At aflære sanseløs spisning

                                                                                                                         Af Uffe Damborg

Mindful spisning er ikke en slankekur. I mindful spisning må du spise, hvad du vil. Mindful spisning handler ikke om, hvad vi spiser, men om måden vi spiser på.

 

Mindful spisning er den naturlige måde at spise på. Fra fødslen starter vi i princippet ud med at spise på denne måde, som naturligt regulerer kropsvægten: At spise når vi er sultne. Med nærvær. Med sanselighed og nydelse. Vi holder op med at spise, når vi ikke længere er sultne. Derfor blev vi mætte, ikke overmætte. 

 

I små børns spisemåde er der et sammenfald mellem sult og spisetrang. Mange af os har helt utroligt kompliceret dette enkle forhold. Vores spisetrang har løsrevet sig fra sulten. Og det er blevet spisetrangen og ikke sulten, vi regulerer vores spisning efter.

 

Vi har lært at spise uden at være sultne. Nogle af os har endog lært at frygte at blive sulten, så vi stort set småspiser hele tiden. Vi har lært at spise uden at blive mætte, fordi vi ikke er nærværende nok med vores spisning og sultens aftagen. Vi har lært at overspise, fordi vi er ude af kontakt med sultens naturlige regulering af vores spisning og vægt. 

 

Især har mange af os lært at bruge spisetrangen til at dæmpe stress og vanskelige følelser. Når vi spiser bliver vi derfor ikke mætte, men overmætte. Hvis du ikke spiser på din sult, men på din spisetrang er der ingen bremse på din spisning. Så holder du først op med at spise, når der ikke er mere af det, du spiser.

  

Spiser du ofte uden at være sulten?

Bliver du tit overmæt?

Vejer du mere, end du bryder dig om?

 

Kan du svare ja til alle tre spørgsmål, så skulle du alvorligt overveje at tage vores kursus i mindful spisning for at lære spisning med opmærksomt nærvær, med fuld accept af sult, mæthed, sansning og nydelse af spisning. Det er sådan din krop naturligt vil regulere sin vægt.

  

I mindful spisning aflærer du metodisk alle de forkerte spisemønstre, som har overlejret din naturligt vægtregulerende måde at spise på.

 

Mindful spisning har rod i buddhistisk meditationskultur. Vestlig medicin og psykologi har i dag lært rigtig meget om opmærksomheds-udvikling af Østens kultur. Også i sammenhæng med spisning.

 

I mange gamle spisekulturer har man spist med nærvær og fokus på spisning, når man spiste. I fællesskab, i tavshed, i taknemmelighed over og nydelse af maden. I mange spisekulturer i dag er det stadig sådan. Det er et relativt nyt kulturfænomen, at man foretager sig noget andet, end at spise, mens man spiser.

 

Mennesker i vores samfund ser tit tv, skriver på computer eller snakker med hinanden om alt mellem himmel og jord, mens de spiser. Somme tider to eller tre af disse ting på samme tid. Moderne hjerneundersøgelser viser at, når man er fraværende med sin spisning, aktiverer hjernen ikke den indre spiseregulering, eller gør det relativt mindre, end hvis man var mere nærværende med sin spisning. Man spiser derfor relativt mere. Og det man spiser, fordøjer man dårligere.

 

At spise med fraværende opmærksomhed og ude af kontakt med sin indre regulering af sult og mæthed er kernen i mange moderne  menneskers spiseproblemer.

 

Moderne hjerneundersøgelser viser, at mennesker der overspiser, statistisk set spiser med ca 20 % mindre nærvær.

 

Så det er altså et overkommeligt skridt at undgå overspisning.

 

Lær hvordan.

 

 

Comments