Coaching

Coaching

 Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Genezing is nadrukkelijk niet het doel en ziekte niet het uitgangspunt. Coaching is geworteld in de positieve psychologie en moet niet verward worden met counseling of therapie, begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen.

Als coach begeleid ik mensen op hun weg naar het (her)vinden van glans, waarnemen vanuit verwondering en het inzetten van een proces van transformatie. Coaching op maat, gericht op wie de cliënt is en wat hij of zij nodig heeft om inzicht in eigen functioneren te krijgen en van daaruit verder op weg te gaan en de stappen te nemen die nodig zijn om van wens naar werkelijkheid te gaan. De ondersteuning van creatieve werkvormen in dit proces biedt mogelijkheden om op een nieuwe manier zaken inzichtelijk te krijgen en levert krachtige en heldere beelden op die het proces ondersteunen. Samen met de cliënt ga ik op zoek naar datgene wat belemmert in het dagelijks leven of het verrichten van werkzaamheden. Door groeiend inzicht in het ware zelf, wordt er ruimte gecreëerd om weer verder te gaan. 

Voor zakelijke coachingssessies kunt u een afspraak maken zodat het doel van de sessies, de frequentie en de werkwijze afgestemd kan worden in overeenstemming met de wensen en doelen van het bedrijf. Voor bedrijfcoachingssessies worden zakelijke tarieven gehanteerd.

Mind@scapes werkt vanuit Rotterdam.

Tarieven.

De tarieven voor particulieren bedragen € 80,- per sessie, incl BTW. Een sessie duurt anderhalf uur. Het aantal sessies bedraagt minimaal 3 en in overleg wordt er gekeken of er meer sessies nodig zijn. De tarieven voor bedrijven zijn op aanvraag beschikbaar.

Werkwijze individuele coaching

Ik maak gebruik van verschillende (life-)coachingstechnieken in combinatie met diverse beeldende werkvormen.   

Na een eerste (gratis) kennismakingsgesprek waarin we het probleem, de belemmering of hulpvraag en het doel van de coachingssessies bespreken en onderzoeken, besluiten we of we een serie coachingssessies met elkaar aangaan. De behoefte en de hulpvraag van de cliënt staan centraal en de gesprekken en werkvormen zijn er op gericht dat er meer rust en ruimte gecreëerd in het innerlijk wezen van de cliënt en er helderheid en inzicht ontstaat van waaruit men verder kan. Naast het verkrijgen van inzichten, wordt er ook aan acceptatie van, en liefde voor het zelf gewerkt. Van binnenuit kunnen deze kwaliteiten dan naar buiten stralen en glans genereren.  

Coaching biedt ondersteuning in het nader ingaan op levensvragen, ervaringsvragen en/of zingevingsvragen. 

Voorbeelden zijn:  

  • Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?  
  • Ik functioneer niet op mijn werk.
  • Ik wil graag wat meer inzicht in mijn leven.  
  • Ik voel me leeg en moe, hoe krijg ik weer energie?
  • Ik zit vast, hoe kom ik weer in beweging?  
  • Ik heb het gevoel dat ik geen grip meer heb en alles langs me heen raast.  
  • Mijn relatie loopt niet goed, wat is er aan de hand? 
  • Ik voel me zo verdrietig, waar komt dat vandaan?  
  • Ik wil een verandering van loopbaan, waar moet ik beginnen?    

Voor groepen en teams zijn er diverse mogelijkheden waarbij creatieve workshops inzichten kunnen bieden in het werken binnen het team en ieders eigen rol en/of aandeel daarin.

Links:

Smart doelen stellen (interactief)

Drie soorten doelen

Er zijn drie soorten doelen, van algemeen naar concreet:

  • ER-doelen zijn na te streven, maar onbereikbare doelen als beter, goedkoper, klantgerichter, ...
  • MAGIE-doelen zijn Meetbaar, Acceptabel, Gecommuniceerd, Inspirerend en Engagerend.
  • SMART-doelen zijn Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

Een ER-doel is een algemeen uitgangspunt. Een MAGIE-doel zet mensen in beweging. Een SMART-doel geeft aan wanneer welke resultaten bereikt moeten zijn.

Subpagina''s (2): Doelen Wat is life coaching?
Comments