התחלות חדשות

'מִשְׁלַבִּים': במה ישנה-חדשה לפרסומים תורניים מייסודם של בוגרי ישיבת הקיבוץ הדתי בעין-צורים


חדש! חדש! חדש!

אנו שמחים ונרגשים להודיע על פרסום ספרו של מורנו הרב עמית קולא, 'הוויה או לא היה: היסטוריה וספרות, שפה דתית ודמות האל'.

ערב השקה (פתוח לציבור הרחב) יתקיים בע"ה ביום חמישי, כ"ג באלול, בבית-מדרש-ערב שבירושלים. 

נשמח לראותכם!


אנא עזרו לנו בהפצת המידע על הספר ועל ערב ההשקה.
לפרטים נוספים - ולקריאת המבוא לספר און-ליין(!) - לחצו כאן.שערי הישיבה נסגרו במוצאי יום-כיפור ה'תשס"ט (ספטמבר 2008); במת 'מִשְׁלַבִּים' מבקשת לשמר משהו מקולה המיוחד של הישיבה, ולהמשיך להשמיעו ברבים. 

'מִשְׁלַבִּים' תפעל במרחב הוירטואלי ובמרחב הממשי גם יחד: כתב-העת התורני שפורסם בישיבה במהלך השנים, הגיע לארבעים ואחד גליונות וזכה להכרה ולהוקרה - ה'משלב' - יתפרסם מכאן ואילך באינטרנט. בצד הגליונות החדשים (ראשון בהם - הגליון הארבעים-ושניים - רואה אור עם השקת האתר), יועלו לרשת מאמרים נבחרים מגליונות העבר המודפסים, והפעם - בגרסאות מקוונות. בעת הזאת, הפרסום האינטרנטי לא נעשה בדיעבד, אלא לכתחילה. במקביל, 'מִשְׁלַבִּים' תסייע לר"מים ובוגרים להוציא תורתם לאור עולם, ותעניק במה לפרסומים מודפסים או מקוונים; הספר הראשון בסדרה ('נגישות למקום' מאת בוגרנו הרב שאול ענברי) הודפס וכבר מופץ ברבים, ובשעת כתיבת שורות עומדים שני חיבורים נוספים בשלבי עריכה שונים - ועוד היד נטויה. בהזדמנות זו אנו קוראים לר"מים, לבוגרי הישיבה ולידידיה להגיש מאמרים וספרים לפרסום במסגרת החדשה.

'מִשְׁלַבִּים' מצטרפת לשני מפעלים ותיקים מעט יותר, המנוהלים אף הם בידי בוגרי הישיבה ומנציחים את דרכה בלימוד ובמעשה: 'בית מדרש ערב' הפועל בירושלים מדי שבוע, והקרן לעזרה הדדית לבוגרי השילוב, המרכזת את הסיוע הכלכלי לבוגרי הישיבה שנקלעו למצוקה. בצידם נזכיר גם את יוזמת מזכירות הקיבוץ הדתי לפרסום מבחר שיעורים שהוקלטו במהלך השנים בישיבה, ויועלו בע"ה לאתר הקיבוץ הדתי בראש השנה תשע"א הבעל"ט.

'מִשְׁלַבִּים' - אנו מקווים שקהל הלומדים והלומדות ימצא עניין בבמה החדשה; לא כמצבת-זכרון קפואה לקולות שנדמו זה-מכבר, אלא כתורת חיים רלוונטית, חיונית ומשפיעה לזמן הזה

חבל על דאבדין.

מערכת 'משלבים', ראש-חודש אלול ה'תש"ע
להצטרפות לרשימת התפוצה

פרסומים חדשים: 'הוויה או לא היה: היסטוריה וספרות, שפה דתית ודמות האל' / הרב עמית קולא (אלול תשע"א)אנו שמחים ונרגשים להודיע על פרסום ספרו של הרב עמית קולא.

ערב השקת הספר יתקיים בע"ה ביום חמישי, כ"ג באלול (22 בספטמבר) בבית-מדרש-ערב שבירושלים.


(לחיצה על הכרזה מאפשרת צפייה נוחה יותר)

לתועלת הציבור, ניתן לקרוא באתר את המבוא לספר - כאן.פרסומים חדשים: משלב מ"ב / קובץ מאמרים (קיץ תש"ע)מתוך המבוא:

"...'ואין שיור רק התורה הזאת' – חלפו כמעט שנתיים מאז ננעלו שערי בית מדרשנו בישיבת הקיבוץ הדתי שבעין צורים. קהילת הישיבה חיפשה בשנתיים אלה דרכים לבטא את דרכה ונתיבות לבטא את תורתה... ראינו לנכון במסגרת זו להמשיך ולהוציא לאור את כתב העת של הישיבה 'משלב', אשר ארבעים ואחד גיליונותיו יצאו מבין כותלי בית המדרש טרם נטו לנפול.

...המאמרים בגיליון זה אופייניים ללימוד התורה שבישיבה. במאמרו של אלי חדד ימצא הקורא לימוד מדוקדק של המקורות התנאיים, תוך יישום מתודות מחקריות ולמדניות ובמתן תשומת לב מיוחדת למצוות צדקה. במאמרו של ישראל חזני נלמדת האגדה באופן המשלב פילולוגיה, קריאה ספרותית וחיפוש משמעות. הרב אלישיב מעיין בשאלות הלכתיות בנות זמננו ופוסק בהן, תוך מודעות עמוקה להיבטים עקרוניים של מחשבת ההלכה. מורנו יוסקה בוחן כדרכו באופן מחודש רעיונות יסוד במחשבת ישראל לאור הוויית זמננו, ומציע חלופות מחשבתיות הנוטלות את האתגר של אחריות דתית וחברתית. עמוס ישראל-פליסהואור מבסס במאמרו את התפיסה של ריבוי וגיוון הלכתיים כחלק ממחויבות היחיד והקהילה להלכה..."


לקריאת המבוא השלם והמאמריםפרסומים חדשים: נגישות למקום - שו"ת בענייני מוגבלויות / הרב שאול ענברי (סיון תש"ע)מתוך הכריכה האחורית:

"...פסיקה בסוגיות אלה יש בה קושי מסוים. החמרה באה לרוב מחוסר העמקה במקורות וחוסר ידע בהבנת הבעיה. ההקלה באה לרוב מעודף רחמים על בעל המגבלה. בבואי לפסוק השתדלתי ראשית להבין את הבעיה הניצבת בפניי על כל מרכיביה. לאחר מכן פניתי ללמוד את הסוגיה ההלכתית. ניסיתי לרדת לעומקה של הסוגיה ולהבין את יסודותיה. על פי הבנות אלה באתי לפסוק הלכה. לעתים הפסיקה לא התיישבה על דעתי והייתי צריך לחזור לעיין בהבנת הסוגיה על כל מרכיביה ואף לשאול מומחים בנושא הנידון. המומחים אשר נועצתי בהם, היו מצד אחד רבנים ופוסקים ומצד שני אנשי מקצוע המבינים בנושא. 

המחבר, שאול ענברי, מוגבל בארבעת הגפיים ובדיבור. חבר קיבוץ שדה אליהו, בוגר הישיבה בעין-צורים וישיבות נוספות. קיבל סמיכה לרבנות מהרב דוד ביגמן..."

לפרטים נוספיםקול קורא: הגשת הצעות לפרסומים במסגרת 'משלבים'

מערכת 'משלבים' מזמינה את ציבור יוצאי הישיבה - ר"מים, מלמדים, בוגרים, ואף ידידים - להציע מפרי עטם לפרסום עתידי במסגרת במת 'משלבים', בדפוס או באינטרנט.

את ההצעות יש לשלוח בדוא"ל למערכת 'משלבים'. על ההצעה לכלול תיאור כללי של הפרסום המיועד, נימוקים לפרסומו במסגרת 'משלבים', ובמידת האפשר - גם קובץ טיוטא של החיבור או של דוגמא ממנו. כדאי לציין גם אם בידי המציע יש מקורות מימון שיוכלו לסייע בהוצאת החיבור לאור, מלבד אלה שהמערכת תנסה להשיג.

המערכת מתחייבת לשקול כל הצעה בכובד ראש, אך אינה מתחייבת להשיב על כל הצעה בחיוב.

עדכונים