Velkommen til MiG

MiG er et dansk forskningsprojekt, finansieret af Forskningsrådet for Natur og Univers samt Programkomiteen for Nanovidenskab og -teknologi, Bioteknologi og IT (NABIIT).

Formålet med MiG er dels at sikre en dansk repræsentation i den førende forskning indenfor Grid og dels at tage en radikal anderledes tilgang til Grid software.

MiG er motiveret af en række problemer med de eksisterende Grid middleware systemer, fx meget kode der skal installeres både hos brugere og ressourcer, problemer med sikkerhed og en lagerstruktur der er meget fremmed fra det man kender som PC bruger.

MiG forsøger derfor at tage en ekstrem tilgang i forhold til udvikling af software, defineret ved 4 regler som skal overholdes for vores software:

  • Ingen MiG software kan kræves installeret hos hverken bruger eller resurse
  • Alt i MiG skal skrives i Python med mindre et andet sprog er strengt krævet
  • Alle design- og implementeringsvalg skal optimeres for gennemskuelighed for brugeren
  • Alt der ikke er rigtigt skal smides væk
Ved at overholde disse regler er det lykkes at lave et enormt robust middleware som alle kan bruge uden at installere noget MiG software på deres PC, og alle kan donere regnekraft også uden at installere noget MiG software på deres PC.

Mange ønsker kun at donere regnekraft når deres PC'ere ikke bruges og står i screen saver mode - til dette formål er der udviklet en såkaldt sandkasse, der isolerer værts-PC'en fra de programmer, som maskinen kører sålænge den er i screen saver mode. Læs mere...

For mere information om MiG kan du læse vore primære hjemmeside som er på engelsk.

Comments