Strona główna

Króluj nam Chryste!
Oportet illum regnare!
Ministranci parafii św. Stanisława BM w Białymstoku to grupa chłopców po pierwszej komunii świętej, którzy posługują przy ołtarzu podczas sprawowania Najświętszej Ofiary Mszy Świętej oraz innych sakramentów i nabożeństw.  Opiekunem ministrantów naszej parafii jest x. Karol Jabłoński
 
 Prezbiterium naszego kościoła przed remontem dostosowującym do sprawowania odnowionej liturgii
 
 
MINISTRANT

Niedawno się zabawiał przy kościelnej bramie,
jako "zbójca", przed wiejską zmykał łobuzerią.
Dzisiaj kroczy z powagą, z przęciem i serio,
bo kapłańskiej go drogi zaszczyciło znamię.

 

Od serc ludzi dorosłych promienność się sączy
ku tej krągłej głowince, przyciętej czuprynie.
Jego głosik za tłumy wiernych w niebo płynie,
jako za orłów stada dzwoni śpiew skowrończy.

 

A gdy klęka nabożnie, gdy w dzwonki zabrzęczy
i fałdy swej komeżki starannie przygładza,
wtedy łaska nań Boża schodzi w jasnej tęczy.

 

I w pochylonym malcu jest jakowaś władza,
która młodych i starych budzi z ospałości
i myśl niesie ku Stwórcy, ku wiecznej światłości

 

Rut Schaumann