Introduktion

Zooma och välj någon av länkarna
för att komma till sidor som är läsbara på mobil!
Felet är under bearbetning

Välkommen till rolfrasmusson.se!    

Genealogilänkar:

Introduktion

Genealogi     Släktträd 

Folkes krönika

Folkes släktträd

Esters krönika

Esters släktträd

Ättlingar till Jöns Sjöholm

Mattias Lundqvists ättl

Rasmus Feuk /Johanna Persdtr

Rasmus Feuks övriga ättlingar

Ättlingar till Rasmus Broberg

Appendix   Namn  Källor 

GENEALOGI, LIMHAMN, 

1900-TALET OCH NU

 

EN SLÄKTKRÖNIKA FÖR ANFÖRVANTER PÅ OLIKA PLATSER  

senast uppdaterad 2019 06 05 

  

...Andra länkar:


Är Du besläktad med 
Fouktarna Feukarna från Börringe?
Då kanske Du hittar ditt namn på sidan Ättlingar till Rasmus Feuk och Folkes släktträd
Eller kanske Du är en Sjöholmare?
.

Ester Sjöholm har anor som kan följas ned till 500-talet
Här finns smeder, klockare, barnmorskor, skräddare, bönder, präster, ämbetsmän, adel och kungligheter.
Släkterna Skancke, Blix, Gram och Hofverberg i Jämtland och Norge, prinsessan Magnhild av Isle of Man och norska kungligheter som  Harald Hårfagre   finns bland Esters anor. I översikterna i Esters släktträd   med tillhörande länkar hamnar vi i de medeltida europeiska furstehusen och   träffar på personligheter som Vilhelm Erövraren  och vi når via vikingatid ända ned i vendeltid där gränsen mellan historia och saga blir oskarp.
Publicering av text från dessa sidor utan tillstånd eller utan att källan angives är inte tillåtet!
Ansvarig: Rolf Rasmusson

 1. Våra danska anor
  (Sjöholms-sidan)
  Prästsläkten från Gram
  på Jylland

  Danmark
  efter Kalmarunionens sönderfall
   Eftersom prästtjänster i Norge efter 1450 tillsattes av danskar, är det
  sannolikt att Gramsläkterna med dess präster tillhörde en släkt från Gram på Jylland
  Sogneprästen  Niels Gram är vår ana i generation -12.
   
  Danmarks första ständermöte  med representanter för de fyra stånden sammankallades 1468 av Kristian I som genom detta försökte få stöd i sin kamp mot högadeln.
   
  Kalmarunionen var ännu formellt bindande och de krigiska handlingarna som företogs både av kung Hans och Kristian II ("Tyrann") hade i huvudsak som syfte att återupprätta unionen.
   
  Den första danska bibeln tillkom 1524 men reformationen genomdrevs i full utsträckning  av Kristian III 1536.
   (Reformationen i Sverige inleddes redan 1527,  men var  inte fullt genomförd förrän 1596)


  Gram och
  Hans Nielsen Berg
   
  År fjortonhundranittiofem
  blev Simon far till en av dem
  som då i Gram hade sitt hem
   
  Den dansken hette Niels, så sant,
  en ättling* hette likadant
  och han blev också predikant
   
  En son till sognepræst Niels Gram
  förmäld med dam av norrmäns stam
  Larsdotter Blix blev Hans´ madam
   
  Ja Margaretas man var Hans
  I Ragunda Hans´ kyrka fanns
  För Norges sak Hans drog en lans
   
  Men svenskens svar blev resolut
  Hans Berg från kyrkan kördes ut
  Hans´ prästevärv tog därmed slut
   
  Men Margareta i Hans´ hem
  fick med Hans Nielsson barnen fem
  Kristina Berg var en av dem
   
  Hon blev Janus Sigvardis fru
  Stor släkt det blev av dessa tu
  Som Hofverberg är kallad nu
   
  *Släktskapet mellan Niels Gram, fadern till Hans Nielsen Berg, och Simon är sannolikt men knappast klart visat
      
  Smederna
   
  Morfars farmors farfars farfars far
  Det var smeden Oluf Swänsson Smid
  Anna, Oluf Swänssons hustru var
  Båda födda var på danskens tid
   
  Smedämbetet uti Simrishamn
  Gissel Möller skötte till sin död
  Chatarina var hans hustrus namn
  Hon var Gissel Ollsson Möllers stöd
   
  Även Oluf, Gissels son, var smed.
  Sjuttonhundraförtio hustrun dog
  det blev smeder ock i nästa led
  När Gissels son en annan hustru tog
   
  Vem blev Laurentia Sandbergs man?
  Det Borrby-smeden Ola Möller var
  I Ingelstad han klockardottern fann
  Och smedjan han i Vallenberga har

  Lars Möller var min morfars farmors far,
  i Gladsax gift med Baskemölla-mön
  som heter Hanna, men det sex år tar
  tills Lisa kommer såsom kärlekslön
   
  Men Lars och Hannas Lisa hon blev gift
  med Anders Sjöholm, även han var smed
  Och sonen Jöns tog del i smedjans drift
  Han gick i faderns fotspår som var sed
   
  Min morfars farmor, jordemor till häst,
  var mor till Jöns, en rödhåriger smed
  hon visste vad för hennes son var bäst,
  och Kitta Trumph till honom tog hon med
   
  Bland Kittas åtta barn var en central
  en Axel uti barnaskarans mitt
  I Wallby var hans födelselokal,
  i Smedstorp där bedrev han smidet sitt
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Husmamsellen
   
  Min mormors mormor det var änkan Anna
  På Osbyholm där var hon husmamsell
  Grevinnan där lät änkan Anna stanna
  Mot Annas barn var fru grevinnan snäll
   
  Och dottern Berta som blev mormorsmor
  med skräddarmästarn Mårtensson var gift
  Han sålde hus och köpte gård så stor
  trots skräddarsysslor sköttes gårdens drift
   
  Och Bertas dotter Anna, mormor min,
  från Hörbyskräddarns gård i Fogdaröd.
  hon träffade i Smedstorp mannen sin,
  han tjänade som smed sitt levebröd.
   
  Med Sjöholm fick nu Anna många små
  En dotter, Ester, skulle bli min mor
  och Axel hade svårt att utkomst få
  för att försörja sin familj så stor
   
   
   
   

  Och Ester hon sydde och tvätta och strög
  Tjong faderittan killevillevipp
  Och Folke han sköd så de ur bössehullet rög
  bara så du ve de, Tjo flöjt!
   
   
      

  Och Folke han tömde vårses slabbespann

  Tjong faderittan killevillevipp

  Och Ester hon varmde opp diskevann

  bara så du ve de, Tjo flöjt!

   

   

   
  Våra skånska anor
  Folke Rasmusson 
  Bland Folkes anor ner till 1600-talet
  finner vi  snickare, bönder, soldater...
  1600-talsgården Hästhagen revs 1945
  Hästhagen i Börringe
   
  Rasmus Broberg 1695-1742
  och Elna Bertilsdotter 1707-1775
   
  Min farfars farfars farfars far
  blev Bertils dotters man.
  Det Rasmus Persson Broberg var,
  som Elnas hjärta vann.
   
  Lars Rasmusson 1738-1802
  och Elna Persdotter 1742-1799
   
  Min farfars farfars farfar där
  på Hästahagen gick.
  Han fick en tös från Gärdslöv kär
  Som han som hustru fick.
   
  Och Lars och Elna fick en påg
  och Rasmus blev hans namn.
  Han Karna ifrån Hyby såg
  och tog ´na i sin famn.

  Gården Hindstorp i Börringe,
  känd från 1700-talet
   
  På Hindstorp
  Rasmus Larsson 1768-1846
  1. Karna Jönsdotter 1770-1814
  2. Lisbeth Pettersdotter 1777-1838
   
  Min farfars farfars far först fick
  med Karna flera barn,
  men denne Rasmus Larsson gick
  till slut i Lisbeths garn
   
  Herr Larsson Lisbeth lägrade
  då han var femtiotvå
  ty denne Rasmus vägrade
  som änkling ensam gå
   
  År artonhundratjugoett
  såg Pehr först dagens ljus.
  Måhända blev det ganska tätt
  med barn i Hindstorps hus
   
  Pehr Rasmusson 1821-1909
  1. Karna Nilsdotter1820-1860
  2. Anna Persdotter 1833-1914


  Per Rasmusson

  Min farfars farfar det var Pehr
  På Hindstorp föddes han.
  Den Karna, som han höll så kär
  i Svedala han fann
   
  Tygelsjö
  Rasmus Persson Feuk 1846-1927
  Johanna Persdotter 1851-1935
  ("Persson") 

  Min farfars far var Rasmus Feuk,
  dragon vid denna tid
  Han på Johanna Persson dök
  och gjorde ´na gravid.
   
  Rasmus Feuk,
  Banvakt vid kalkbrottsjärnvägen i Limhamn
   
  Hyllie
  Min farfar sålunda blev till
  som följd av en bedrift,
  som mången gärna göra vill
  utan att vara gift
   
  Limhamn
  Väl hade kalkbrottsbanans vakt
  aptit på kvinnor stor.
  Hans bom blev rest av vanans makt,
  men fälld då tåget for
   
  Och Jenny blev hans sista kap
  De sen på”Tjället" bor.
  Han hann med fyra äktenskap,
  dock ej med Olovs mor.
   
  Olov Rasmusson 1875-1944
  Bothilda Lundh 1879-1933
   
  Och Olovs moster Anna var
  Hon hade dotter fin.
  Botilda hette tösen rar.
  Hon var ju hans kusin.

   

  Olof Rasmusson med familj tidigt på 1920-talet
   
  Men Olov blev Botildas man
  och snart blev Olov far.
  och Folke Hugo hette han,
  som äldste sonen var.
   
  Folke Rasmusson 1905-2002
  Ester Sjöholm 1907-1997

  Folke Rasmusson och Ester Sjöholm 1930

  Och Folke Esters hjärta vann
  han blev till tvenne far,
  och son till Folke är den man,
  som detta diktat har.
  .

  Rolf Rasmussonfödd i Limhamn 1933,
  pensionerad lärare, som undervisat ca 30 år i fysik och kemi vid gymnasiet i Åmål,
  amatörmusiker som rimmar och leker med ord


  Våra norska anor
  (Sjöholms-sidan)
  Den norska adels-
  och prästsläkten Blix

  Norge  
  Förutom ett antal öriken och landområden i Svitjod lade Harald Hårfager i slutet av 800-talet  under sig landområden som under senare århundraden skulle förenas till riket  Norge.
  Harald Hårfagre  är vår ana i generation -32. 
  Hans efterträdare hade delvis att dela makten med jarlar och stormän i de olika landsdelarna.
  Först under 1000-talet kan Norge anses
  existera som ett rike.

  Trots turbulenta förhållanden även under 1100- och  1200-talen konsoliderades statsmakten under Håkon Håkonsson med stärkt kungamakt och lagar som
  reglerade kyrkans och adelns ställning.

  1300-talet innebar en tillbakagång och efter 1397 då Kalmarunionen stadfästs fick svenska och danska adelsätter ett ökande inflytande.
   
  Digerdöden, adelns maktanspråk och Hansans dominans och kampen mellan tronpretendenterna försvagade landet och motverkade unionen.
   
  Efter unionsavtalet mellan Norge och Danmark i Bergen 1450 i början av Kristian I regeringstid blev högre ämbeten och prästtjänster i Norge i stor utsträckning besatta av danskar och danskan blev officiellt förvaltningsspråk.

  Under de danska kungarna Kristian I, Hans och Kristian II fördrevs eller dödades en stor del av den norska adeln.
  Några flydde till Sverige eller Jämtland.
                                                     

  som tidigt under Kalmarunionen haft en stark ställning hörde nu till de som flydde.  Magnus Blixes ättlingar använde inte namnet Blix förrän på 1500-talet då det 
  blev vanligt att använda släktnamn.
   
  Efter 1536 blev Norge helt och hållet ett danskt lydrike under Kristian II.
   
  .   
  Jämtland
  Landsprosten Erik Andersson i Oviken, 
  min mf ff fm ff mm mf, som studerat samtidigt med Gustav Eriksson vid Uppsala Katedralskola fick 1526 av sin forne skolkamrat, kung Gustav Vasa, uppdraget att genomföra reformationen i Jämtland.
   
  Han genomförde uppdraget med yttersta nit och erhöll därför kunglig gunst och betydande ekonomiska och materiella fördelar.
   
  Den kyrkliga tillhörigheten under Uppsala stift upphörde efter nordiska sjuårskriget 1570 då Trondhjems stift tog över.
   
   
   
   
   


    
  Karl på Kloxåsen, 
  Mogens Karlsen Blix och
  Laurentius Magni Blix

   
  Femtonhundratvå det var
  då Karl Laurensson blev far.
  namnet Mogens sonen bar
   
  i Klocksåsen vår Mogens bor.
  och präst han blir, jämväl hans bror
  Till Undersåker Mogens for
   
  Sin Ingrid träffar han då där
  när han där kyrkoherde är.
  Hon snart på äldsta sonen bär
   
  Till vissa värv var Mogens snar
  Sju söner hade detta par
  Från Norrala hans Ingrid var
   
  Hans äldste son fick namnet Lars
  När som han fram till dopet bars
  Hans liv blir sådant som hans fars
   
  Han namnet Laurentius fått
  När kyrkoherdetjänst han nått
  Till altar´t han med Kerstin* gått
   
  Hans dotter Margareta får
  med danske Hans** när åren går
  fem barn som vuxen ålder når
   
  *Laurentius Magnii hustru, Kerstin, var dotter till 
  landsprosten Erik Andersson
  **Hans Nielsen Berg
   
   
   
   
   


   
  Och Ester hon laga så goer maud
  tjong faderittan killevillevipp
  Och Folke han svarva itt kaugefaud
  bara så du ved de, Tjo flöjt!
   
   
   
   


   
   
   
  Och Folke han to saj en kaffejög
  Tjong faderittan killevillevipp
  Och Ester hon bjö oss po hackebiff me lög
  bara så du ve de,Tjo flöjt!
   
   
   
   
Anlista

Anlistan är ännu inte klar för generationerna -1 till -50

(Personbeskrivningarna finns i Folkes krönika och i Esters krönika)
Med blått markeras säkert kända. Med rött markeras ej funna.
Identiska personer inom en generation (pga kusingifte i generation -2) har asterisk (*)
(Ex: ffmf*, dvs farfars morfar är samma person som fmmf*, dvs farmors morfar och ffmm** är samma person som fmmm** )
   Generation 0
P
     Generation -1
f                                                                                                                           m
               Generation -2

  ff                                fm                                                                                  mf                                mm
      Generation -3
     fff                  ffm                fmf                fmm                                                           mff                    mfm                mmf                     mmm
      Generation -4
   ffff        fffm    ffmf*  ffmm** fmff     fmfm     fmmf*    fmmm**                             mfff   mffm     mfmf   mfmm     mmff mmfm     mmmf mmmm
Generation -5
fffff ffffm fffmf fffmmffmff* ffmfm**ffmmf ffmmmfmfff fmffm fmfmf fmfmm fmmff* fmmfm**fmmmf fmmmm mffff mfffm mffmf mffmm mfmff mfmfmmfmmf mfmmmmmfff mmffm mmfmf mmfmmmmmff mmmfm mmmmf mmmmm
Generation -6
ffffff fffffm ffffmf ffffmmfffmff fffmfm fffmmf fffmmm ffmfff* ffmffm**ffmfmf ffmfmm ffmmff ffmmfm ffmmmf ffmmmmfmfffffmfffm fmffmf fmffmm fmfmff fmfmfm fmfmmf fmfmmm fmmfff* fmmffm**fmmfmf fmmfmm fmmmff fmmmfm fmmmmf fmmmmmmfffff mffffm mfffmf mfffmm mffmff mffmfmmffmmf mffmmm mfmfff mfmffm mfmfmf mfmfmm mfmmff mfmmfm mfmmmf mfmmmm mmffff mmfffm mmffmf mmffmm mmfmff mmfmfm mmfmmf mmfmmm mmmfff mmmffm mmmfmf mmmfmm mmmmff mmmmfm mmmmmf mmmmmm
Generation -7
(endast funna personer redovisas i fortsättningen)
ff ff ff f Rasmus Persson Broberg, ff ff ff m Elna Bertilsdotter, ff ff fm f Per Svensson, ff ff mf f Johan Olsson Grönwall, ff ff mf m Karna Persdotter, ff ff fm m Bodel Matsdotter, mf ff ff fOlof Larsson ,mf ff ff m Elisabeth Sofia Trulsdotter, mf ff fm f Anders Hofverberg, mf ff fm m Bodela Paradis, mf fm ff f Oluf Gisselson Möller, mf fm ff m Anna Sophia Verner, mf fm fm f klockaren Lars Sandberg, mf fm fm m Kirstina Hansdotter
Generation -8
ff ff ff mf Bertil Mårtensson, ff ff ff mm Inger Hansdotter, mf ff fm ff Christian Hofverberg mf ff fm fm Ingrid Svedina mf ff fm mf Anders Paradis, mf ff fm mm Mätta Bärtilsdotter, mf fm ff ff Gissel Olsson Möller, mf fm ff fm Chatarina Nilsdotter mf fm fm ff Nils Oluf Olsson Sandby/Sandberg, mf fm fm fm Anna Olufsdotter, mf fm fm mf Hans Andersson, mf fm fm mm Elene Nilsdotter
Generation -9
ff ff ff mf f Mårten Bertilsson, mf ff fm ff f Janus Sigvardi, mf ff fm ffm Kristina Hansdotter Berg, mf ff fm fm f Andreas Olai Arbroensis, mf ff fm fm m Eriksdotter Tollstadia mf ff fm mm f Bärtil Larsson, mf fm ff fff Oluf Swänsson Smid, mf fm ff ffm Anna, mf fm fm ff f Oluf Nilsson, mf fm fm ff m Karna Larsdotter, mf fm fm fm m Inger Mickelsdotter
Generation -10
mf ff fm ff ff Sjul Olsson, mf ff fm ffmf Hans Nielsen Berg, mf ff fm ffmm Margareta Larsdotter Blix, mf ff fm fm ff Oluf Andersson
Generation -11
mf ff fm ff mf f Niels Gram, mf ff fm ffmm f Lars Månsson, mf ff fm ffmmm Kirsten Eriksdotter
Generation -12
mf ff fm ff mm ff Mogens Carlsen, mf ff fm ffmm fm Ingrid Hansdotter, mf ff fm ffmmmf Erik Andersson
Generation -13
mf ff fm ff mm ff f Karl Laurensson, mf ff fm ffmm ffm(osäker!)
 
Information om hemsidan

GENEALOGI, LIMHAMN, 

1900-TALET OCH NU


 
Information om hemsidans tillkomst och syfte finns i filen Genealogi
Huvudsyftet är dokumentation av min släkt och  att redovisa mina upplevelser av 1900-talet och  Limhamn.
Jag har naturligtvis också ideer och erfarenheter som jag gärna torgför. 

En del skämtsamma delar med annat innehåll har tillkommit mest som övning i hanterandet av datorn och internet
Sidan blir naturligtvis aldrig färdig.   

Störningar
Det förekommer ibland omotiverade och oönskade störningar i hemsidans textmassa. Den som använder min hemsida måste tyvärr stå ut med dess ofullkomligheter.
Storleken hos enstaka bokstäver, ord eller textavsnitt kan plötsligt ökas eller minskas, ord eller enstaka bokstäver kan ha fallit bort och ord som varit åtskilda med mellanslag kan plötsligt bli hopskrivna. I ett textavsnitt skrivet i normalstil  kan det hända att vissa ord eller bokstäver omotiverat visas i fetstil eller visas i ett annorlunda typsnitt, bilder kan ha fallit bort eller uppträder på fel ställen.

En rimlig förklaring till dessa störningar framgår av följande:
Hemsidan introducerades i mars 2008 med URL http://goto.glocalnet.net/rolfrasmusson
Från 2009 till januari 2011 var hemsidans adress http://rolfrasmusson.zoomin.se
Från 15 januari 2011 blev hemsidans adress  http://rolfrasmusson.se som har https://www.one.com/no/ som värd. Hemsidan är visserligen fortfarande nåbar på denna adress, men jag har ordnat så  att man omedelbart omdirigeras till https://sites.google.com/site/mingenealogimetod,  som är den egentliga adressen för närvarande.
     
Beroende på vilken värd hemsidan haft har olika hemsidesprogram använts. På webhotellet one.com  har dessutom olika hemsidesprogram avlöst varandra. Det uppstår naturligtvis problem om man behöver göra uppdateringar i en sida som gjorts i ett program som inte längre existerar.  Vid uppdatering av en sida som skrivits ett äldre program uppstår konflikter mellan programmen som kan tänkas  resultera i de störningar som beskrivits ovan. Det förefaller dessutom som att olika datormodeller och olika webbläsare inte tolkar innehållet på samma sätt.

För att i möjligaste mån slippa att ideligen skriva om eller anpassa hemsidan till de olika webbhotellen vid uppdateringar, har jag också använt metoden att skriva sidorna i Word och Excel och därefter överföra dem till webben med hjälp av FTP-program. 

Google Sites version Classic som jag för närvarande använder har många fördelar. 
Nackdelar är att urvalet av typsnitt och skalbarhet är mycket begränsat. Det går inte heller att få både höger- och vänstermarginalerna jämna.
Textmassan har rak vänstermarginal och ojämn högermarginal som en utskrift från en äldre skrivmaskin.
Den största fördelen är lättheten att göra ändringar och tillägg. Det går utmärkt om man gjort hemsidan i Word, men man får problem om man har gjort sidan i Excel. Då måste man göra ändringarna i Excel-filen och kopiera in den på nytt på Google site.

2020 01 07 .  Jag har nyligen upptäckt att Google Sites version Classic tyvärr inte är mobilanpassad. 
En konvertering till nya Google Site resulterar bl a i att länkarna i släktträden inte fungerar och  medför i övrigt ett så stort redigeringsarbete att detta inte är möjligt så länge Google Site befinner sig i nuvarande version. Jag blir troligen tyvärr tvingad att lämna Google Site och återgå till one.com. Även detta kommer att resultera i ett enormt och tidsödande arbete

Oavsett vilken metod man än väljer för att skriva hemsidor, så måste man göra avkall på en del önskemål, även om man har möjlighet att i HTML  göra vissa justeringar. Denna möjlighet har ibland utnyttjats trots min avsaknad av utbildning i HTML.

Att såväl hårdvara som mjukvara och metoder snabbt förändras bidrar till störningarna. Övergången från charset Windows 1252 till UTF8 vållade  en hel del svårigheter.
Dessutom tillkommer naturligtvis min oförmåga och mina bristande kunskaper och till på köpet en gammal dator som ideligen konstrar.

Support som utlovas av webbhotell,  hemsidesprogramvärdar och nätoperatörer är oftast inte mycket värd. Det återstår nästan alltid som enda möjlighet att lösa problemen på egen hand

Länkar
Mina sidor innehåller hundratals interna länkar som måste skrivas om varje gång sidan fått ny URL. Detta har inneburit ett stort arbete som naturligtvis ibland inledningsvis kunnat resultera i enstaka fel.
I stället för att kopiera eller plagiera andras arbeten, föredrar jag att lägga länkar till de ställen på webben som innehåller fakta som kompletterar mina sidor. Dessa externa länkars nyttjande leder resonemanget in på ett centralt problem: Webbplatser byter namn eller försvinner.

Alla hemsidor kommer förr eller senare att försvinna. En extern länk till försvunnen hemsida leder till  "404 Sidan går ej att finna".

Detta sker då ett abonnemang på ett webbhotells server upphör, vilket sker då avgiften till webbhotellet uteblir. Detta inträffar då webbplatsens ägare avlider, - om inte förr. 

Om eventuellt någon värd skulle erbjuda en gratisplats på sin server så båtar detta föga. En URL på en webbplats förutsätter att man betalar en årlig avgift till sin registrar, vilket man knappast klarar av efter sitt frånfälle.

Flera av mina externa länkar tyvärr redan upphört att fungera och jag orkar tyvärr inte med att ständigt bevaka detta och ersätta med nya länkar. Mest drabbad är anorna i de äldre släktträden på sidan Esters SläktträdHär har flera länkar till olika delar av en enastående hemsida av Björn Espell förlorats. Björn Espell avled 10 juli 2019.

Genealogidelen och Limhamnshistoriken från  denna hemsida finns  som e-bok. Genom e-boken behövs inte tillång till internet för att ta del av innehållet.
Kontakta mail@rolfrasmusson.se om e-boken önskas.
Denna e-bok placeras direkt på hårddisken, dvs den får adressen C:\e-bok\Titelblad.doc


Underordnade sidor (1): chat
Comments