Onderzoek pro-activiteit pubersIntroductie onderzoek


Binnen het docententeam van Dutch Big picture op het Lentiz Maaslandcollege, voeren alle docenten die deel uitmaken van dit team een onderzoek uit wat gerelateerd is aan het type onderwijs wat wij aanbieden, zijnde het passiegerichte en competentiegestuurde onderwijs zoals wij dat aan onze leerlingen aanbieden. Vanuit onze nieuwsgierigheid en deskundigheidsbevordering, heeft ieder van ons zich een onderzoeksvraag gesteld, die dit jaar wordt onderzocht, vormgegeven en wordt gepresenteerd, met als doel dat het resultaat van dit onderzoek een toepassing in de lessen en het DBP onderwijs zal kunnen krijgen.
Binnen dit team draai ik het Big picture project klas 3, waarbij leerlingen 6 uur in de week werken aan het project "wie ben ik? Wat kan ik?" en waarbij ze door middel van opdrachten van zeer uiteenlopende aard hun competenties en vaardigheden ontdekken, om zo tot een goede keuze voor een vervolgopleiding te komen. Dit wordt opgeslagen in een digitaal portfolio in de vorm van een persoonlijke website die iedere leerling heeft aangemaakt en waar het schoolwerk een plaats in heeft gekregen. Aansluitend op hun belevingswereld.
Door het draaien van dit project met deze jongeren van 15 jaar, het observeren van hoe ze zaken aanpakken en organiseren (of niet organiseren) en door het afgelopen jaar uitgebreid met de groep te evalueren op het programma zoals we dat gedraaid hebben, ben ik tot mijn onderzoeksvraag gekomen.
 
Op deze site zal ik mijn zoektocht naar antwoorden op mijn onderzoeksvraag, mijn eigen observaties en daaruit voortvloeiende onderzoeksresultaten presenteren. Alle verzamelde documenten staan bij files en studiemateriaal, hieronder in boekvorm een selectie.
De onderzoeksresultaten staan onderaan deze pagina als document.
 
Monique Jansen, Oktober 2010.
 

De onderzoeksvraag
 

Zijn pubers in staat om op pro-actieve wijze een substantiële bijdrage te leveren aan het vormgeven van hun eigen projectmatige, competentiegerichte onderwijs.

 
Deelvragen
  • functioneren de leerlingen beter als hun competenties, talenten en vaardigheden binnen het groepswerken een rol spelen en ingezet worden,
  • of zijn ze al in staat hun talenten individueel te benutten en concreet om te zetten naar een actie.
  • Is het puberbrein hier überhaupt wel al toe in staat.
  • Wat kan vanuit dit gegeven de rol van de docent als coach betekenen en hoe groot is die rol eigenlijk?
  • Speelt intelligentie of niveau een rol van betekenis?ĉ
Mindescapes Monique Jansen,
28 mei 2011 15:57
Comments