Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger om 4. maj i Mindelunden

Adgang til Mindelunden
Hovedtrappen fra Tuborgvej
For gangbesværende er porten ud til parkeringsplandsen ved Major Anders Lassens vej åben.

Alle er velkomne
Højtideligheden i Mindelunden er arrangeret af Kammeraternes Hjælpefond i samarbejde med Holmens Kirke, Hjemmeværnet og Mindelunden.
Det er et åbent arrangement, hvor alle er velkomne, og hvor der kun ved særlige lejligheder eller runde år er specielt indbudte gæster.

Anvisninger fra personalet
Anvisninger fra Mindelundens personale, tjenestegørende hjemmeværsnpersonel, og arrangørerne skal følges.

Faner
De eneste faner under højtideligheden er Dannebrog og Frihedsfanen, som bæres ind foran monumentet umiddelbart før højtideligheden.

Kransenedlæggelser og andre højtideligheder
Kammeraternes Hjælpefond lægger kranse om formiddagen, og ikke under selve højtideligheden om aftenen.

Såfremt enkeltpersoner, foreninger, organisationer eller andre ønsker at lægge kranse den 4. maj, skal dette finde sted inden kl. 16.30, af hensyn til de praktiske forberedelser forud for aftenens højtidelighed.Kransenedlæggelser anmeldes i så god tid som muligt ved henvendelse til kontoret i Mindelunden telefon: 39621467

Andre højtideligheder
Efter kl. 16.30 beder vi om, at enkeltpersoner eller foreninger afstår fra af holde andre højtideligheder, taler m.v. Sådanne bør i øvrigt ansøges og anmeldes til Holmens Kirke og kontoret i Mindelunden.

Parkering
Mellem Mindelunden og jernbanen kan man køre op ad Major Anders Lassens vej til den bagved liggende parkeringsplads. Følg anvisningerne på stedet, og respekter de afspæringer, der skal give plads til orkesterets busser m.v.

Siddepladser
Det er desværre ikke muligt at få opstillet bænke foran eller ved monumentet

5. maj
Den 5. maj på Danmarks officielle befrielsesdag nedlægger forsvaret kranse om morgenen
Om Mindelunden i øvrigt henvises der til Kirkeministeriets side om Mindelunden i Ryvangen