Mẫu Trần Đẹp 2


Mẫu trần nhà giật cấp đẹp 


Chúng ta đã biết một số mẫu trần nhà bằng thạch cao xương nổi và xương chìm.

Trần thạch cao xương nổi có một số ưu điểm mà chúng ta đã nghiên cứu qua ở bài trước, được sử dụng chủ yếu trong các nhà văn phòng, nhà xưởng, nhà chung cư phần công cộng. Ngược lại, trần thạch cao xương chìm sử dụng nhiều trong nhà ở vì nó đạt tính thẩm mỹ cao.

Trần giật cấp là trần chìm, nhưng được thi công thành nhiều lớp. Mời quý độc giả  tham khảo một số mẫu trần sau.

Quý độc giả quan tâm xin mời liên hệ  Mr. Trần Văn Động. 0933.776.049. để biết thêm hình dạng, quy cách thi công cũng như giá cả của các loại trần này.

Mẫu trần nhà giật cấp đẹp - 01Mẫu trần nhà giật cấp đẹp - 02
Mẫu trần nhà giật cấp đẹp - 03Mẫu trần nhà giật cấp đẹp - 04
Mẫu trần nhà giật cấp đẹp - 05Mẫu trần nhà giật cấp đẹp - 06
Mẫu trần nhà giật cấp đẹp - 07Mẫu trần nhà giật cấp đẹp - 08
Mẫu trần nhà giật cấp đẹp - 09Mẫu trần nhà giật cấp đẹp - 10
Mẫu trần nhà giật cấp đẹp - 11Mẫu trần nhà giật cấp đẹp - 12
Mẫu trần nhà giật cấp đẹp - 13Mẫu trần nhà giật cấp đẹp - 14
Mẫu trần nhà giật cấp đẹp - 15Mẫu trần nhà giật cấp đẹp - 16
Mẫu trần nhà giật cấp đẹp - 17Mẫu trần nhà giật cấp đẹp - 18
Mẫu trần nhà giật cấp đẹp - 19Mẫu trần nhà giật cấp đẹp - 20
Mẫu trần nhà giật cấp đẹp - 21Mẫu trần nhà giật cấp đẹp - 22
Mẫu trần nhà giật cấp đẹp - 23Mẫu trần nhà giật cấp đẹp - 24
Mẫu trần nhà giật cấp đẹp - 25Mẫu trần nhà giật cấp đẹp - 26