Talere i Mindelunden juleaften


1949 Overlærer Johs. Fosmark
1950 Red. Aage Schoch
1951 Fru Vibeke Malthe-Bruun
1952 Dr. Med. Jørgen Røjel
1953 Generalmajor P.M. Digmann
1954 Red. Ole Kiilerich
1955 Dr.Med. Eigil Hess Thaysen
1956 Direktør Ole Lippmann
1957 Pastor Hald
1958 Pastor Poul Holm
1959 Aage Falk Hansen
1960 Pastor Hans Magle
1961 Pastor Kaj Lænkholm
1962 Overlærer Johs. Fosmark
1963 Lektor Jørgen Barfod
1964 Dir. Jens Lillelund
1965 Dir. Sven Seehuusen
1966 Oberstløjtnant Børge Jensen
1967 Overbetjent Magnus Nielsen
1968 Forfatter Poul Sørensen
1969 Alex Binneballe
1970 Forfatter Flemming B. Muus
1971 Oberstløjtnant Børge Jensen
1972 Oberstløjtnant Jørgen Jespersen
1973 Fru Solveig Skjøtt
1974 Ass. Erik Beermann
1975 Kontorchef Thorkild Dige
1976 Red. Frode Toft
1977 Folketingsmand Knud Damgaard
1978 Dr. Med. Jørn Hess Thaysen
1979 Vicegeneralsekretær Reedtz Funder
1980 Formand Holger Grome
1981 Pastor Boas
1982 Fhv. Statsminister Anker Jørgensen
1983 Overlæge, Dr.Med. Jørgen Kieler
1984 Kontorchef Frode Toft
1985 Overlærer Johs. Fosmark
1986 Gartner Christen Karstensen
1987 Tidligere borgmester Ole Harkjær
1988 Fhv. Folketingsmand Robert Pedersen
1989 Lektor Jørgen Barfod
1990 Formand Jens Vilhelm Thomsen
1991 Generalsekretær Eigil Pedersen
1992 Oberstløjtnant C.L.E.N. Ibh
1993 Cand. Polit. Gunnar Dyrberg
1994 Kontorchef Fr. Anne-Lise Clausen
1995 Forsvarschef, General Jørgen Lyng
1996 Oberstløjtnant J.E. Jensen (HJVR VI's stabschef)
1997 Formand for FV, Knud Mølgaard
1998 Formand for FV's fredningsråd, Frank Zorn
1999 Dr. Med. Jørgen Kieler
2000 Øjenlæge Lis Mellemgaard
2001 Lektor Jørgen Barfod
2002 General Ahnfeldt-Mollerup
2003 Ingeniør Mogens Henrik Nielsen, Bernadottegården
2004 Tidl. Udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen
2005 Cand.Polit. Peter Ilsøe
2006 Tidl. red. af "Modstandskampen 1940-45", Kaj       Christensen
2007 Tidl. skibsofficer Erik Kragelund
2008 Ceremonimester, Kammerherre Christian Eugen-Olsen
2009 Overrabbiner emer. Bent Melchior
2015 Johannes Møllehave, præst, forfatter m.v.