Wat is life coaching?


 
 
 


Het doel van LifeCoaching is om het levensgeluk op alle levensgebieden te verhogen. 

Daarvoor wordt het hele leven van de mens onder de loep genomen. LifeCoaching onderzoekt drie wezenlijke levensvragen: 


Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?

  


 • Positieve psychologie
  Balans
  De vier sferen van de levensboom
  Verlangen en passies
  Ontvangen en geven
  De levensbalans
  Balans privé en maatschappij
  Het life design
  Regisseur van je eigen leven
  • Positieve psychologie

Er is een nieuwe stroming in de wetenschap ontstaan, gebaseerd op oude wijsheid: positieve psychologie, de wetenschap van het geluk. Iemand die gelukkig is, ervaart het leven voortdurend als een uitdaging: voor hem is het leven opwindend, avontuurlijk en inspirerend. Toch is het niet eenvoudig om gelukkig te zijn. Het vereist zelfkennis en innerlijke vrijheid. Bovendien kan het geluk verstoord worden doordat iemand het verkeerde werk doet, ongezond leeft, met verkeerde mensen omgaat, te weinig voor zichzelf opkomt of onverwerkte ellende uit zijn verleden met zich meedraagt.

Balans

LifeCoaching is erop gericht deze gelukverstorende factoren te onderkennen en het leven zodanig te ontwerpen of te ‘restylen’ dat er optimaal geluk ontstaat. Om gelukkig te worden is het nodig een goede balans te vinden in het leven én in de persoonlijkheid. LifeCoaching richt zich op beide. Er wordt in het bijzonder gewerkt aan de balans tussen werk en vrije tijd, verhoging van het zelfvertrouwen, hantering van stress, verbetering van communicatie, ontwikkeling van talenten, afstemming van loopbaan op levensloop, verbetering van relaties en ontwikkeling van positieve toekomstvisies.

 

De vier sferen van de levensboom

Er zijn vier gebieden in het leven waarbinnen ieder mens zich wil ontplooien om gelukkiger te worden: de verschillende sferen van de levensboom. Boven, onder, links en rechts. Lees meer over de levensboom >


Wie ben ik?

De basis voor geluk is zelfkennis. Daarom beginnen we met de vraag: wie ben ik? De persoonlijkheid van de mens wordt in LifeCoaching vergeleken met de vorm van een boom: de levensboom. Als een boom genoeg ruimte, voeding en zonlicht krijgt, kan hij zich op een gezonde manier ontwikkelen en tot volledige ontplooiing komen. Deze drang tot volledige ontplooiing is er ook bij mensen. Alle belangrijke aspecten van de menselijke persoonlijkheid worden gesymboliseerd door de verschillende onderdelen en sferen van de levensboom.


Wat kan ik?

Op zoek naar je talenten en vaardigheden. Vanuit zelfkennis kan worden gebouwd aan het inzetten van je kracht en je talenten. Zij ondersteunen  in het bouwen aan zelfvertrouwen en kunnen worden ingezet om een vol en volwaardig leven te leiden.

 

Wat wil ik?

Het zelf, onze wezenlijke essentie, is de bron van ons bewustzijn en onze levensenergie. Het geeft vanuit de kern van onze persoonlijkheid de energie om ons te ontplooien. Deze energie is gericht op het ontplooien van onze talenten en het creëren van een evenwichtige groei van de persoonlijkheid. Iemand met krachtige verlangens beschikt over veel levensenergie.

 

Verlangens en passies

We zijn het gelukkigst wanneer we naar deze verlangens luisteren. Ze zijn diep, constant en vol met passie. Ze zijn krachtig als het water in een brede rivier. Het zijn speciale verlangens die telkens weer in ons leven terugkomen. Daarom stellen we in LifeCoaching regelmatig de vragen: ‘Wat wil ik nu eigenlijk in mijn leven?’, ‘Waar ligt mijn passie?’, ‘Wat is werkelijk zinvol in mijn leven?’, ‘Waar ben ik écht goed in?’ en ‘Met wat voor mensen wil ik het liefst omgaan?’ De verlangens van het zelf zijn in feite uitingen van onze diepste levensopdrachten. Het zijn de boodschappen uit ons hart, die ons vertellen wat we in ons leven het beste kunnen doen. Als we deze aanwijzingen opvolgen, scheppen we steeds meer geluk voor onszelf en onze omgeving en genieten we van een voortdurende persoonlijke groei.


Ontvangen en geven

Een gezonde boom is een organisme dat, net als de menselijke persoonlijkheid, groeit, bloeit en vruchten produceert. De boom is voortdurend bezig zonlicht, koolzuur, water en mineralen om te zetten in zuurstof, bladeren, hout, stuifmeel en vruchten. Op dezelfde manier is ieder gezond mens voortdurend bezig van alles te ontvangen en te geven in alle gebieden van zijn leven. Wanneer dit proces goed verloopt, is de mens zowel geestelijk als lichamelijk gezond en gelukkig.

 

De levensbalans

Er bestaat een voortdurende wisselwerking tussen de vier levenssferen. Om gelukkig te zijn in het leven moeten we de vier sferen evenredig veel aandacht geven en in balans brengen. Als we één of meerdere sferen verwaarlozen, wordt ons levensgeluk geschaad en kunnen er gezondheidsproblemen ontstaan.


Balans privé en maatschappij

Mensen die het grootste deel van hun leven alleen met hun werk bezig zijn, verwaarlozen de relaties in het privéleven, hun innerlijk en de transpersoonlijke dimensie. Ze zijn alleen bezig met de groei van de maatschappelijke takken in de boom. Daardoor groeit de boom onevenwichtig of scheef. Uiteindelijk raken zij overspannen en depressief. Mensen die echter geen maatschappelijk leven hebben zijn ook niet gelukkig. Ze voelen zich na verloop van tijd geïsoleerd en missen de creativiteit, kracht en inzichten die zich ontwikkelen in de maatschappelijke sfeer.


Spiritualiteit

Mensen die alleen spiritueel bezig zijn verliezen het contact met hun innerlijk, hun privéleven en de maatschappij. Degenen die zich echter niet spiritueel ontwikkelen, missen het vertrouwen in een hogere leiding en de visie van een zinvol bestaan.

 

Jezelf en anderen

Ten slotte zijn er mensen die alleen met zichzelf bezig zijn. Zij ontwikkelen te weinig sociale vaardigheden en voelen zich na verloop van tijd eenzaam. Daar tegenover staan de mensen die te weinig tijd voor zichzelf nemen. Zij verliezen uiteindelijk het contact met hun innerlijk.

 

Natuurlijke verlangens

Voor een goede balans is het niet noodzakelijk dat er iedere dag of week evenredig veel tijd aan elke sfeer wordt besteed. Het kan zijn dat iemand zich een aantal jaren alleen op zijn carrière concentreert en de andere sferen weinig aandacht geeft. Na verloop van tijd ontstaat er vanzelf een verlangen om ook de rest van de sferen weer meer aan bod te laten komen. Als dit natuurlijke verlangen voldoende ruimte krijgt, ontstaan er geen problemen.

Het LifeDesign

Nadat we de vier levenssferen, talenten en verlangens van het zelf hebben onderzocht, gaan we het LifeDesign maken: het ontwerp van ons toekomstige leven, gebaseerd op onze levensopdrachten en talenten. Tijdens het ontwerpen van ons leven, houden we voortdurend rekening met de vier levenssferen. Eerst gaan we goed invoelen wat onze eigen behoeften en wensen zijn in de intrapersoonlijke sfeer. Daarna kijken we of deze in harmonie zijn met de interpersoonlijke en transpersoonlijke sferen. Vervolgens kijken we welke stappen we moeten nemen om onze wensen in vervulling te laten gaan. We maken alleen een LifeDesign in grote lijnen. De details laten we over aan de natuurlijke stroom van het leven.

 

Regisseur van je eigen leven

LifeDesigning houdt in dat we de ontwerper of regisseur worden van ons eigen leven. Maar tijdens het ontwerpen van ons individuele bestaan moeten we voortdurend rekening houden met ons innerlijk (intrapersoonlijk), andere mensen (interpersoonlijk) en de invloed van de natuur en de kosmos (transpersoonlijk). Wanneer we het ontwerpen van ons leven goed met deze sferen in harmonie brengen, worden al onze wensen vervuld.

 

LifeCoaching is voor levenskunstenaars. Zij ontwerpen hun leven zodanig dat er geluk ontstaat voor henzelf en voor iedereen in hun omgeving. 

Comments