The Liberal Islam


Либерализъм

John L. Esposito

Либералната идеология се харакеризира с вяра в избирателната система и демокрацията,в гражданските права,в равенството между двата пола,в човешкия прогрес и (или) премахването на предмодерните обществени йерархии.

Навлиза в ислямския свят през XIX в. благодарение на европейците,но впоследствие е насочена срещу тях от мюсюлмански интелектуалци,които забелязват несъответствието между либералните идеали и колониалния (а по-късно постколониалния) ред .
Има няколко ислямски варианта:
божественото откровение предполага либерализъм;
божественото откровение допуска либерализма,но не го предполага;
и либерализмът е резултат от погрешимостта и многобройността на човешките тълкувания на божественото откровение.
Остава си противоречива позиция сред мюсюлманите традиционалисти,често критикувана като прекомерно западна или рационалистична.

"Оксфордски речник на Исляма",Под редакцията на Джон Л.Еспозито
-

Center for Muslim-Christian Understanding на принц Алвалид Бин Талал към университета “Джорджтаун”

(English language)
-
Либерален ислям”-основните изразни елементи на този тип ислям са свободата на избора на жената да носи забрадка, да подбира облеклото си по свой вкус, както и свободно да се движи и комуникира с мъже.

-

Либералният ислям

Ислямът не е само екстремизъм и фанатизирани маси

За разлика от репортажите по телевизията, в които ислямът се свързва предимно със залагащи бомби екстремисти или фанатизирани маси, мирният или дори либерален ислям рядко е обект на медийно внимание. А и в крайна сметка как се дефинира либералният ислям в сравнение с консервативно-ортодоксалния? Как изглежда алтернативното съдържание на ислямското педагогическо образование? И най-вече: какви са шансовете му да се наложи над утвърдените форми?

Либералният ислям го има само на индивидуално равнище. Той се изповядва от отделни ангажирани мюсюлмани, обект е на изследване от страна на учените или съществува в нишите на неправителствените организации или в ислямските групи за защита правата на жените. Представителите на либералния ислям се срещат по конференции в Найроби, Ню Йорк или Берлин, свързани са от невидима мрежа. Но все пак - какъв всъщност е либералният мюсюлманин?

"Минималният консенсус за всички мюсюлмани по света, независимо от страната, от която произхождат, гласи: да се вярва в Аллах и Мохамед, неговия пророк. Това, например, отличава мюсюлманите от християните" - казва египетският учен Наср Абу Заид, който настоява Коранът да не се чете като даден от бога текст, а исторически-критично - като книга, появила се при определени исторически условия. Но дори и само това е богохулство според ортодоксалните мюсюлмани-фундаменталисти. Наср Абу Заид си е поел последствията - той живее от години в изгнание в Холандия.

Въпреки категоричната доминантност на консервативните течения, ислямът се намира в тежка криза на авторитета - са наблюденията на Садид ал Азм, професор по философия от Дамаск. Разпространяват се все повече нови тълкувания на Корана, чрез които се изпада в противоречива аргументация. Училищата, в които се преподава Шариата, никнат като гъби след дъжд, но това, което преподават, е не само спорно, но и често налудничаво и безмислено. А и в интернет има необятно разнообразие на хора, предлагащи фатва. Садид ал Азм:

"Кризата на авторитета е очевидна отдавна, особено при сунитския ислям - в Кайро, в различните училища, в които се преподава Шариата. Като кризата включва и следното - отдръпване от тези институции в контекста на стремителното развитие на модерното. Особено там, където тържествува разумът - в науката, в приложението на науката по западен маниер. Всички тези хора игнорират догмите - когато става дума за научни знания.

Отговорността за разпространението на ортодоксално-консервативния ислям и съответните поуки се носи от институцията ИСЕСКО, в Саудитска Арабия, която се нарича "Организация за образование, култура и наука". Тя разпространява своето изключително консервативно разбиране за исляма в мюсюлманските общности по света и така оказва влияние върху учебните програми на училищата, училищата за изучаване на Корана и университетите. Срещу тази организация трябва да се противопостави нещо - казва Зейнаб ал Сувайи, ръководителка на базирания в Съединените щати "Американски ислямски конгрес".

"Трябва да започнем с отстраняването на целия речник на омраза и насилие, който съществува в някои религиозни книги, с премахването на насилието срещу немюсюлманите, но също - и спрямо мюсюлманите, които не вярват в най-екстремистките учения. Това е първата крачка, след което трябва да се наложат умерените, миролюбиви тонове, които съществуват в Корана"

Зейнаб ал Сувайи е разработила алтернативна система за ислямско обучение. Плуралистичното мислене, демокрацията, съзнанието за човешките права и за равнопоставеността на половете се разбират от само себе си. Все още тези ценности не са намерили пътя си до широките маси, а са ограничени в малките мюсюлмански ниши, но все пак отнякъде трябва да се започне.

Deutsche Welle,29.11.2007

-
Няколко от общоприетите принципи се открояват:

* Автономията на индивида при тълкуването на Корана и Hadith.
* По-критични и разнообразен преглед на религиозните текстове, както и традиционните ислямски прецеденти.
* Пълно равенство между половете във всички аспекти, включително и спазването молитва ритуал.
* Един по-отворен поглед върху съвременната култура във връзка с митниците, дрехи и общи практики.
* Използването на ijtihad (независима интерпретация) и fitrah (физически смисъл на правото и грешно) е застъпена.
-

Човешки права

 • Повечето Либерална мюсюлманите смятат, че Ислямът насърчава идеята за абсолютното равенство на всички човечеството, и че тя е една от нейните централни понятия.
-

Феминизъм

 • Либералните мюсюлмани често са критични на традиционните ислямски закон тълкувания, които позволяват полигамията при мъжете, но не многомъжие за жените, както и традиционните ислямски право на наследство, при които дъщерите получават по-малко от сина.
-

Толерантност и ненасилие:

 • Толерантността е друг ключов принцип на либералната мюсюлмани, които като цяло са по-отворени към interfaith диалог и разрешаването на конфликта с такива общности, евреи, християни, Hindus, както и многобройните фракции в рамките на исляма.


Дискусия „Ислямът и модерността“

ЛибераленПреглед


Досега поредицата включва статиите:

Ислямът в Европа“ от Тимъти Гартън Аш.
Просветителски фундаментализъм или нов расизъм?" от Паскал Брукнер.
Идентичност и миграция" от Франсис Фукуяма.
Сблъсъкът на цивилизациите – реалност или медиен мит? “ от Златко Енев
Европеизация, а не ислямизация“ от Басам Тиби.
Какъв сблъсък на цивилизациите?" от Амартия Сен
Сблъсъкът на исляма с модерността“ от Франсис Фукуяма
Коран, свобода на словото и европейски ценности“ от Гелийн Молир
Нека престанем да говорим за религия! от Оливие Роа.
„Нито ,борба‘, нито ,диалог‘ на културите“ от Оливие Роа
„Възходът на мюсюлманските терористи“
от Мализ Рутвен

InfoЛиберални движения в исляма

Liberal movements within Islam

From Wikipedia, the free encyclopedia

  (Redirected from Liberal Islam)
Jump to: navigation, search
It has been suggested that Islamic Reformation be merged into this article or section. (Discuss)
This article or section may contain original research or unverified claims.
Please improve the article by adding references. See the talk page for details. (September 2007)
This article or section includes a list of references or external links, but its sources remain unclear because it has insufficient inline citations.
You can improve this article by introducing more precise citations where appropriate.

Part of a series on

Islam

Beliefs

Allah · Oneness of God
Muhammad · Other prophets

Practices

Profession of faith · Prayer
Fasting · Charity · Pilgrimage

Texts and laws

Qur'an · Sunnah · Hadith
Fiqh · Sharia · Kalam · Sufism

History and leadership

Timeline of Muslim history
Ahl al-Bayt · Sahaba
Sunni · Shi'a
Rashidun caliphs · Shi'a imams

Culture and society

Academics · Animals · Art
Calendar · Children
Demographics · Festivals
Mosques · Philosophy
Science · Women
Politics · Dawah

Islam and other religions

Christianity · Judaism
Hinduism · Sikhism · Jainism

See also

Criticism · Islamophobia
Glossary of Islamic terms

Islam portal
 v  d  e 

Progressive Muslims have produced a considerable body of liberal thoughts within Islam[1][2] (in Arabic: الإسلام الاجتهادي or "interpretation-based Islam", and الإسلام التقدمي or "progressive Islam"; but some consider progressive Islam and liberal Islam as two distinct movements [3]). These movements share a philosophy that depends largely on ijtihad.[4]Qur'an and Hadith. They generally claim that they are returning to the principles of the early Ummah and to the ethical and pluralistic intent of their scripture.[5] The reform movement uses monotheism (tawhid) "as an organizing principle for human society and the basis of religious knowledge, history, metaphysics, aesthetics, and ethics, as well as social, economic and world order."[6] Liberal Muslims do not necessarily subscribe to the more culturally-based interpretations of the

Contents

[hide]

[edit] Reform, not schism

These are movements within Islam, rather than an attempt at schism. As such, they believe in the basic tenets of Islam, such as the Six Elements of Belief and the Five Pillars of Islam. They consider their views to be fully compatible with the teachings of Islam. Their main difference with more conservative Islamic opinion is in differences of interpretation of how to apply the core Islamic values to modern life.

The liberal Muslim's focus on individual interpretation and ethics, rather than on the literal word of scripture, may have an antecedent in the Sufi tradition of Islamic mysticism.

However, this reformist approach has led liberal Muslims to adjust or qualify their criticism of various acts by extremist Muslims, including terrorism. Such faint or qualified criticisms have frequently been attacked by western critics, especially those who assert that there is a so called "clash of civilizations".

[edit] Central tenets

Several generally accepted tenets have emerged:

 • The autonomy of the individual in interpreting the Qur'an and Hadith.
 • A more critical and diverse examination of religious texts, as well as traditional Islamic precedents.
 • Complete gender equality in all aspects, including ritual prayer and observance.
 • A more open view on modern culture in relation to customs, dress, and common practices.
 • The use of ijtihad (independent interpretation) and fitrah (natural sense of right and wrong) is advocated.

[edit] Contemporary and controversial Issues

Over the course of the 19th and 20th centuries, in accordance with their increasingly modern societies and outlooks, liberal Muslims have tended to reinterpret many aspects of their religion. This is particularly true of Muslims who now find themselves living in non-Muslim countries. Such people may describe themselves variously as liberal, progressive or reformist; but rather than implying a specific agenda, these terms tend to incorporate a broad spectrum of views which contest conservative, traditional interpretations of Islam in many different ways. Although there is no full consensus amongst liberal Muslims on their views, they tend to agree on some or all of the following beliefs:

[edit] Ijtihad (re-interpretation of scriptures)

 • This means that liberal Muslims often drop traditional interpretations of the Qur'an which they find too conservative, preferring instead readings which are more adaptable to modern society (see ijtihad). Most liberal Muslims reject derivation of Islamic laws from literal readings of single Qur'anic verses. They generally claim that a holistic view which takes into account the 7th century Arabian cultural context negates such literal interpretations.
 • The reliability and applicability of Hadith literature is questioned by liberals, as much of traditional Islamic law derives from it rather than Quranic text because there are immense gaps in legal and family issues.

[edit] Human rights

 • Most liberal Muslims believe that Islam promotes the notion of absolute equality of all humanity, and that it is one of its central concepts. Human rights is thus a major concern for most liberals. Many Muslim majority countries have signed international human rights treaties, but the impact of these largely remains to be seen in local legal systems.

[edit] Feminism

 • The place of women in Islam, traditional gender roles in Islam and Islamic feminism are likewise major issues. For this reason, liberal Muslims are often critical of traditional Islamic law interpretations which allow polygamy for men but not polyandry for women, as well as the traditional Islamic law of inheritance under which daughters receive less than sons. Traditional Muslims believe this is balanced by the right of a wife to her husband's money, whereas the husband does not have a right to his wife's money. It is also accepted by most liberal Muslims that a woman may lead the state, and that women should not be segregated from men in society or in mosques. Some traditional Muslims also accept a woman as a leader of state so long as it does not conflict with her obligation to family. Some liberal Muslims accept that a woman may lead a mixed group in prayers, despite the custom for women to pray behind or in a separate space. However, this issue remains controversial; see women as imams. Some Muslim feminists are also opposed to the traditional dress requirements for women (commonly called hijab), claiming that any modest clothing is sufficiently Islamic for both men and women. However, other Muslim feminists embrace hijab, pointing out its tendency to de-sexualize women and therefore assist them in being treated less as an object and more as a person. Furthermore, some Muslim feminists prefer to wear the hijab as an obvious sign that they are indeed Muslim, while also feminists. Certain interpretations of traditional Islamic rules require women to cover all but the hands and the face, while men are only required to cover from the navel to the knee.

[edit] Secularism

 • Some liberal Muslims favor the idea of modern secular democracy with separation of church and state, and thus oppose Islam as a political movement.
 • The existence or applicability of Islamic law is questioned by many liberals. Their argument often involves variants of the Mu'tazili theory that the Qur'an is created by God for the particular circumstances of the early Muslim community, and reason must be used to apply it to new contexts.

[edit] Tolerance and non-violence

 • Tolerance is another key tenet of Liberal Muslims, who are generally more open to interfaith dialogue and conflict resolution with such communities as Jews, Christians, Hindus, and the numerous factions within Islam.
 • Liberal Muslims are more likely to reflect the idea of jihad in terms of the widely accepted "internal spiritual struggle" rather than an "armed struggle." The ideals of non-violence are prevalent in Liberal Muslim ideology and backed by Qu'ranic text; "permission to fight is given only to those who have been oppressed... who have been driven from their homes for saying,'God is our Lord'" (22:39)

[edit] Reliance on secular scholarship

[edit] Islam and Anarchism

Main article: Islam and anarchism

[edit] Qur'an

Main article: Qur'an alone

[edit] In North America

See Progressive Muslim Union, Muslim Canadian Congress, Canadian Muslim Union and ProgressiveIslam.Org, ForPeopleWhoThink.org

[edit] In Russia and CIS

See Jadidism, Ittifaq al-Muslimin.

[edit] References

 1. ^ Finally: Muslims Speak Out Against Jihad
 2. ^ Safi, O: "Progressive Muslims", One World: Oxford, 2003.
 3. ^ Averroes Foundation
 4. ^ Aslan, R: "No god but God", Random House, 2005.
 5. ^ Muslim Council of Britain
 6. ^ The Oxford Dictionary of Islam(2003), Ed. John Esposito, Tawhid
 • Qur'an and Woman by Amina Wadud.
 • American Muslims: Bridging Faith and Freedom by M. A. Muqtedar Khan.
 • Liberal Islam: A Sourcebook Edited by Charles Kurzman.
 • Progressive Muslims: On Justice, Gender, and Pluralism edited by Omid Safi.
 • Qur'an, Liberation and Pluralism by Farid Esack.
 • Revival and Reform in Islam by Fazlur Rahman Malik.
 • The Unthought in Contemporary Islamic Thought, by Mohammed Arkoun.
 • Unveiling Traditions: Postcolonial Islam in a Polycentric World by Anouar Majid.
 • Islam and Science: Religious Orthodoxy and the Battle for RationalityPervez Hoodbhoy by
 • The Viability of Islamic Science by S. Irfan Habib, Economic and Political Weekly, June 05, 2004.

[edit] See also

[edit] Thinkers and Activists

[edit] Ideologies and Institutions

[edit] External links


Comments