Intro til site

Indholdet på denne side er til gymnasielærere, der vil arbejde med at implementere en mindsetkultur i klasserummet og i forhold til den enkelte elev. Det betyder, at lærerne i deres didaktiske tilgang til eleverne, arbejder målrettet på at fremme et ’growth’ mindset hos eleverne.


Nedenstående film præsenterer mindset-kittet og hvad du kan forvente at få viden om.Materialerne her på siden er primært inspireret af professor og psykolog Carol Dweck, som har forsket i sammenhængen mellem motivation og kompetence og fundet evidens for, at mennesker enten har et overvejende ’fixed’ (eller fastlåst) mindset eller et overvejende ’growth’ (eller udviklende) mindset. Materialerne er udarbejdet af en ’taskforce’ bestående af 1-3 lærere fra 7 gymnasier, som har deltaget i projektet ”Fra performancekultur til læringskultur”, som er støttet af Kompetencesekretariatet. Projektet afsluttes efteråret 2017. 

 

Materialerne er inddelt i forskellige emner og den enkelte lærer kan tage dét, man finder brugbart til sit fag eller i den konkrete kontekst. Materialerne er til inspiration og den enkelte lærer kan bygge videre på det efter behov.

 

Der findes to forslag til startkit. Der er to forslag til, hvordan eleverne kan introduceres til mindsetteorien. Der er en hurtig intro og en grundigere intro.

Hjernekittet indeholder film, artikler, øvelser mv., som kan bruges i forskellige fag. Hjernekittet har til formål at formidle til eleverne, at man kan blive klogere, hvis man arbejder på sagen – groft sagt.

Derudover findes fx kittene ’motivation til læring’, ’fejlkultur’ og ’feedback’, hvor man kan finde inspiration til at øge elevernes motivation, til at skabe rammer, hvor eleverne ikke er bange for at fejle og der ligger materialer, der giver forskellige bud på, hvordan man kan give eleverne fremadrettet feedback, der fremmer læringsprocessen.


God arbejdslyst!