Kammeraternes Hjælpefond

Kammeraternes Hjælpefond blev stiftet i 1945 af tidligere kz-fanger, som følte, der var et behov for at hjælpe de kammerater, hvis helbred havde taget varig skade i fangeskabet og for at hjælpe enkerne efter dem, der ikke kom hjem. 
Fondens arbejde hviler udelukkende på frivillig indsats og indsamlede midler. Fonden har aldrig modtaget statsstøtte.

Mindenlunden blev officielt indviet i 1950 og siden 1977 har Kammeraternes Hjælpefond stået for 4. maj højtideligheden i Mindelunden i Ryvangen, fra 1985 i tæt samarbejde med det lokale Hjemmeværnskompagni.

Denne opgave vil Fonden fortsat varetage, også ud over det tidspunkt, hvor ingen af dem, der selv oplevede besættelsestiden, længere er i live.

For at kunne varetage dette, er fundatsen blevet ændret så også andre end tidligere kz-fanger kan indtræde og gennem de senere år er indtrådt børn af tidligere modstandsfolk og medlemmer af Hjemmeværnet. Klik her for at komme til Kammeraternes Hjælpefonds hjemmeside

Forretningsudvalg:
Formand:
 Martin Frøland, Ellegårdsvej 87, 1. tv., 2820  Gentofte, Telefon: 40 50 30 23 (efter kl. 18) 
email: m.froland(at)mindelunden-4maj.dk

Næstformand: Poul Brandt , Engbovej 104, 2610 Rødovre. Telefon: 36 41 33 24
email: p.brandt(at)mindelunden-4maj.dk

Kasserer: Jørgen A. Leth  , Colbjørnsensvej 14, 2850 Nærum. Telefon 45 80 58 10
email: j.leth(at)mindelunden-4maj.dk 

Sekretær: Erik Hauberg, 1, Tandslet, 6470 Sydals, Telefon: 74 40 76 32 
email: e.hauberg(at)mindelunden-4maj.dk


Den øvrige bestyrelse består af:

Lærer Lilian Berg, Kerteminde
Jørgen Viggo Nielsen, Charlottenlund.
Warmi Hansen, Rødovre

4.maj udvalg
Martin Frøland, Warmi Hansen, Poul Brandt, Erik Hauberg, Jørgen A. Leth
og

Jørgen Viggo Nielsen, Rådhusvej 57, 2920 Charlottenlund, Telefon: 39 63 09 80 

Email adresserne er herover angivet med et (at), som skal erstattes af et @ når man skriver email adressen i et email program.

Web-ansvarlig: Martin Frøland - webmaster