-Stop/Arrete

 

STOP

O my friend please stop

Savour this moment

Do not search the past

Or dream of the future

Yesterday is but a memory

Tomorrow is yet uncertain

All things are impermanent

O my friend please stop

 

 

ARRÊTE

Arrête

Savoure ce moment

Ne te perd plus dans le passé

Ni ne t’égare dans l’avenir,

Comme d’habitude

Hier n’est qu’un souvenir

Demain s’emplit d’incertitude

Tout passe, tout change

Arrête

 

DỪNG LẠI
Hãy dừng lại hỡi ai
Thưỡng thức phút giây này
Đừng tìm về dĩ vãng
Đừng mơ ước tương lai
Hôm qua là ký ức
Ngày mai biết thật sai
Vô Thường từng giây phút
Hãy dừng lại hỡi ai


DỨT TRẦM LUÂN 

Hãy theo Tám Đường Thánh
Giới Định Tuệ chan hòa
Chánh Niệm làm cứu cánh
Thoát Luân Hồi không xa

Comments