Om Mindelunden

Hvordan Mindelunden blev til…


Da modstandsfolkene kom til den nordligste del af Ingeniørregimentets øvelsesterræn i ryvangen den 5. maj 1945, fandt de 202 grave. Det var her, tyskerne havde begravet de frihedskæmpere, der var blevet henrettet andet sted i Ryvangens område, samt dem, der var faldet i ildkamp.

På foranledning af daværende kirkeminister blev alle grave åbnet og de døde identificeret. Medens dette arbejde stod på, blev det besluttet, at indrette en Mindelund for de faldne i den danske modstandskamp på det sted, hvor de døde blev fundet og lade det være op til de pårørende, om de ville have deres slægtning begravet i Mindelunden eller på den hjemlige kirkegård. 106 familier valgte begravelse i Mindelunden.

Den 29. august 1945 fandt begravelserne sted og på 5 års dagen for Danmarks befrielse den 5. maj 1950 blev Mindelunden i Ryvangen officielt indviet.

Mindelunden i Ryvangen er underlagt Kirkeministeriet som statskirkegård.

Adresse:
Mindelunden i Ryvangen
Tuborgvej 33
2900 Hellerup
Tlfnr.: 39621467

Bogen "Mindelunden i Ryvangen" er udgivet af Kammeraternes Hjælpefond


MINDELUNDEN I RYVANGEN
4. udgave 2010

er en bog om, hvorfor og hvordan Mindelunden blev skabt samt om, hvad der er sket siden 1945. 

Bogen kan købes på kontoret i Mindelunden eller bestilles hos Kammeraternes Hjælpefonds kasserer, Jørgen A. Leth pr. e-mail: jorgen@leth.com (+forsendelsesomkostninger).    

Pris kr. 50,-


Flammen og Citronen:
Den danske film Flammen & Citronen fra 2008 har sat fornyet fokus på besættelsen, og øget interessen, også hos de yngre generationer, for at vide mere om dette kapitel af danmarkshistorie.

Her er en skitse over deres graves placering på gravfeltet
gravfeltet