלב לו (תשסא)

תנ"ך: כתובים

 

בן-נון, הרב יואל

ראשית תפילת הקבע על פי תפישתם העצמית של חז"ל

משלב לז (תשסב)

הלכה ומנהג: תפילה ובית הכנסת

 

בן-נון, הרב יואל

ויברא אלהים את האדם - שיר

משלב לח (תשסג)

שונות: מבית המדרש

 

בן-נון, הרב יואל

והשארת אתה לאלהים - שיר

משלב לח (תשסג)

שונות: מבית המדרש

 

בן-נון, הרב יואל

השבת - מלאכת האדם ומלאת המשכן: טעמי השבת בשמות ובדברים.

משלב לח (תשסג)

תנ"ך: תורה

 

בן-נון, הרב יואל

קיצור הלכות דרכים

משלב לט (תשסה)

הלכה ומנהג: הלכות יום-יום

 

בן-נון, הרב יואל

שיר מזמור ליום עצמאותנו: עיון בתהלים קז.

משלב מ (תשסו)

תנ"ך: כתובים

 

בן אדרת, רפי

בדמותה של שלהבת - שיר

משלב לו (תשסא)

שונות: מבית המדרש

 

בן זזון, הרב דוד

"מיחם שפינהו": בין פסק לפרשנות בתלמוד ובדברי הראשונים.

משלב מ (תשסו)

הלכה ומנהג: שבת ומועד

 

בן ששון, יונה

ישיבת הקיבוץ הדתי

בכורים א

שונות: על הישיבה ודברים כללים

 

בר-אילן, שמואל

נוכחים-נפקדים: קריאה חדשה בסוגיית ריש פרק "המפקיד".

משלב לט (תשסה)

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

בר-שלום, ברק

נדון על שום סופו

משלב כה

תלמוד: אגדה ומדרש

 

בר-שלום, ברק

"כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה": טקטיקות הגנה במדרשי חז"ל על חטא דוד ובת-שבע.

משלב מ (תשסו)

תלמוד: אגדה ומדרש

 

בר שלום, ארז

איזהו גיבור - שיר

משלב יט

שונות: מבית המדרש

 

בר שלום, ארז

אנשים פשוטים או משל מהחיים - שיר

משלב יט

שונות: מבית המדרש

 

ברוורמן, יואב

ראיון בנושא הרבנות הראשית

משלב טז

שונות: על הישיבה ודברים כללים

 

ברוכי, הרב שאול

המעשה במשנה - התפתחות ביחסם של התנאים למעשה

משלב כה

משנה

 

ברוכי, הרב שאול

פרושי הראב"ע לתורה

משלב כו

תנ"ך: תורה

 

ברזל, ברוך

באר שבע: באור מדוקדק בשבועות דאורייתא לאור סוגיית רבי חייא קמייתא

משלב לג (תשנט)

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

ברזל, ברוך

בין כד לחבית

משלב לו (תשסא)

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

ברזל, ברוך

להתעורר תחת התפוח: סיפור של גאולה נשית.

משלב לט (תשסה)

תלמוד: אגדה ומדרש

 

ברזלי, מתן

על הר ציון ששמם - שיר

משלב לח (תשסג)

שונות: מבית המדרש

 

ברזלי, מתן

מה בין חטאת לאשם?: על תפקידם של קרבנות החובה בספר ויקרא.

משלב מ (תשסו)

תנ"ך: תורה

 

ברנד, מאיר

בין סדום לגבעה

משלב יד

תנ"ך: נביאים

 

ברנד, מאיר

חטאי ירובעם

משלב כא

תנ"ך: נביאים

משלב מיוחד לספר מלכים

ג'ייסון, יהודה

עיון בספורי "אחותי היא" בספר בראשית

משלב לג (תשנט)

תנ"ך: תורה

 

גבאי, רפי

ישעיהו לייבוביץ' ורבי נחמן מברסלב: בבחינת משבר

משלב לו (תשסא)

מחשבה ואמונה

 

גודמן, מיכה

העולם שמאחורי סודות מורה הנבוכים: על טכניקות ההסתרה והמוטיווציה לאזוטריות במשנת הרמב"ם.

משלב לז (תשסב)

מחשבה ואמונה

 

גולדברג, אהרן

יחסי ישראל-משה על רקע התלונות בין יציאת מצרים למתן תורה

משלב יג

תנ"ך: תורה

 

גמליאל, הרב חנוך

סוגיות מוחלפות ומתחלפות

משלב כו

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

גמליאל, הרב חנוך

"עד שבא משה רבינו ונשלמה תורה על ידו": על הלכה אחת במשנה תורה לרמב"ם, מקורה ועיצובה

משלב לז (תשסב)

מחשבה ואמונה

 

גרהם, ג'ונתן

שבעים נפש ירדו מצרימה.

משלב לה (תשס)

תנ"ך: תורה

עברית ואנגלית.

דאובה, דוד

קרבן פסח

משלב א

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

דאובה, דוד

בדין סוכה גזולה ותקנת השווים

משלב ב

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

דאובה, דוד

ספידת העומר דאורייתא או דרבנן

משלב ו

הלכה ומנהג: שבת ומועד

 

דאובה, דוד

מתוך שהותרה לצורך הותרה נמי שלא לצורך

משלב יא

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

דאובה, דוד

בדין ועשיתם לו כאשר זמם ולא כאשר עשה

משלב כו

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

דוד, שמואל

כלאי אילנות, בתנה (פיסטוק) עם אלה אטלנטית

בכורים ב

הלכה ומנהג: חקלאות וחברה

 

דוד, שמואל

הרכבת אילנות (המשך)

בכורים ג

הלכה ומנהג: חקלאות וחברה

 

דויטש, אבי

מהו לומר תחנון מעומקא דליבא

משלב ט

הלכה ומנהג: תפילה ובית הכנסת

 

הוניג, שלומי

מדוע מת שאול?

משלב לב (תשנח)

תנ"ך: נביאים

משלב מיוחד לספר שמואל

הופמן ,יונה

דוד ואחאב, החטא והתשובה

בכורים ג

תנ"ך: נביאים

 

הימן, ידותון

חקה - שיר

משלב לח (תשסג)

שונות: מבית המדרש

 

הכהן, הרב אביה

תגובה לתגובה על מאמר ממשלב יד

משלב טו

תנ"ך: תורה

 

הכהן, הרב אביה

רבי יהושע בן לוי ומלאך המות

משלב י

תלמוד: אגדה ומדרש

 

הכהן, הרב אביה

לשיטת קורח

משלב יד

תנ"ך: תורה

 

הכהן, הרב אביה

סיפור השונמית

משלב יז

תנ"ך: נביאים

 

הכהן, הרב אביה

תורת המצורע ביום טהורתו

משלב יט

תנ"ך: תורה

 

הכהן, הרב אביה

אלישע ומי יריחו: משמעות הסיפור לאור מיקומו

משלב כא

תנ"ך: נביאים

משלב מיוחד לספר מלכים

הכהן, הרב אביה

מלכות אדם ומלכות שמיים

משלב כג

תנ"ך: נביאים

משלב מיוחד לספר שופטים

הכהן, הרב אביה

ספר שופטים כמדרש התורה

משלב כג

תנ"ך: נביאים

משלב מיוחד לספר שופטים

הכהן, הרב אביה

ראיה חדשה על מעשה העגל

משלב כז

תנ"ך: תורה

 

הכהן, הרב אביה

קברות התאווה - ניתוח ספרותי

משלב כח

תנ"ך: תורה

 

הכהן, הרב אביה

פרשת סוטה

משלב כט

תנ"ך: תורה

 

הכהן, הרב אביה

מדרשי בראשית - עיון במדרש הפנים-מקראי בספרי שופטים ושמואל

משלב לב (תשנח)

תנ"ך: נביאים

משלב מיוחד לספר שמואל

הכהן, הרב אביה

סוף דבר

משלב לד (תשנט)

שונות: על הישיבה ודברים כללים

משלב מיוחד לספר יהושע

הכהן, הרב אביה

ארון ה' - עיון בהופעות ארון ה' בספר יהושע

משלב לד (תשנט)

תנ"ך: נביאים

משלב מיוחד לספר יהושע

הכהן, הרב אביה

ר' צדוק הכהן מלובלין והתפתחות תורה שבעל פה

משלב לה (תשס)

מחשבה ואמונה

 

הכהן, הרב אביה

מדרשי עשרת הדיברות

משלב לו (תשסא)

תנ"ך: תורה

 

הכהן, הרב אביה

איוב - בין פילוסופיה לספרות: הערה עקרונית לספר איוב דרך הנאום בפרקים ט"ז-י"ז.

משלב לח (תשסג)

תנ"ך: כתובים

 

הס, יאיר

שלמות התורה כעיקרון מנחה בפירוש אברבנאל.

משלב מא (תשסח)

תנ"ך: תורה

 

הקשר, שמעון

הישיבה

בכורים א

שונות: על הישיבה ודברים כללים

 

הקשר, שמעון

מישיבת עראי לישיבת קבע

בכורים ב

שונות: על הישיבה ודברים כללים

 

הקשר, שמעון

מתי נברא העולם

בכורים ב

שונות: על הישיבה ודברים כללים

 

הקשר, שמעון

בין שירת הים לשירת האזינו

משלב טז

תנ"ך: תורה

 

הקשר, שמעון

מתחיל בגנות ומסיים בשבח

משלב יא

תנ"ך: תורה

 

הקשר, שמעון

עקידת יצחק בעיני פרשנות ימי-הביניים

משלב כט

תנ"ך: תורה

 

הר-זהב, יצחק

בכורה - ברכה

משלב לג (תשנט)

תנ"ך: תורה

 

הראל, אורי

נשמתי נעתקה - שיר

משלב לו (תשסא)

שונות: מבית המדרש

 

הראל, אורי

מילים גדולות - שיר

משלב לו (תשסא)

שונות: מבית המדרש

 

הראל, יאיר

הזקנים

משלב כג

תנ"ך: נביאים

משלב מיוחד לספר שופטים

הראל, יאיר

שמשון הגיבור

משלב כג

תנ"ך: נביאים

משלב מיוחד לספר שופטים

וויס, משה

נשמת אדם נר ה'

בכורים א

מחשבה ואמונה

 

וולף, ירון

המשנה כדרכה

משלב כ

משנה

 

וייל, רונן

חטא המרגלים

משלב כה

תנ"ך: תורה

 

ויים, חיים

המקורות לנס פח השמן

משלב ג

תלמוד: אגדה ומדרש

 

ולדמן, צבי

טובל וחותם בידו - שיר

משלב יט

שונות: מבית המדרש

 

ולדמן, צבי

שאין לו סוף מתהפך - שיר

משלב יט

שונות: מבית המדרש

 

ולדמן, צבי

אמרתי בחופזי - סיפורי בזים - שיר

משלב כ

שונות: מבית המדרש

 

ולדמן, צבי

מלכותי או מלאכותי - שיר

משלב כב

שונות: מבית המדרש

 

ולדמן, צבי

חגים ונופלים - שיר

משלב כד

שונות: מבית המדרש

 

ורשבסקי, אבי

על התשובה ובשביס זינגר

משלב ב

מחשבה ואמונה

 

ורשבסקי, אבי

על שבת וחידוש העולם

משלב ה

מחשבה ואמונה

 

ורשוסקי, אבי

על התשובה שלא נזכרה (ספר יונה)

משלב ח

תנ"ך: נביאים

 

חדד, הרב אליעזר

ניר לא הוי חזקה

משלב לז (תשסב)

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

חזני, ישראל

"ותלמוד תורה כנגד כולם" - לקט

משלב ל

שונות: על הישיבה ודברים כללים

המשך במשלב לה.

חזני, ישראל

"קבלו עליהם תלמוד תורה והמעשה": תורה, תלמוד תורה וקבלת תורה בזמן הזה

משלב לה (תשס)

שונות: על הישיבה ודברים כללים

המשך המאמר "ותלמוד תורה כנגד כולם" שבמשלב ל.

חזני, ישראל

"למה תרצדון הרים גבנונים"

משלב לז (תשסב)

מחשבה ואמונה

 

חייקין, איתמר

חטא דוד ובת שבע

משלב יח

תנ"ך: נביאים

 

חפץ, מיצ'

יהרג ואל יעבור

משלב יב

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

חפץ, מיצ'

יהרג ואל יעבור (תיקון)

משלב יג

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

טרינובר, מינו

חטאו של משה

משלב טו

תנ"ך: תורה

 

יובל, איתמר

המוצא חמץ ביו"ט ראשון של פסח

משלב כח

הלכה ומנהג: שבת ומועד

 

יוסילוביץ, דב

אדם כלוא בתוך עצמו - שיר

משלב לו (תשסא)

שונות: מבית המדרש

 

יורב, יכין

משמעות נרות חנוכה

משלב ט

הלכה ומנהג: שבת ומועד

 

יורב, יכין

רבקה ותמר השווה והשונה

משלב יב

תנ"ך: תורה

 

יעקובס, נפתלי

חייב אדם לברך על הרעה

משלב יח

הלכה ומנהג: הלכות יום-יום

 

כ"ץ, מנחם

המחיצה בחצר השותפין ובחצר משותפת

משלב כו

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

כ"ץ, מנחם

לימוד בסוכה

משלב כז

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

כ"ץ, מנחם

"חורי ידושלים" זוטות לשוניות במסכת סוכה

משלב כח

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

כ"ץ, מנחם

צורתו של מדרש ההלכה - "או כלך בדרך זו"

משלב כט

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

כ"ץ, מנחם

"עד שבא משה רבינו ונשלמה תורה על ידו": על הלכה אחת במשנה תורה לרמב"ם, מקורה ועיצובה

משלב לז (תשסב)

מחשבה ואמונה

 

כ"ץ, מנחם

העוסק במצוה פטור מן המצוה - שלוחי מצוה פטורין מן הסוכה: בבלי סוכה, פרק שני, כה ע"א-ע"ב.

משלב מ (תשסו)

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

כאהן, הרב  אלי

אין גוזרים גזירה על הציבור וכו': מגמות הכלל

משלב לא (תשנז)

הלכה ומנהג: שיקולים מטה-הלכתיים

 

כהן, חזי

הבגד כסמל למלכות

משלב יב

תנ"ך: נביאים

 

כהן, חזי

שבט מנשה מול בני גד ובני ראובן

משלב יט

תנ"ך: תורה

 

כהן, חזי

אליהו ונבואת הגשם

משלב כא

תנ"ך: נביאים

משלב מיוחד לספר מלכים

כהן, חזי

התאמה מהותית בין הפועל למעשהו - עיקרון יסוד בשיטת המהר"ל

משלב כד

מחשבה ואמונה

 

כהן, חזי

למשמעות המפגש עם רחב הזונה בתיאור כיבוש הארץ.

משלב לד (תשנט)

תנ"ך: נביאים

משלב מיוחד לספר יהושע

כהן, חיים

האגדה בתלמוד

משלב א

תלמוד: אגדה ומדרש

 

כהן, חיים

משנים מפני השלום

משלב ט

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

כהן, ידידיה

עשה דרבים

בכורים א

הלכה ומנהג: חקלאות וחברה

 

כהן, ידידיה

פתח דבר

בכורים א

שונות: על הישיבה ודברים כללים

 

כהן, ידידיה

הלוואת יום טוב, האמנם "חוזה אסור"?

בכורים ב

הלכה ומנהג: שבת ומועד

 

כהן, רחמים

קדושת היום של השבת מקורה ואופן התפתחותה

משלב טו

הלכה ומנהג: תפילה ובית הכנסת

 

כהן, רחמים

ממלכת יהודה בנפילתה

משלב כא

תנ"ך: נביאים

משלב מיוחד לספר מלכים

כהנא, מעוז

על פרשת המלך ופישרה

משלב יט

תנ"ך: נביאים

 

לאו (לביא), עמי

היבטים באורתודוכסיה מודרנית

משלב ג

מחשבה ואמונה

 

לאו, הרב בני

זמן אמירת ברכת הלבנה, פרק בתולדות ההלכה

משלב יט

הלכה ומנהג: שבת ומועד

 

לאו, הרב בני

זמן אמירת ברכת הלבנה, פרק בתולדות ההלכה

משלב יט

הלכה ומנהג: תפילה ובית הכנסת

 

לאו, הרב בני

קדוש לבנה בלילי שבת ויו"ט - עוד פרק בתולדות ההלכה

משלב כ

הלכה ומנהג: שבת ומועד

 

לאו, הרב בני

תקנת הרא"ש במצות כתיבת ספר תורה ורקעה ההיסטורי

משלב כב

הלכה ומנהג: הלכות יום-יום

 

לאו, הרב בני

שנים שדנו - עיון בתורת הגאונים

משלב כד

הלכה ומנהג: הלכות יום-יום

 

לאו, הרב בני

חובת מחאה או זכות שתיקה - 'חדש' בחו"ל כמקרה מבחן

משלב לא (תשנז)

הלכה ומנהג: שיקולים מטה-הלכתיים

 

לביא, משה

ארבע שירים מבית המדרש - שיר

משלב כח

שונות: מבית המדרש

 

לביא, משה

סיפורי לשון נקיה (פסחים ג ע"ב-ד ע"א)

משלב כח

תלמוד: אגדה ומדרש

 

לביא, משה

בין שמים לאדץ, בין ימות המשיח לדור הבא - שני דגמי פעולה בעולם הזה

משלב ל

תלמוד: אגדה ומדרש

 

לביא, משה

שני שירים על התפלות

משלב לו (תשסא)

שונות: מבית המדרש

 

לביא, משה

קבלת האחר והאחרות: תהליכי הבלטה וטשטוש בסיפורי חז"ל.

משלב לז (תשסב)

תלמוד: אגדה ומדרש

 

לוי, דותן

עליה לתורה של כבד פה

משלב י

הלכה ומנהג: תפילה ובית הכנסת

 

לוי, דותן

מדיני המוגבל בפיו - בעליה לתורה

משלב יא

הלכה ומנהג: תפילה ובית הכנסת

 

לוי, צור

ספר יהושע כספר הברית

משלב לד (תשנט)

תנ"ך: נביאים

משלב מיוחד לספר יהושע

לוינסון, רפי

שמעון ולוי אחים?

משלב יח

תנ"ך: תורה

 

לחמן, נדב

עזרא ויהושע: קוים מקבילים נפגשים.

משלב לט (תשסה)

תנ"ך: כתובים

 

ליבוביץ ,אהרן

אגדה של סימני ניקוד

משלב יג

שונות: מבית המדרש

 

ליבוביץ, אהרן

הרהורים בשאלת התשובה

משלב ח

מחשבה ואמונה

 

ליכטנשטיין, הרב מאיר אליהו

קידושין באדם חשוב

משלב כז

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

ליכטנשטיין, הרב מאיר אליהו

עשר קדושות הן

משלב כח

משנה

 

ליכטנשטיין, הרב מאיר אליהו

"הדברים האלה" - הזיקה בין קריאת שמע ותלמוד תורה.

משלב לא (תשנז)

מחשבה ואמונה

 

ליכטנשטיין, הרב מאיר אליהו

לשמועת הפתיחה של פרק מרובה

משלב לה (תשס)

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

מאיר, יהונתן

אחיה השילוני כמורהו הרוחני של הבעש"ט

משלב ל

מחשבה ואמונה

 

מאיר, יונתן

דרכו ההרמנויטית של הרבי מקוצק בפירוש העקידה: בין "היהודי הקדוש" ל"מי השילוח"

משלב לג (תשנט)

מחשבה ואמונה

חלק מסדרה (משלבים ל', ל"ג ול"ד).

מאיר, יונתן

מעמד המצוות בהגותו של ר' מרדכי יוסף ליינער מאיזביצא

משלב לה (תשס)

מחשבה ואמונה

חלק מסדרה (משלבים ל', ל"ג ול"ד).

מבורך אביגדור

"תמחה את זכר עמלק" גישות פרשניות שונות

משלב יח

תנ"ך: תורה

 

מבורך אביגדור

וירד אברם מצרימה - נספח

משלב כה

תנ"ך: תורה

 

מזהוויס, משה

זה ספר תולדות האדם - זה כלל גדול

בכורים ב

מחשבה ואמונה

 

מסטיי, עמנואל

בעקבי הקבע: הערה על מרכיב ה"קבע" בתפילה

משלב לז (תשסב)

הלכה ומנהג: תפילה ובית הכנסת

 

מסטיי, עמנואל

מאחורי הפרגוד: קריאה ספרותית-הגותית באגדת החסיד והרוחות לאור הקשרה באדר"ן.

משלב לח (תשסג)

תלמוד: אגדה ומדרש

 

מסטיי, עמנואל

אחדותה של המסורת הטברנית.

משלב לט (תשסה)

מסורה

 

מרינברג, אביתר

תחית המתים

משלב טז

מחשבה ואמונה

 

מרינברג, אביתר

חזקיהו מלך יהודה

משלב כא

תנ"ך: נביאים

משלב מיוחד לספר מלכים

מרינברג, אביתר

בגורן

משלב כב

תנ"ך: נביאים

 

מרינברג, איתי

"לא כל הרוצה ליטול לו את השם יטול": בין הלכה למעשה, להלכה ומעשה.

משלב לו (תשסא)

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

מרינברג, איתי

בריתא דעקידת יצחק - שיר

משלב לח (תשסג)

שונות: מבית המדרש

 

מרינברג, איתי

נוכחים-נפקדים: קריאה חדשה בסוגיית ריש פרק "המפקיד".

משלב לט (תשסה)

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

מרינברג, איתי

"הכל כמנהג המדינה" - עיון ביחסי שוכר ופועלים: אגדה והלכה מגיבות זו לזו.

משלב מ (תשסו)

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

משגב, חגי

וזרח השמש ובא השמש

משלב כ

תנ"ך: נביאים

 

משגב, חגי

"מחכים למשיח"

משלב כב

מחשבה ואמונה

 

משגב, חגי

בין ספר שופטים לתקופת השופטים

משלב כג

תנ"ך: נביאים

משלב מיוחד לספר שופטים

משען, דוד

מצות תוכחה בימינו

משלב ג

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

משען, דוד

על מגילת רות

משלב ו

תנ"ך: כתובים

 

משען, דוד

אסוד הנאה מנרות חנוכה

משלב ט

הלכה ומנהג: שבת ומועד

 

משען, דוד

"נעשה ונשמע"

משלב יב

תנ"ך: תורה

 

משען, דוד

בין המצרי

משלב יח

הלכה ומנהג: שבת ומועד

 

נהודאי, הרב מאיר

משמעותו של הביטוי "שלוחו של אדם כמותו"

משלב כז

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

נהודאי, הרב מאיר

הזכות הכלכלית של היוצר ביחס ליצירתו

משלב כח

הלכה ומנהג: הלכות יום-יום

 

נהודאי, הרב מאיר

רכב צמוד לשכיר חילוני העובד במשק דת

משלב כט

הלכה ומנהג: שבת ומועד

 

סביר, יהודה

היום - שיר

משלב לח (תשסג)

שונות: מבית המדרש

 

סימון, גדי

עוד על מגילת רות

משלב ו

תנ"ך: כתובים

 

סינגר, חנן

מקצת מקורות על השפה העברית

בכורים א

שונות: מבית המדרש

 

סמואל, אסף

מפתח לגליונות "משלב" א-ל ו"בכורים" א-ג

משלב לא (תשנז)

שונות: על הישיבה ודברים כללים

 

ספראי, זאב

חקלאות לעומת מסחר בעולמם של חכמים בתקופת המשנה והתלמוד

בכורים ב

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

עופר, שלומי

עין תחת עין, ממון?

משלב ה

תנ"ך: תורה

 

עוקשי, ציון

יהושע פרק ד' - למבנה הפרק

משלב לד (תשנט)

תנ"ך: נביאים

משלב מיוחד לספר יהושע

ענברי, הרב שאול

היבטים בנושא כסוי ראש לגבר

משלב ז

הלכה ומנהג: הלכות יום-יום

 

ענברי, הרב שאול

היבט אחד על הכנסת וידוי לתפילה

משלב ט

הלכה ומנהג: תפילה ובית הכנסת

 

ענברי, הרב שאול

לשאלת ברכת הגומל לנכה

משלב טו

הלכה ומנהג: תפילה ובית הכנסת

 

ענברי, הרב שאול

עליה לתורה של כבד פה

משלב י

הלכה ומנהג: תפילה ובית הכנסת

 

ענברי, הרב שאול

מדיני המוגבל בפיו - בעליה לתורה

משלב יא

הלכה ומנהג: תפילה ובית הכנסת

 

ענברי, הרב שאול

כי יקרא קן ציפור

משלב יד

הלכה ומנהג: חקלאות וחברה

 

עסיס, עמית

עקידה - שיר

משלב כד

שונות: מבית המדרש

 

עסיס, עמית

ה' יראה - הראיה בפרשת וירא ובעקדת יצחק

משלב כד

תנ"ך: תורה

 

עציון, עמוס

חורף

משלב ד

מחשבה ואמונה

 

ערמון, מנחם

משמעות המנהג אצל בעלי התוספות

בכורים ג

הלכה ומנהג: הלכות יום-יום

 

פורת, אמיתי

מבט נוסף על המתאווים - תגובה

משלב כט

תנ"ך: תורה

 

פורת, חנן

נגלה ונסתר במגילה

משלב ד

תנ"ך: כתובים

 

פז, אהוד

ואפילו עטורת ודיבון

משלב ח

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

פיליפס, יואב

חלום מלך כוזר כטיעון פולמוסי

משלב לג (תשנט)

מחשבה ואמונה

 

פיליפס, יואב

בין חלום לנבואה לפי הרמב"ם ואבו נצר אלפאראבי.

משלב מא (תשסח)

מחשבה ואמונה

 

פינטו, מיכאל

על מקום הבמה בבית הכנסת

משלב ז

הלכה ומנהג: תפילה ובית הכנסת

 

פיקאר, הרב אריאל

שיקול הדעת המוסרי כגורם בפסיקת הלכה

משלב לא (תשנז)

הלכה ומנהג: שיקולים מטה-הלכתיים

 

פרידמן, אבי

פנטום של לימוד - שיר

משלב לח (תשסג)

שונות: מבית המדרש

 

פרידמן, אבי

חיפושו של אלכסנדר מוקדון: ניתוח האגדה במסכת תמיד לא ע"ב-לב ע"ב.

משלב מא (תשסח)

תלמוד: אגדה ומדרש

 

פרידמן, שי

מוסף ליום הששי - שיר

משלב לח (תשסג)

שונות: מבית המדרש

 

פרץ ,יאיר

מלכות שלמה בן חזון למציאות

משלב כא

תנ"ך: נביאים

משלב מיוחד לספר מלכים

פרץ, יאיר

מלכות שלמה בין חזון למציאות

משלב יט

תנ"ך: נביאים

 

פרץ, יאיר

ספר שופטים כמדרש התורה

משלב כג

תנ"ך: נביאים

משלב מיוחד לספר שופטים

פש, שלום

"מה רוצה הקב"ה"?

משלב ט

מחשבה ואמונה

 

פש, שלום

משיח עכשיו

משלב כב

מחשבה ואמונה

 

צוובנר, אביאל

וירד אברם מצרימה - נספח

משלב כה

תנ"ך: תורה

 

צוובנר, אביאל

וירד אברם מצרימה

משלב כה

תנ"ך: תורה

 

קולא, הרב עמית

מצוות המקדש והרמב"ם

בכורים א

מחשבה ואמונה

 

קולא, הרב עמית

יסודות לרכיון תורה ועבודה בכוזרי ובאורות

בכורים ב

מחשבה ואמונה

 

קולא, הרב עמית

האסור לדון את המלך? נקודת מפגש בין תושבע"פ ותורה שבכתב

בכורים ג

מחשבה ואמונה

 

קולא, הרב עמית

פרשית קורח או על סובלנות בדעות ושוויון

משלב טו

תנ"ך: תורה

 

קולא, הרב עמית

(תגובה למאמרו של אביה הכהן משלב יד) השלמה לתגובה

משלב טו

תנ"ך: תורה

 

קולא, הרב עמית

ירושתו של דוד ויורשיו עיון במלכים א, א

משלב י

תנ"ך: נביאים

 

קולא, הרב עמית

את תנועת העץ ראיתי - שיר

משלב כ

שונות: מבית המדרש

 

קולא, הרב עמית

משמעות המלוכה בישראל - מבוא לספר מלכים

משלב כא

תנ"ך: נביאים

משלב מיוחד לספר מלכים

קולא, הרב עמית

ברכת החיים (מחזיק מעמד) - שיר

משלב כב

שונות: מבית המדרש

 

קולא, הרב עמית

מצוות הענקה

משלב כח

הלכה ומנהג: חקלאות וחברה

 

קולא, הרב עמית

פתיחה - "בן עשרים לרדוף"

משלב לא (תשנז)

שונות: על הישיבה ודברים כללים

 

קולא, הרב עמית

אדם, בית ואלוקים - על רקע התעצמות חנה בתפילתה

משלב לב (תשנח)

תנ"ך: נביאים

משלב מיוחד לספר שמואל

קולא, הרב עמית

פרשת שכם

משלב לה (תשס)

תנ"ך: תורה

 

קולא, הרב עמית

"כלי כסף וכלי זהב ושמלת": חזון יציאת מצרים - מבט נוסף

משלב לו (תשסא)

תנ"ך: תורה

 

קורווין, דוד

שמעון ולוי אחים?

משלב יח

תנ"ך: תורה

 

קידר, שמואל

תשמ"ד - האומנם?

בכורים א

שונות: על הישיבה ודברים כללים

 

קליין, חיים

"אין בין", פתח לפנמיות המשנה

בכורים ב

משנה

 

קליין, חיים

"אין בין", פתח לפנימיות המשנה (המשך)

בכורים ג

משנה

 

קלך, מאיר

אברהם ושרה - שתי גישות לאמונה

משלב יז

מחשבה ואמונה

 

קלך, מאיר

פתיחת מטריה בשבת

משלב כו

הלכה ומנהג: שבת ומועד

 

קנוהל, הרב אלישיב

דין חימום אוכל בשבת בבוקר

משלב כ

הלכה ומנהג: שבת ומועד

 

קנוהל, הרב אלישיב

דרכי שיווק הפירות בשנת השמיטה - תקנת אוצר בית דין

משלב כד

הלכה ומנהג: חקלאות וחברה

 

קנוהל, הרב אלישיב

הפרדת אריזות בשבת

משלב כז

הלכה ומנהג: שבת ומועד

 

קנוהל, הרב אלישיב

אכילת סעודה בין שחרית למוסף

משלב כט

הלכה ומנהג: הלכות יום-יום

 

קנוהל, הרב אלישיב

הפעלה חשמלית על ידי חיישנים בשבת

משלב לא (תשנז)

הלכה ומנהג: שבת ומועד

 

קנול, יונה

"ואהיה מתהלך באהל ובמשכן" - מדוע לא בנה דוד את בית המקדש?

משלב לב (תשנח)

תנ"ך: נביאים

משלב מיוחד לספר שמואל

קרוב, עדיאל

מחשבות על ארץ ישראל - שיר

משלב לו (תשסא)

שונות: מבית המדרש

 

קרצ'מר-רזיאל, יואל

"שתי תקנות" - לגלגוליה של שיטה פרשנית בתלמוד הבבלי.

משלב לג (תשנט)

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

קרצ'מר-רזיאל, יואל

על מוכסים וגזלנים, גויים ואחרים.

משלב לח (תשסג)

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

קרצ'מר-רזיאל, יואל

מבנה מסכת שבת: הררים התלויים בשערה.

משלב מא (תשסח)

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

רב שיח

מדינת ישראל לאן בעקבות בחירות 88

משלב ט

שונות: על הישיבה ודברים כללים

 

רב שיח

השואה ואני - יום הקדיש הכללי תשמ"ט

משלב י

שונות: על הישיבה ודברים כללים

 

רוזן-צבי, בניה

הפקעת קידושין

משלב יא

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

רוזנסון,  ישראל

בן שנה במלכו - הערה בענייני תפיסת המלוכה בספר שמואל

משלב לב (תשנח)

תנ"ך: נביאים

משלב מיוחד לספר שמואל

רוזנסון,  ישראל

חרם והשמדה ביהושע - הפרשנות היחידה? על בעיות מוסריות בראי ספרותי

משלב לד (תשנט)

תנ"ך: נביאים

משלב מיוחד לספר יהושע

רוזנפלד הרב שלמה

ברכת הגורן - ביטוי לאמונתו של החקלאי היהודי

משלב לא (תשנז)

הלכה ומנהג: חקלאות וחברה

 

רוטקוביץ, יאיר

בהתנדב עם ברכו ה'

משלב כג

תנ"ך: נביאים

משלב מיוחד לספר שופטים

רונד, דוד

לא אני - שיר

משלב לו (תשסא)

שונות: מבית המדרש

 

רזוני-פור, חיים

נסיון העקדה מול סיפור הסנה - נקודות דמיון

משלב כ

תנ"ך: תורה

 

ריידן, ג'ף

יעקב אבינו כדוגמה לבעל תשובה

משלב כ

תנ"ך: תורה

 

ריידן, ג'ף

סיפור יהודה ותמר - המפתח בהבנת סיפור יוסף ואחיו

משלב כד

תנ"ך: תורה

 

רמיאל, חמי

סיפור נבל הכרמלי בין מלכות שאול לדוד

משלב כד

תנ"ך: נביאים

 

רפל, דב

מבוא לנושא רעיון התשובה במקרא

משלב ח

מחשבה ואמונה

 

שור, יחיאל

להגדות מושג כת עדים במשפט

משלב כה

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

שור, יעקב

סיפור עם

משלב טו

שונות: מבית המדרש

 

שורק, יוחאי

ואמנם שוב, עוד אנכי מבקש - שיר

משלב לח (תשסג)

שונות: מבית המדרש

 

שטובר, עידו

העוות לסוגיית "נחלקה תיומת"

משלב יז

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

שילוח, מאיר

זריזין מקדימין למצוות (לברור זמן מילה)

בכורים ב

הלכה ומנהג: הלכות יום-יום

 

שיליאן, כנרת

בארח מישור - שיר

משלב לח (תשסג)

שונות: מבית המדרש

 

שלם, יוסי

עד דלא ידע

משלב ד

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

שם טוב, שמבי

הבכורה בישראל

משלב טז

מחשבה ואמונה

 

שמש, הרב אהרן

בזוטו של ים ובשלוליתו של נהר רחמנא שויא

בכורים א

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

שמש, הרב אהרן

פתח דבר

בכורים ב

שונות: על הישיבה ודברים כללים

 

שמש, הרב אהרן

שאור וחמץ בביעור ואכילה לביאור מחלוקת בית הלל ובית שמאי

בכורים ב

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

שמש, הרב אהרן

זמן ביעור ווידוי מעשרות

משלב ה

הלכה ומנהג: חקלאות וחברה

 

שמש, הרב אהרן

קים ליה בדרבה מיניה

משלב ו

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

שמש, הרב אהרן

ברכות התורה: הערות לתולדות השתלשות נוסחן

משלב ז

הלכה ומנהג: תפילה ובית הכנסת

 

שמש, מאיר

נוסח ברכת הלבנה ומקורו

משלב ב

הלכה ומנהג: תפילה ובית הכנסת

 

שמש, מאיר

מוטיבים מרכזיים בספרות חז"ל בפרשות קריאת שמע והמצוות התלויות בהן

משלב כח

תלמוד: אגדה ומדרש

 

שנאן, נתאי

זמן שאילת גשמים בבלי ובירושלמי

משלב יד

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

שריד, ברק

מעשה בהלני המלכה - ציור

משלב יג

שונות: מבית המדרש

 

שריקי, רונן

על גברים ועל נשים - קטטה ואישה הרה: לדרכם של חז"ל בפרשיות נגיפת אישה הרה (שמות כא כב) ו"כי ינצו אנשים" (דברים כה יא).

משלב מ (תשסו)

תלמוד: סוגיות בתלמוד

 

שרמר, עדיאל

"והעמיד הכהן את האישה לפני ה'" - לפרושה של משנה ה' בפרק א' במסכת סוטה

בכורים ב

משנה

 

 

לקט דיני איסור "חדש"

משלב יב

הלכה ומנהג: חקלאות וחברה

 

Comments