LA RUTA DE L'EXILI : DE CATALUNYA A FRANÇA

És una tasca important honrar la memòria dels éssers anònims i la de les persones il·lustres . La construcció històrica està dirigida a la memòria d'aquells que no tenen nom”

Walter Benjamin.


Una ruta és un camí que ens porta d'un lloc a un altre. Podem fer una ruta sense viatge de retorn ? L'exili espanyol i català és precisament aquest viatge per algunes persones que van marxar un camí sense retorn. 


    1. Què representa l'exili ?

    Etimològicament significa la pena que consisteix a fer sortir algú de la seva pàtria amb prohibició d'entrar-hi. És doncs una obligació de viure fora d'un lloc, lluny de la terra on has nascut.


En aquest sentit l'exiliat és un condemnat , un fugitiu a la força, un desesperançat perquè possiblement no espera mai el retorn del lloc on ha fugit. Precisament quan hi ha una fugida en massa aleshores parlem d'èxode. L'exode representa per un poble la seva esclavitud i la impossibilitat de viure i habitar la seva terra i el seu país.ĉ
Grup institut josep puig i cadafalch,
22 de gen. 2011, 11:10
ą
Grup institut josep puig i cadafalch,
22 de gen. 2011, 11:03
ĉ
Grup institut josep puig i cadafalch,
9 de des. 2011, 4:26
Ċ
Grup institut josep puig i cadafalch,
22 de gen. 2011, 11:09
ĉ
Grup institut josep puig i cadafalch,
22 de gen. 2011, 11:10
ĉ
Grup institut josep puig i cadafalch,
23 de gen. 2011, 4:47
Ċ
exili.pdf
(282k)
Grup institut josep puig i cadafalch,
22 de gen. 2011, 11:03
Ċ
Grup institut josep puig i cadafalch,
22 de gen. 2011, 11:04
Comments