MAGDALENA ALBERO ANDRÉS


 
 
MINDS AND SCREENS

IN CHILDREN AND YOUTH


MENTES Y PANTALLAS EN LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES

MENTS I PANTALLES EN ELS INFANTS I ELS JOVES


Media and socialization processes from the complexity and sociocognitive ecology approaches


Una aproximació des de  la complexitat i l'ecologia sociocognitiva als mitjans de comunicació i els processos de socialització

Una aproximación desde la complejidad y la ecología sociocognitiva a los medios de comunicación y los procesos de socialización
 


BOOKS and CHAPTERS by Magdalena Albero Andrés

 

Magdalena Albero Andrés, "Mitjans de comunicació, processos de socialització i educació formal des de la complexitat sociocognitiva", in: Massip, À., & A. Bastardas (eds.), Complèxica. Cervell, societat i llengua des de la transdisciplinarietat. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2014, pp. 91-107. 

Magdalena Albero-Andrés, "Minds and Screens: Communication andSocialization from a Complexity Perspective", in: Massip-Bonet, À., & A. Bastardas-Boada (eds.), Complexity Perspectives on Language, Communication and Society. Berlin: Springer, 2012,   pp. 103-115.Magdalena Albero Andrés, TELEVISIÓN, VIOLENCIA Y SEXO EN LA ADOLESCENCIA. Barcelona: Octaedro, 2011.

Magdalena Albero Andrés, INTERNET, JÓVENES Y PARTICIPACIÓN CIVICO-POLÍTICA. Límites y oportunidades. Barcelona: Octaedro, 2010.
Magdalena Albero Andrés, LA MIRADA ADOLESCENT. VIOLÈNCIA, SEXE I TELEVISIÓ.  

Barcelona: Octaedro, 2006.


MEDIARELATE. EL SEXE I LES RELACIONS AFECTIVES EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ (Materials per a l'educació en mitjans de comunicació i per a l'educació sexual). (CD), English and Media Center / Institut d'educació, Ajuntament   de Barcelona / UAB / Fundació Jaume Bofill, 2005.


http://www.coverbrowser.com/image/books-about-media/694-8.jpg

Magdalena Albero-Andrés, "The Internet and adolescents: The present and future of information society", in: Goldstein, Jeffrey, David Buckingham & Gilles Brougère (eds.), TOYS, GAMES AND MEDIA. Mahwah, New Jersey / London: Lawrence Erlbaum Ass., 2004, pp. 109-129.
Magdalena Albero Andrés, LA TELEVISIÓN DIDÁCTICA. Barcelona: Ed. Mitre, 1984.
ARTICLES by Magdalena Albero Andrés:

 

Televisión y socialización: apuntes críticos desde una ecología socio-cognitiva

 

Infancia y televisión educativa en el contexto multimedia

 

Televisión y contextos sociales en la infancia: hábitos televisivos y juego infantilAdolescentes e Internet. Mitos y realidades de la sociedad de la informaciónViolencia, sexo y televisión: la mirada adolescente (resumen)

 

Violence, sex, and TV: The adolescent view (abstract)

 

Violència, sexe i televisió: la mirada adolescent (resum)

 

Violència, sexe i televisió: la mirada adolescent (informe de recerca)

 

Adolescencia y
medios de comunicación


Els continguts televisius i la seva influència en les expectatives sociolaborals dels adolescentsTelevisión y educación. Aproximación a un modelo aplicable  (1987)Entrevista: La violencia en el pedestal: la más famosa de la tele, Portal de la Comunicación.com