Bag om Mindelunden

Hvad er Mindelunden…

Den 9. april 1940 blev Danmark besat ved et tysk angreb i de tidlige morgentimer. Det kom til kampe i Sønderjylland, ved Amalienborg og ved Flyvestation Værløse med 16 faldne soldater på dansk side. Den 28. august 1943 fandt den første tyske henrettelse sted i Danmark, dagen før regeringens brud med den tyske besættelsesmagt. En ung århusianer blev skudt efter at være fanget af tyskerne under en modtagning af luftlandsat engelsk krigsmateriel i Rold skov. Der blev senere afsagt yderlige et stort antal dødsdomme og 113 af dem blev gennemført. De fleste i København, hvor henrettelserne fandt sted i Ryvangen ved Tuborgvej bag Svanemøllens øvelsesterræn. Helt op til de sidste dage af besættelsen blev der henrettet frihedskæmpere.

Da modstandsfolkene den 5. maj 1945 kom til området fandt de 202 grave, heraf 4, der viste sig at indeholde tyske soldater. Det var her tyskerne havde begravet de frihedskæmpere, der var blevet henrettet i Ryvangen samt dem, der var faldet i ildkamp mod tyskerne. Alle gravene blev åbnet og de døde identificeret. Det blev besluttet at indrette en mindelund på begravelsespladsen og den 29. august 1945 blev alle kisterne samlet på ridebanen bag Christiansborg Slot. Herfra førtes de gennem byen, hvor alle flag var på halv og samtlige kirkeklokker ringede. I Mindelunden blev stedet indviet som begravelsesplads af Københavns biskop under overværelse af de pårørende, kongehuset, regering og modstandsbevægelsen. Hele anlægget, som det ses i dag, stod færdig 5. maj 1950.

I Mindelunden er opført en pergola med 151 mindetavler for de døde frihedskæmpere, hvis grave man aldrig fandt, samt en gravplads for hjemførte KZ-fanger.


Henrettelsespladsen

Tidlig om morgenen blev de dødsdømte hentet fra deres celler i Vester Fængsel og kørt ud i Ryvangen på en lastbil. Henrettelserne foregik lige omkring solopgang. De dødsdømte blev bundet til en af de tre pæle, der i dag findes på Frihedsmuseet, mens der på henrettelsespladsen nu står 3 kopier udført i bronze.

Den tyske henrettelsespeloton stillede op, soldaterne tog ladegreb og sigtede. Den tyske officer kommanderede "Feuer!" . Der fulgte en skudsalve og derpå stilhed - morgenstilhed.