TINC DÈCIMES DE FEBRE. 2/11/2011


WEBQUEST


Activitat d'aprenentatge basada en internet

pensada per primer curs de cicle superior de 

primària de l'Àrea de les matemàtiques.

 

 Novembre 2011                                                     

    Miquel Ruiz i Botaya
mruiz335@xtec.cat