کتابهای تریاژ


مقیاس تریاژ استرالیائی (در حال چاپ)

تریاژ به روش کانادائی 1389

نمایه وخامت اورژانس 1388

تریاژ به روش منچستر 1387

تریاژ پنج طبقه ای امریکا 1386

سایر کتابها 

مقالات تریاژ


در این بخش مقالات نویسندگان ایرانی بر اساس فهرست موضوعی مانند آگاهی کارکنان، ارزشیابی سیستم تریاژ، بررسی در تریاژ،تاثیر آموزش در تریاژ آمده است. 
 سایر مقالات

علم تریاژ


 تریاژ بیمارستانی به معنای اولویت بندی بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس برای ارائه مراقبت و درمان بر اساس وخامت حال و با هدف تخصیص صحیح منابع موجود در بخش اورژانس می باشد. برای اطلاعات بیشتر ....
 

راهنمای پایان نامه و طرح تحقیقاتی

همچنین درصورتیکه علاقه مند به پژوهش در زمینه تریاژ هستید می توایند مطالب مفیدی برای پایان نامه خود در اینجا پیدا کنید ...

پروژه های در دست اقدام

پروژه های در دست اقدام در این قسمت قرار دارد.


این مرکز تحقیقات و توسعه تریاژ بیمارستانی غیر وابسته به دانشگاه و بدون انتفاع می باشد.