สสจ.แพร่ ตรวจพบสารสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณที่จำหน่ายในพื้นที่ อำเภอเมืองแพร่

โพสต์1 ก.ค. 2554 00:25โดยNipawadee Tangseng


สสจ.แพร่ ตรวจพบสารสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณที่จำหน่ายในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่
เตือนหากรับประทานอาจทำให้กระเพาะอาหารทะลุ กล้ามเนื้ออ่อนแรง และอาจทำให้เสียชีวิตได้

นายแพทย์สุรินทร์ สุมนาพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
ว่ามีรถเร่ฉายหนังจำหน่ายยาให้กับประชาชน จึงได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ตรวจสอบยาแผนโบราณที่นำมาจำหน่ายในเขต ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบยาประดง ตรารูปหมอเสาร์ ชนิดน้ำ เลขทะเบียนยาแผนโบราณ G 410/41
รุ่นผลิตวันที่ 6 เมษายน 2554 ,7 เมษายน 2554 ,15 เมษายน 2554 และยาน้ำประดงพรมลี เลขทะเบียนยาแผนโบราณ G 132/37
รุ่นผลิตวันที่ 2 เมษายน 2554 ซึ่งผลิตและจำหน่ายโดยมหาเสาร์เวชเภสัช 69 หมู่ 3 ถ.หนองแคน อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด
จากการใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นตรวจหาสารสเตียรอยด์ ชุดทดสอบให้ผลบวก
จึงส่งตัวอย่างยาดังกล่าวให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 13 ตรวจวิเคราะห์เพื่อยืนยันผลอีกครั้ง
ปรากฏว่าตรวจพบสารสเตียรอยด์ ชนิดเด๊กซาเมทาโซน (Dexamethasone)
หากรับประทานยาแผนโบราณที่มีการปนเปื้อนของสารสเตียรอยด์ อาจทำให้กระเพาะอาหารทะลุ กระดูกพรุน กล้ามเนื้ออ่อนแรง
เกิดการสะสมไขมันผิดที่ ไตวาย และอาจทำให้เสียชีวิตได้

หากผู้บริโภคสงสัยในผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณต่าง ๆ สามารถนำมาตรวจสอบเบื้องต้น เพื่อหาสารสเตียรอยด์
ได้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ โทร. 054-621-096
Comments