De minivoetbalkern veteranen DSD (Dender-Schelde-Durme) is opgericht in 1969. De stichter ervan is op dit moment nog steeds de voorzitter, namelijk Roland D'Hondt. Deze kern is de oudste in Vlaanderen en heeft al een geschiedenis achter de rug. Sinds 1970; bij de start van de Vlaamse Minivoetbal Federatie (VMF) is ze aangesloten en draagt de kern DSD dan ook het stamnummer 1 bij deze federatie.

Het kernbestuur bestaat uit 5 personen en is de schakel tussen de ingeschreven ploegen en de Vlaamse Minivoetbal Federatie. Alle ingeschreven ploegen hebben een zelfstandig bestuur bestaande uit minimum 5 personen, waarvan de voornaamste leden zijn: De voorzitter, de secretaris en de ploegverantwoordelijke. De secretaris of de voorzitter van de ploeg kunnen ook de functie van ploegverantwoordelijke waarnemen.

De wedstrijden (competitie en beker) worden gespeeld in de sporthallen van Lebbeke (maandagavond) en van Grembergen (maandagavond en vrijdagavond). Alle wedstrijden worden geleid door officiële scheidsrechters die aangeduid worden door het VMF. De voornaamste voorwaarde om te spelen in de competitie  de speler dient 35 jaar te zijn op de datum van de wedstrijd. Voor de bestuursleden geldt deze regel niet.

Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de Vlaamse Minivoetbalfederatie. Sinds augustus 2012 verloopt de communicatie met het secretariaat van onze kern voornamelijk via de vernieuwde website van het VMF. Je kan dan ook de recente uitslagen en klassement op de voet volgen via deze site.

Info, mededelingen en wijzigingen kun je volgen via onze site.

Voor info of contacten kan je u steeds richten tot het secretariaat. Indien het echter om financiële zaken gaat, wendt u zich beter tot de schatbewaarder.