Namn

Namn
Names

GENEALOGI, LIMHAMN,

1900-TALET OCH NU 

EN SLÄKTKRÖNIKA FÖR ANFÖRVANTER PÅ OLIKA PLATSER

senast uppdaterad 2015.03.03
    Skåne         Sverige          Danmark       Norge       Isle of Man    
      
   
Flera av de namn som förekommer i släktkrönikan har ännu inte hunnit bli införda i namnlistan
Några av länkarna i namnlistan fungerar inte ännu

Andra länkar:


 

 

Släktfoto från Kyrkogrottan i Limhamn (1898?)
Per Rasmussons andra hustru, Anna Persdotter, sitter i mitten. Till vänster om henne sitter Pehr Rasmusson. Mannen i ljus kostym bredvid Anna är svärsonen Johan Göransson som sedan tog över Hindstorp. Johans fru Anna Augusta sitter längst till höger i främre raden. Mellan dem sitter deras barn Edvind och Otto. Längst ut i främre ledet sitter Mathilda Carolina, Per och Annas yngsta dotter.
Till höger om henne sitter Rasmus Feuk och hans 3e fru Elna Sonesdotter. I raden bakom längst till vänster sitter Nils Foukt och hans andra fru Anna Malmqvist. Bakom Per och Anna sitter dottern Johanna och hennes man Magnus Grip, denna uppgift är inte säker. Näst längst till höger i andra ledet sitter Erik Alfred Feuk.

Photo from a family gathering in Limhamn(1898?)
Anna Persdotter, Per Rasmussons second wife is sitting in the first row just in the middle of the photo and to the left of her(on her right hand side) is sitting Pehr Rasmusson himself. Their son in law, Johan Göransson and his family is sitting to the right of Anna (on her left hand side). The two boys, Edvind and Otto are sitting between Johan and Anna Augusta. Farthest out to the left in the first row is sitting Mathilda Carolina, the youngest daughter of Pehr and Anna and between her and Per Rasmusson is sitting Rasmus Feuk with his third wife Elna Sonesdotter. Farthest out to the left of the second row is sitting Nils Foukt and his second wife Anna Malmqvist. The man with black suit and cub sitting as number two from the right in the second row is Erik Alfred Feuk. It is supposed that Per Rasmussons daughter Johanna is sitting behind Per and that her husband Magnus Grip is sitting besides her behind Anna Persdotter.


 
Symbols for relationship to the person (the proband) who wrote the Chronicle.
 
 
Swedish
English
f
far
father
m
mor
mother
s
syskon (bror, syster)
sibling (brother, sister)
b
barn (son, dotter)
brood (son, daughter)
ms
mor-syskon” morbror, moster  
mother-sibling”    mothers brother, mothers sister (uncle, aunt) 
fs
far-syskon”   farbror, faster   
father-sibling”      fathers brother, fathers sister    (uncle, aunt)                          
p
partner (make, maka)
partner (husband, wife)
p1
Första (hustrun, maken)
The 1:st partner (wife, husband)
p2
Andra (hustrun, maken)
The 2:ndpartner (wife, husband)
h
halv
half
o
osläkt (ej släkt, ingift)
out of relationship (connected by marriage))
Note!  There is no need for different symbols for brother and sister as the symbol s is used in combination with the name. Likewise b and p can be used for both genders.
 
The letters h and o will be placed after the symbol they refer toAs parenthood is possible without marriage the word partner is used in stead of husband /wife. For mnemonic reasons words for the relationship are chosen so that the initial letters are equal in Swedish and English which explains the choice of odd words like “brood” and “mother-sibling” etc.

Ex: ff =Farfar=Fathers father= grandfather(paternal). mf=Morfar=Mothers father=grandfather (maternal)
mf f= Morfars far= Mothers fathers mother=Grandfathers father (Great grand father).
ff ff f=farfars farfars far=Grandfathers (paternal) great(paternal) grandfather(paternal).
mf fm=morfarsfarmor=grandfathers(maternal) grandmother(paternal). bb= barnbarn=grandchild
sh=halvbror=half brother(sister)= They have the same mother(father) but different fathers(mothers)
ms=uncle (aunt) on mothers side in the family.     mso=maternal uncle (aunt) because of marriage
fs=uncle (aunt) on fathers side in the family.            fso= paternal uncle (aunt) because of marriage
msb= cousin on mothers side. fsb=cousin on fathers side. fm fmsb= fathers mothers fathers cousin (maternal)
 


Namnlista
Names
Efternamn
Surname
Förnamn
Christian name
Släktskap med proband
Relationship to proband
Huvudsaklig bostadsort m m
       
Alsheim Rune b
 
  Carina bpo
 
  Kristoffer bb
 
  Caroline bb
 
  Emelie bb
 
Andersdotter Kirstina mf ff m
f 1758 12 15 i Karlaby, Gladsax
Andersen Nels msbp2o
California
  Gullbritt msb California USA, Identisk med Gullbritt Sjöholm
? Christel msbb California
? Jeanette msbb California
Andersson (1) Pehr mf mf f 1812 06 13 i Gudmundtorp
Andersson (2) Lars fm ff f
Andersson (3) Olga fs Oxie
  Lennart fso  
  Sonja fsb  
Andersson (4) Kent msbbpo  
  Christel msbb California ,USA ( efternamn Sjöholm?)
  Johan
msbbb
 
California ,USA (efternamn Sjöholm?)
  Annika msbbb California ,USA ( efternamn Sjöholm?)
Bengtsdotter Karna mm mm m f 1781 12 26 i Wollsjö
Bengtsson x fmso Malmö, rörläggare
  Cecilia fms Identisk med ”Silja” Lundh
  x fmsb  
       
Berghell Olivia mfs Ystad. Syster till mf             
  x mfso  
  Johan mfsb Karlsborg. Olivias son            
Bertilsdotter (1) Mätta mf ff fm mm 1671-1736 f i Stora Ramnakulla. Identisk m Mätta Paradis
Bertilsdotter (2) Elna ff ff ff m  
Broberg Rasmus ff ff ff f Identisk med Rasmus Persson Broberg på Hästhagen
Ehrling Alma  mfsb Stockholm. Dotter till mf:s bror Johan
Ekström x fm msbo  
  Hulda fm msb Identisk med Hulda Sahlström
  Gudron fm msbb  
       
Feuk Rasmus ff f Rasmus Feuk Börringe, Tygelsjö, Limhamn, dragon, banvakt
  Erik Alfred ff fb Pastor i Falun
  Nils Samuel ff fb ”förre studeranden”
  Helge ? ff fbb ? Barnbarn till Rasmus. Osäkert, kan vara minnesfel.
Gisselsson-Möller Oluf mf fm ff f  
  ???? mf fm ff m Oluf Gisselsson Möllers andra hustru
Göransson Ingegerd p2o Identisk med I Rasmusson, född Johansson. Hustru 1968-1997
Göransson Charlotte p2bo Gift Sandström. Ingegerds dotter. Ej släkt.. Barn till p2
       
       
       
       
       
       
Hanerup Kerstin fsb Identisk med Kerstin Henriksson
  Tina fsbb  
Hansson (1) Kjerstina mf m ”Kitta”    f 1832 11 28 i Qvarnby nr 11, Ostra Hofby

Marie fm ms ”Marri”. Identisk med Marie Persson
  x fm mso  
  Anna fm msb  
  Per fm msbb ”Korva-Per” i Limhamn
Hansson (2) Anna mm (gift Sjöholm) Identisk med Anna Hansdotter
  Maria  mms  
  Matilda mms  
   Johannes mms  
  Ida mmsb  
  Axel   mmsb  
Helmersen     Carl mso Köpenhamn
  Antonia ms Identisk med Antonia Sjöholm
Henriksson Nils fso  
  Karin Elvira fs (född Rasmusson)
  Kerstin fsb dotter till Nils och Elvira
  Lars                 fsb son till Nils och Elvira
       
       
       
       
       
Hofverberg Anna Christina mf ff fm Död 1789
Hofverberg Lars mf ff fms  
Hofverberg      
Håkansdotter Hanna mf ff fp2o Lars Sjöholms andra hustru (från 1814)
Isaksson Ola mm mm f f 1798 06 05 i Bjerröd, Östra Kärrstorp
Jensen?(Jönsson?)      Carl mso Köpenhamn
  Ellen ms  
  Sigfrid msb  
  Sigvard msb  
Johansson Svea p1 identisk med Svea Alsheim
Jönsdotter(1) Elna mm mf m f 1778 i Gudmundtorp
Jönsdotter(2) Karna ff ff fp1o Rasmus Larssons första hustru
Karlsson (1) Karl fmso Hindby
  Elna fms  
  Åke ff fsb  
       
Karlsson (2) Alfred ffsh Flyttat till Linköping
  Alma ffsho Född Råberg
Larsson(1) Rasmus ff ff f Rasmus Larsson
Larsson(2) Mimmi ms Käglinge
  Sigvard mso  
      Tillbaka till krönikan
Lilje Anna ms Identisk med Anna Lundh
  X mso Tillbaka till krönikan
Lundh Pehr fm f Hyllie, Limhamn
  Anna fm m  
  Anna fms Identisk med Anna Lilje
  Albin fms Rörläggare
  Hulda fmso  
  Rut fmsb  
  Botilda fm Botilda Lundh Identisk med Botilda Rasmusson
  Cecilia fms “Silja”, gift Bengtsson
  Elna fms  
  Ida fms Har döttrarna Agda och Iris i äktenskap m ??????
  Lorenz fms  
  Otto fms  
Lundqvist (1) Christoffer mf fm ffspo Smed, gift med Helna Catarina Olufsdotter Möller
Lundqvist (2) Matthias ff mf mf vigd 1791 i Västra Klagstorp med Bengta Roelsdotter
Magnusson Anders mm mf f f 1779 10 13 i Gudmundtorp
Mattiasdotter Ingar ff mf m f 1792 i Västra Klagstorp
Mattsdotter Bodel ff ff fm m vigd 1733 vid Per Svensson
Medina Jeanette msbb California , identisk med Jeanette Sjöholm, Florida
  Jerome msbpo California
Möller Lars mf fm f Smed i Borrby
  Ola mf fm ff Smed i Borrby, gift med Laurentia Sandberg
  Elisabeth mf fm ”Den ridande barnmorskan” f 1803 10 08 i Borrby
  Thala mf fm ffs Gift med skomakaren Anders Paradis
  Gissel mf fm ffs  f 1732. Klockare i Ingelstorp. Gift första gången med Lisa Sandberg.
Månsdotter Elna mf fm f 1781 04 22 i Tungby, Smedstorp
Mårtensson Hans mm f Hörby
Nilsdotter(1) Ingar
mf mf m?
 
Glimminge, Bolshögs socken 176?
Nilsdotter(2) Karna ff fm  
Nilsdotter(3) Anna ff mm f 1825 i Naffentorp ?
Nilsson Albin fsb Limhamn
  Frida fs  
  Berit fsb  
  Gunnel fsb  
Olsdotter Anna mm mm f 1813 08 11 i Bjerröd, Östra Kärrstorp
Pehrsdotter Elna ff ff fm  
Persdotter Bertha mm m Fogdaröd, Höör
Pettersdotter Elisabeth ff ff m Rasmus Larssons andra hustru på Hingstorp
Pettersson Hulda mfsb Falkenberg. Dotter till MF:s bror Johan.
Persson (1) dä Per (dä) ff mf f 1778-1838 i Västra Klagstorp
Persson (2) dy Per (dy) ff mf f 1820 i Västra Klagstorp
Persson (3) Jöns mf mf f? Glimminge, Bolshögs socken 176?
Persson(4) Tyra           mfsb Olivia Berghells dotter i Ystad
  x    
Persson (5) Johanna ff m Johanna Persson identisk med Johanna Persdotter
  Anna
fm m
 
  Ida    
  Ingrid   gift Sahlström
Rasmusdotter Britta    
  Kierstina    
       
       
Rasmusson Lars ff ff ff Lars Rasmusson
  Pehr ff ff Pehr Rasmusson
  Gustav fs Visby
  May fso Visby
  Jan-Olof fsb Visby, Stockholm, gift med Lilly
  Ulla-May fsb Visby, Norrköping, gift med Gert Andersson
  Olov ff Olov Rasmusson
  Folke f Folke Rasmusson
  Ester m Identisk med Ester Sjöholm
  Rolf Proband Wrote this chronicle
  Ingegerd p2o Identisk med Ingegerd Göransson Åmål. Hustru 1968-1997
  Botilda fm
Identisk med Botilda Lundh
  Marcus b Son med p2
  Rune b Identisk med Rune Alsheim (barn med p1)
       
       
  Ethel s Identisk med Ethel Larsson, (Welinder, Mautitzson, Jönsson)
  Svea p1 Identisk med Svea Alsheim Malmö. Hustru 1958-1967
  Karl Johan fs  
  Edit fso  
Sahlström Ingrid fm ms Identisk med Ingrid Pehrsson. Drev Specerihandel
  xxx fm mso Emigrerade till USA
  Olga fm msb  
  Hulda
fm msb
Identisk med Hulda Ekström
  Nora
fm msb
Gift med Anton Xxx, verkmästare vid textilfabrik
  Ebba
fm msb
 
  Marta
fm msb
Emigrerade till USA
Sandström Charlotte p2bo Identisk med Charlotte Göransson
       
Sjöholm      Anders                                                           mf ff Född 1797, Karlaby
  Per mf ffs Född 1789, Karlaby
  Jöns mf f  
  Axel mf Axel Sjöholm
  Pehr mfs  
  Johan mfs  
  Ester m Identisk Ester Rasmusson
  Hjalmar ms Cardiff
  Gustav mfsb Malmö. Son till MF:s bror Johan
  Axel
mfsb
Höör, Fogdarröd
  Hjalmar
mfsb
Vetlanda, Son till MF:s bror Johan
  Eric mfsbb Limhamn..Son till Axel, som var son till Johan, MF:s bror.
  Curt mfsbb Malmö. Son till Axel, som var son till Johan, MF:s bror.
  Oskar mfsb Son till Pehr, MF:s bror. Oskar dog ung
  Anna Sjöholm mm Identisk med Anna Hansdotter eller Anna Hansson
  Anna mfs Bosatt i Ystad. Syster till mf. Död 1958
  Lydia
mfsb
Bosatt i Falkenberg. Dotter till mf:s bror Johan.
  Sigurd
mfsb
Bosatt i Tostrup i Danmark. Son till mf:s bror Pehr
  Solveig mfsbb Köpenhamn. Dotter till mf:s bror Pehrs son Oskar
  Antonia ms Identisk med Antonia Helmerssen
  Ellen
ms
Identisk med Ellen Jensen
  Elvir
ms
 
  Elly mso  
  Georg msb  
  Tom
msb
 
  Kjell
msb
 
  Marianne msbo  
  Carsten msbb  
  Gullbritt
msb
California, identisk med Gullbritt Andersen
  Bo
msb
 
  Fritjof ms  
  Ella mso  
  Ulla
msb
 
  Ulf
msb
 
  Jerker
msbb
 
  Maila
msbb
 
  Cilla
msbb
 
  Anna Maja mf ff fs f 1769
  Lars mf ff f f 1762 Murare, Karlaby
  Olaus
mf ff fs
f 1759
  Sissela Marna
mf ff fs
f 1765
  Fredrik mf ff ff Skräddare, Karlaby
       
Steen Aina mfsbb Hurva. Dotter till Axel, som var son till mf:s
  x mfsbbo  
       
Svensson Per ff ff fm f vigd 1733 vid Bodel Matsdotter
Svensson Elsie mfs Gift i Tomelilla. Syster till smeden Axel Sjöholm
  x mfso  
  Clara mfsb  
  Sigrid mfsb  
Sörensen Helmuth msbo  
  Ulla msb Identisk med Ulla Sjöholm
  xxx msbb  
Trumph Hans mf mf
1784-1838 Även Tromph
Hans Tromph
1784-1838
  Kjerstina mf m  
Tullberg Sigrid mfsb Bosatt i Falkenberg. Dotter till mf:s bror Johan
  x mfsbo  
Williams Betty msb Dotter till Hjalmar Sjöholm i Cardiff
  Brian mspo  
  Sean msbb  
Wittje Ewy mfsbb Trelleborg. Dotter till Johans son Axel, mf: s bror
  x mfsbbo  
       
       
       
       
       

 

Gästbok


Comments