BOKLISTA-hösten 2008.

                                                                                                                                   

antikvariska böcker

Innehåll :

                 Skönlitteratur - finländska författare 1 – 28

        - svenska författare   29 – 57

        - utländska författare 58 – 76

                  Spänning 77 – 90     

                  Djur –natur – jakt – fiske 91 – 103

                  Biografier och minnen 104 – 130

                  Militaria 131 – 154

                  Reseskildringar 155 - 174

                  Konst 175 – 185

                  Mat och dryck 186 – 195 

                  Nautica 196 – 214

                  Historia 215 - 244

                  Varia 245 – 296    

                  Alandica 297 – 395 , 576- 585

                  REA-böcker 501 – 585 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

AVSÄNDARE :

                           Antikvariat Gunnar  Johansson

                                  Bartsgårda , Kroklundsvägen 40

                           22 310 Pålsböle , Åland                 Från Sverige : AX – 22 310 Pålsböle

         Telefon o fax : 018- 42 356                             Från Sverige : 00358 – 18 – 42 356

                         säkrast : dag kl 12 – 13                                        säkrast : dag kl  11 – 12

                                      kväll kl 18 – 19                                                      kväll kl 17 -18

                                                   GSM-telefon : 040 554 7890

                 E-post : antikvariat.gj@aland.net 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ALLA PRISER I EURO.

Alla böcker är i normalt antikvariskt skick om annat ej anges.

Beställda böcker sänds per post(+porto),kan hämtas,körs hem eller skickas på annat sätt.

Och regeln som gäller : Först till kvarn ……. Med e-post får man listan snabbare.

Stamkunder erhåller ny BOKLISTA varje gång , övriga bara ibland.

Eftersom jag säljer böcker KÖPER jag också. Ta kontakt ! 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Förkortningar : Inbundna böcker (inb) : helfr = helfransk , hlvfr = halvfransk , (dek)klb = (dekorations)klotband

                                     pb = pappband , lib = linneband , kart = kartonnage , hlvklb = halvklotband. B = biblioteksexemplar.

                                     hft = häftad , sft = stiftad , poc = pocket.     Ill. = illustrerad.    Op = boken har omslagspapper. 


 
För att söka böcker ,tryck Ctrl och F och fyll i sökfältet !

 

SKÖNLITTERATUR.                                                         HOME

Finländska författare :                                                                            euro

1   Lorenz von Numers : Porträtt med blomma. Dikter.   1936 hft 64 s.         3,-

2   Harald Hornborg : Hakenskiölds på Sveaborg. Fr. 1808.  1959 inb 219 s.Op  4,-

3   Tove Jansson : Sent i november. Muminbok. Ill.   1980 kart 161 s.    18,-

4   Erik Grotenfelt : Bengt Walters lycka. Roman.   1916 hft 229 s.        4,-

5   Rabbe Enckell : Tillblivelse.      1929 hft 100 s.        3,-

6   Mirjam Tuominen : Bliva ingen. Prosa.    1949 hft 153 s.        4,-

7   Karl A Tavaststjerna : Dikter. Ill. Exlibris.    1896 pb 151 s.        4,-

8   Elis Selin : Änglafröjd. Folklivet i Kyrktallö.    1960 hft 174 s.        4,-

9   Kalevala. Utg. av Olaf Homen. Ill.: A Gallen-Kallela.  1964 pb 394 s.        8,-

10 Bo Carpelan : Vandrande skugga. Småstadsberättelse.  1977 hft 202 s.        4,-

11 Margit von Willebrand-Hollmerus : Bunden och fri.   1946 hft 446 s.        4,-

12 Peter Sandelin : Tyst stiger havet. Dikter. Exlibris.   1971 klb 87 s.         3,-

13 Elmer Diktonius : Höstlig bastu.     1943 hft 184 s.      16,-

14 Nicken Malmström : Du som kommer. Dikter.   1951 hft 56 s.          2,-

15 Eirik Hornborg : Den döende staden. Fr. 1300-talets Rom.  1908 dekklb 181 s.  5,-

16 Ole Torvalds : Hemligt medansvar. Dikter.    1944 hft 72 s.          3,-

17 Z. Topelius : Nya blad. Dikter. Tre kants guldsnitt.   1876 dekklb            7,-

18 Gunnar Mattsson : Prinsessan. Självbiografisk.   1978 inb 180 s.Op   4,-

19 Hagar Olsson : Kinesisk ufflykt.     1959 hft 105 s.        4,-

20 Göran Stenius : Det okända helgonets kloster.   1934 hft 298 s.        4,-

21 Arvid Mörne : Höstlig dikt. Vackert band.                        1919 dekklb 84 s.    3,-

22 Arvid Mörne : Offer och segrar. Dikter.    1919 dekklb 87 s.    3,-

23 Arvid Mörne : Sista milen. Lyrik i urval 1937-46. Ill:HAM.  1947 hlvfr 240 s.     7,-

24 Nils Erik Wickberg : Semikolon I.     1978 hft 216 s.         5,-

25 Ingegerd Lunden :Hårt är dagens ljus.Dikter.Med förf. ded.  1935 hft 76 s.           3,-

26 Edith Södergran : Rosenaltaret. Dikter. Ny pärm.   1919 hft 65 s.         18,-

27 Olof Enckell:Esteticism o nietzscheanism i Edith Södergrans lyrik. 1949 hft 210 s. 6,-

28 Alexis Kivi : Dikter i urval. Med frontispice och exlibris.  1937 hlvklb 190 s.    5,- 
 

Svenska författare :

29 Mats Eklöf : Sländans dag. Debutroman om forts.kriget i Finland.  1986 inb 336 s.Op 5,-

30 Stig Dagerman : Bröllopsbesvär. Ill.: S Ehren.     1970 inb 247 s.Op 5,-

31 Jeanna Oterdahl : Bukett i november.     1949 pb 233 s.       4,-

32 Heidi von Born : Månens vita blod. Ill.: P Tillberg.    1988 inb 185 s.Op 4,-

33 Elsi Rydsjö : Kom hjärtans fröjd.      1980 inb 252 s.Op 4,-

34 Vilhelm Moberg : Mans kvinna. Roman fr. Värend.    1950 hft 236 s.      4,-

35 Kar de Mumma : I stället för blommor. Berättelser o kåserier.   1953 hft 163 s.      3,-

36 Johan Olof Wallin:Dödens ängel.Dikter ill.:Carl Larsson. Pärmskada. 1880 dekklb 39 s.  5,-

37 Esaias Tegner : Samlade skrifter II.Tal,prosa,bref.    1876 dekklb 452 s.5,-

38 August Strindberg : Inferno.       1912 hft 176 s.      4,-

39 Pär Lagerkvist : Pilgrim på havet. Nobelpris -51.    1962 hft 150 s.      4,-

40 Bernhard Nordh : Mina fem söner.      1957 pb 209 s.      4,-

41 Grönköping i nöd och lust. Utg. av Grönköpings veckoblads red.Ill.  1966 hft 188 s.      3,-

42 Lars Andersson : Snöljus. Fr. Jokkmokk.     1979 inb 343 s.Op 4,-

43 Axel Hambraeus : Myren blommar.      1964 inb 202 s.     4,-

44 Cello : Lätta tankar som lättat ankar. Kåserier.    1949 hft 206 s.      4,-

45 Selma Lagerlöf : Ett barns memoarer.(Mårbacka II).    1930 hft 314 s.     4,-

46 Birgit Th Sparre : Bruksherren.      1967 pb 256 s.     4,-

47 Verner von Heidenstam:Endymion/Från Col di Tenda till Blocksberg.1910 hlvfr 237+109 s. 5,-

48 Alice Lyttkens : Kärlekens gyckelspel.     1960 hft 309 s.      3,-

49 Margit Söderholm : Prostmamselln.      1975 inb 452 s.Op 5,-

50 Årets Ehrenmark :Ehrenmark krossar kanalen. Ill.P Stroyer.   1980 hft 170 s.      3,-

51 Albert Engström : Glad och god. Teckningar med text.   1947 hft 222 s.      4,-

52 Nya STORA skrattboken.Red: Frank Dennis. 3000 historier.   1995 kart 383 s.    7,-

53 Moa Martinson : Kyrkbröllop. Självbiografisk.    1980 inb 231 s.Op 3,-

54 Johannes Ericson : Sången i storskogen. Fr. Jämtland.   1935 hft 219 s.      4,-

55 Herman Lindqvist : Med en gnutta fax. Kåserier. Ill.    1996 kart 231 s.    5,-

56 JanHenrik Swahn : Husets alla färger. Med förf, dedikation.   1993 inb 187 s.Op 4,-

57 Evert Taube : Jag kommer av ett brusand´ hav. Ill.:förf.   1952 pb 253 s.       4,-

 

Utländska författare : 

58  Johan Wigmore Fabricius : Riddarfejden.  Ill.:förf.                               1935 pb 263 s.         4,-

59  Tor,Hravnkel och andra. Isländska berättelser utg.:Sven B F Jansson. 1966 hft 106 s.        3,-

60  Sidney Sheldon : Säg mig vad du drömt.                       1999 inb 352 s.       3,-

61  Jules Verne : Vägbrytarne i Stilla Hafvet. I utg. på svenska.                  1882 pb 176 s.      38,-

62   A Molnar : Väg utan mål.   Genom nazismens Europa.                        1947 hft 182 s.        6,-

63  Björnstjerne Björnson : Samlade skrifter I. Bla Trond,Arne,Fadern.     1912 dekklb 236 s.  4,-

64  Peter Freuchen : Diamantdrottningen.  Fr. nordvästra Kanada.           1962 pb 254 s.         3,-

65  Soya : Min farmors hus.  Ill:Des Asmussen.                                1972 inb 292 s.Op   4,-

   Alexander Solsjenitsyn : GULAG-arkipelagen.  Nobelpris 1970.  Avled nyligen.

66  Del I : Fängelseindustrin.                                                                 1974 poc 464 s.       3,-

67  Del III : Dödsarbetslägren.   Del IV : Själen och taggtråden.  1974 poc 649 s.       5,-

68 Alexander Solsjenitsyn : En dag i Ivan Denisovitjs liv.  1963 hft 191 s.         4,-

69 Robert Crottet : Månskogarna.  Skoltlapparnas folksagor.Ill:E Tanttu. 1954 hft 241 s.        9,-

70 John Knittel : Fata morgana. Roman fr. Nordafrika  1951 hft 295 s.        4,-

71 All världens kärlek. Antologi.red:Sigfrid Siwertz.  1951 hlvfr 669 s.     5,-

72 Charles Dickens : Hårda tider I-II. Med ill. enl. originalet. 1925 dekkllb 290 s. 5,-

   Jack London :

73 Jerry / Köldens barn.    1920 klb 280+190 s.7,-

74 Måndalen I-II i ett band.                   1916 klb 757 s.        8,-

75 Nordlandets dotter.    1959 klb 264 s.        4,-

76 Helmer Lång : De litterära Nobelprisen 1901-83. Ill. biografier. 1984 pb 337 s.         7,- 

SPÄNNING. 

77 Mårten Edlund : Bestsellern.    Thriller.    1958 inb 198 s.Op   4,-

78 Walentin Chorell : Lektion för döden.   1947 hft 219 s.        4,-

79 Jan Guillou : Coq rouge.      1990 poc 368 s.       3,-

80 Bo Balderson : Statsrådet klarar krisen.   1991 inb 341 s.Op   4,-

81 Stieg Trenter : Eld i håg.    1960 inb 255 s.Op   4,-

82 F W Dixon : Bröderna Hardy : Rymdterroristerna.              1990 kart 194 s.       3,-

83 Mika Waltari : Sista akten.  Kriminaldrama.                           1938 hft 283 s.       18,-

84 Ernest K Gann : Nyckfull ung dam.   1959 hft 280 s.         4,-

85 Maria Lang : Intrigernas hus.                    1969 klb 225 s.        4,-

86 W E Johns : Biggles på hett spår.   1966 pb 190 s.         3,-

87 Roger Borniche : Snuten.   Fransk kriminalroman.  1974 inb 250 s.Op   4,-

88 Alfred Hitchcock : God för mord.   1988 poc 240 s.       3,-

89 Stephen King : Den förskräckliga apan.   1988 poc 597 s.       3,-

90 Agatha Christie : En ficka full med råg.   1972 inb 238 s.Op   4,- 

DJUR-NATUR-JAKT-FISKE. 

91  Francois Bourliere : Seder och skick i djurvärlden.  Ill.  1959 hft 315 s.         6,-

92  Den gamla svenska bondepraktikan. Inl: S Svensson.  Ill. 1982 hft 143 s.         4,-

93  Ludvig Nordström : Bottenhavsfiskare.     1934 klb 273  s.       4,-

94  Gustaf Schröder : Från pojk- och gubbåren. Jakt- o fiskehistorier. 1894 pb 268 s.         6,-

95  Björn Kurten : Inte från aporna. Mänskans utveckling.  Ill.  1971 hft 190 s.         6,-

96  Z Topelius : Naturens bok.   Rikl.ill.   1957 pb 256 s.         5,-

97  Curt Lindhe : Vad en fiskare måste veta.   Rikl.ill.  1949 hft 168 s.         7,-

98  Axel Klinckowström : Klinkan på jaktstigen.        Ill.  1945 hft 273 s.         7,-

99  Bengt Berg  : De sista örnarna.   Rikl.ill.   1923 pb 176 s.         5,-

100 Janet Marsh : Dagbok från naturen.  Rikl.färgill.  Mkt fin.STOR. 1980 inb 159 s.Op   8,-

101 Hans Lidman : Nordkalott. Rikl.ill. med förf. foton.  1957 inb 335 s.Op  12,-

102 Ludvig Munsterhjelm : Fiskarglädje vid älv och sjö.Ill.:H Wiberg. 1952 pb 220 s.          9,-

103 Bengt Cortin : Svampar i färg.  Med 400 arter.   1957 klb 240 s .         5,-

 

BIOGRAFIER och MINNEN. 

104 Viktor Kravtjenko : Jag valde friheten. Sovjetämbetsman minns. 1949 hft 276 s.          4,-

105 Albin Wickman : Frihet är det bästa ting. Bla fr. Terjärv. Ill. 1967 inb 242 s.B       5,-

106 Herbert Tingsten : När skymningen faller på.  Självbiografi. 1970 inb 200 s.Op    3,-

107 Olof Lagercrantz : Ett år på sextiotalet.    1990 inb 250 s.Op    6,-

108 Sven Jerring : Farbror Sven sitter där och pratar.  Ill.  1949 hft 142 s.          6,-

109 Robert Lewis Taylor : Winston Churchill-en storhet på nära håll. 1953 klb 382 s.         7,-

110 Simone Berteaut : Piaf. Edith Piafs otroliga liv.  Ill.  1972 inb 421 s.         5,-

111 Merete Mazzarella : Att skriva sin värld. Fi.sv. memoartradition. 1993 inb 307 s.Op    8,-

112 Marskalken av Finland friherre Gustaf Mannerheim.Krigaren …. Ill. 1953 pb 165 s.          7,-

113 Rainer von Fieandt : Men han gick sin egen väg.  1973 hft 244 s.          5,-

114 Karl Kilbom : Ur mitt livs äventyr.  Ill. Med förf. dedikation. 1953 klb 282 s.         5,-

115 Karl Kilbom : I hemligt uppdrag.  Ill.   Med förf. dedikation. 1954 klb 384 s.         6,-

116 Th. Hallgrim : Släkten Frestare.  Bla fr. Kungsör.  Ill.  1947 hft 41 s.            7,-

117 Ragnar Casparsson : Brinnande horisonter. Krigstiden.   Ill. 1963 hft 326 s.          6,-

118 Marianne Höök : Ingmar Bergman.  Ill. biografi.  1962 hft 194 s.          5,-

119 Jörn Donner : Djävulens ansikte. Ingmar Bergmans filmer. Ill. 1962 inb 201 s.Op    4,-

120 Vilgot Sjöman : L 136-dagbok med Ingmar Bergman.  Ill. 1963 hft 241 s.         5,-

122 Elsa Björkman-Goldschmidt : Vad hände sedan.  Ill.  1964 inb 289 s.B      4,-

123 Jan Kott : Shakespeare – vår samtida.   1965 hft 356 s.         5,-

124 Eva Mannerheim-Sparre : Barndomsminnen.  Ill.  1952 pb 181 s.          7,-

125 G Rein : Karl Johan Adlercreutz 1-2.Försök till levnadsteckning.   1925 hft 404+822 s.45,-

126 Hans Ruin : Världen i min fickspegel.  Ill.  1969 inb 199 s.Op    5,-

127 Theodor Sederholm : Politiska minnen.   1924 pb 272 s.          7,-

128 J Chr. Fabritius : Barndom kring sekelskiftet.  1945 pb 346 s.          8,-

129 Konrad Westlin : Två år i rysk fångenskap.  Rikl.ill.  1987 inb 159 s.B       5,-

130 C G Estlanders skrifter:I:Upps. om JL Runeberg.II:Litteratur ,konst. 1914 hft 527+563 s.  8,-

 

MILITARIA. 

131 Elisabeth &Torgeir Dahl: Snö på nattens fötter.Fältpost 1940-42. Ill. 1991 inb 248 s.B       8,-

132 General Leslie M Groves: Now it can be told. Manhattan project. Ill. 1982 hft 464 s.          6,-

133 Dora Ahlqvist-E Björkman:Vi var också med. Barnen i finska kriget. 1940 inb 164 s.Op     7,-

134 Walter Lord : Pearl Harbor. Förödelsens dag.  Rikl.ill.  1948 hlvklb 252 s.    7,-

135 Marshall Lindholm : Flyg i natt. Svensk trafikflygare u. II vrk. Ill. 1952 inb 124 s.B       6,-

136 Guildo Rosignoli: The illustrated Encyclopedia of Military insignia.  1996 inb 224 s.Op   12,-

137 Helge Finell : I fält med Er P 1 1941-44.   Ill.  1991 kart 238 s.B    12,-

138 Grigorij Baklanov : Juli 41.  Tysk-ryska krigets första månad.  1965 hft 191 s.          5,-

139 Hugo Österman : Frihet och försvar. Kvart sekel ur mitt liv.   1967 inb 221 s.B       6,-

140 Jan Olof Olsson : Generaler och likställda.  Ill.  1970 klb 258 s.         6,-

141 Erkki Palolampi : Kollaafronten håller.  Med karta.  1941 hft 326 s.        14,-

142 Ludovic Kennedy:Pursuit. The chase and sinking of the Bismarck.Ill. 1974 klb 254 s.         7,-

143 Petter Moens dagbok.. Norsk patriot minns  tyska ockupationen. 1950 hft 185 s.          6,-

144 Per G Andreen : Finland i brännpunkten. Mars 1940-juli 1941.  Ill.  1980 inb 432 s.Op   12,-

145 Field-marshal Earl Alexander :The Alexander memoirs 1940-45. Ill. 1962 klb 210 s.          6,-

146 Hj. Siilasvuo : Kampen i Kuhmo 1939-40.  Ill. o kartor.      1941 hlvfr 232 s.     14,-

147 Ab Svensk Litteratur :Armeernas världshistoria i 4 STORA band. Mkt rikl.ill. 1967 klb 300 s./bd

Del I: 1300 f. Kr – 1300 e. Kr. Del II:1300-1700. Del III:1700-1914. Del IV:1914-45. Alla  30,-

148 Richard W Condon : Finska vinterkriget.    Rikl.ill.  1973 hft 160 s.B        5,-

149 Knut Haukelid : Sabotörer i frihetskamp.   Fr. Norge. Rikl.ill. 1955 inb 269 s.Op     7,-

150 Kurt von Tippelskirch : Östfronten under andra världskriget.   Ill. 1956 pb 282 s.           7,-

151 Hermann Rauschning : Försök med Hitler-brytning med Hitler. 1942 hft 235 s.           6,-

152 C O Frietsch : Finlands ödesår 1939-43. Ill.  1945 pb 546 s.B       10,-

153 Peter Fleming:Invasion 1940.Germ. preparations- Brit.counter-meas. 1957 klb 323 s.          6,-

154 Folke Bernadotte : Slutet.  Förhandl. i Tyskland våren –45.  Ill. 1945 hft 161 s.           4,-

 

RESESKILDRINGAR. 

155 Albert Engström i Grisslehamn. Ill. av förf. Red.: Malin E. 1957 pb 173 s.           6,-

156 Sven Auren : Leve Bretagne !    1982 inb 155 s.Op     4,-

157 Herman Lindqvist i Madrid : Caramba ! säger dom aldrig.  Ill. 1990 kart 214 s.         5,-

158 Govert Adolf Indebetou : Resa till Levanten.Med ”Danzig” 1853.Ill. 1952 inb 211 s.Op     7,-

159 Eivind Berggrav : Biskop ovan Polcirkeln.  Bland lappar. Ill. 1937 hft 148 s.           6,-

160 Fredrik Böök : Livet på landet. Fr. jordbruks-Sverige.  1948 hft 189 s.           5,-

161 Sven Hedin : Mina hundar i Asien.  17 långa år.  1952 pb 238 s.         12,-

162 Jan Olof Olsson : Leningrad-St Petersburg.  Ill.:Per-Olof Olsson. 1960 hft 290 s.          6,-

163 Göran Schildt : Ön som förtärdes av havet.  Fr. Grekland. 1970 inb 224 s.Op     7,.

164 Jan Lindblad : Stenålder och vita indianer. Fr. Surinam. Rikl.ill. 1977 klb 188 s.          6,-

165 Hans G Westerlund : Med indiankanot genom Finland. Ill. 1935 hft 157 s.           8,-

166 Carl Finnilä : Bortom polcirkeln. Lappland o nord-Norge.  Ill. 1917 hft 189 s.         15,-

167 Barbro Karabuda : Kuwait-konfidentiellt.   Ill.  1958 pb 154 s.           4,-

168 Aleko Lilius : Bland synderskor och smugglare i Tanger.  Ill. 1954 hft 220 s.          6,-

169 Harriet Hjort Wetterström : Irlandskust.   Ill.  1947 hft 326 s.          6,-

170 Per Wästberg : Östermalm.                                       1974 inb 157 s. text + 88 s. foton  Op   9,-

171 Sven Barthel : Finska valsen.    Resa i Finland.  1954 pb 93 s.             4,-

172 Artur Lundqvist : Den förvandlade draken. Resa i Kina.  Ill. 1955 hft 282 s.           5,-

173 Jorden rundt.Ett bildergalleri af världens vackraste platser.STOR.    1898 dekklb 320 s.  25,-

174 M-B Kristiansson:Handens arbete hjärtats tanke Ångermanl. hantverk 1978 inb 245 s.Op  18,- 


 

KONST. 

175 Georg Pauli : Opponenterna.  Om Konstnärsförbundet.  1927 hft 254 s.          4,-

176 Henry Thomas & Dana Lee Thomas : Berömda målare.20 biografier. 1950 hft 269 s.          5,-

177 John Richardson (introd) : Eduard Manet-paintings and drawings. 1958 inb 132 s.Op     7,-

178 August Hahr:Per Kraft dä och hans verksamhet i Sverge.M.verkfört. 1898 pb 107 s.         24,-

179 Jean Cassou : Picasso.  På franska.           Rikl.ill. STOR. 1940 pb 48 s.Op        5,-

180 Erik Blomberg : Carl Fredrik Hill.  Hans friska och sjuka konst.  Ill. 1949 hft 180 s.          7,-

181 Ateneum:För hundra år sedan.Två sekler finsk konst. Bla K E Jansson.1960 hft 232 s.        6,-

182 Dresdner Galerie. Portfolio ( A5) med 24 sv.v. konstplanscher.          Ca 1900 dekklb         3,-

183 A Andersson:Levande konst genom tiderna-från Augustinus till Dante.1967 inb 381 s.Op 15,-

184 Lennart Segerstråle : Finlandiafreskernas år.Bilder av ett folk i kamp. 1944 hft 151 s.        12,-

185 Phaidon Press:Auguste Renoir.Foreword:William Gaunt.Mkt STOR. 1952 inb 127 s.Op   10,- 


 

MAT och DRYCK. 

186 Reijo Linkoaho & Maija Rantala : Svampar och svamprätter. Ill. 1973 hdft 131 s.        4,-

187 Stella Rydell : Konservering på gammalt sätt och nytt. Ill. 1941 hlvklb 320 s.    8,-

188 Per Erik Wahlund : Kosthåll. Kulinariska lekverk o bordssamtal. Ill. 1977 pb 200 s.          4,-

189 Rut Lundgtren Frisk : Gammaldags mat höst&vinter.Rikl.ill. STOR. 1982 kart 185 s.        8,-

190 Eva Mannerheim-Sparre:Kokbok för finsmakare o vanliga hungriga.  1959 klb 459 s.       22,-

191 Time-Life books : Recipes:The cooking of Italy. Ill.  1969 spiral 104 s.     3,-

192 Time-Life books : Recipes:The cooking of Scandinavia.  Ill. 1968 spiral 96 s.       3,-

193 Ture Arstrand : Kött- och charkuterihantering I.  Ill.  1960 inb 440 s.         5,-

194 Stella Rydell : Matlagning och bakning.   Ill.  1941 hlvklb 336 s.    8,-

195 Alma Forsten : Kokbok för allmogehem. Fören. Marthas skrifter. 1915 hft 118 s.          6,-

 

NAUTICA. 
196 William Hoffer :Räddade ! Kollisionen Andrea Doria-Stockholm.Ill. 1981 inb 231 s.Op    4,-

197 Edward W Hobbs : How to make old-time ship models. Rikl.ill. 1955 klb 208 s.       14,-

198 Eirik Hornborg : Segelsjöfartens historia.  Rikl.ill. Mkt vacker inb. 1923 dekklb 456 s.  48,-

199 Mitt i strömmen.Vänbok tillägnad Lars-Åke Kvarning.(Vasamuseet). 1996 kart 268 s.        7,-

200 Hakon Mielche :I Columbus kölvatten.Med nya ”Santa Maria”.Ill. 1949 hft 223 s.          6,-

201 Eric  Åberg : Åren på bryggan.  Sjökapten minns.  Ill.  1978 kart 160 s.        6,-

202 Kerstin G-son Berg : Redare i Roslagen. Segelfartygsrederier i Vätö. 1984 hft 394 s.        18,-

203 Svenska kryssarklubben : Årsskrift 1967. Olika uppsatser.  Ill.         inb 232 s.          4,-

204 Georg Ludvig Dahlin : Sjömän och shanghajare. Fr. Antwerpen..Ill. 1931 hft 238 s.          4,-

205 Alexander Kent : Vi styr mot äran. Med Richard Bolitho. 1976 inb 275 s.Op    3,-

206 Otto Lybeck (red) : Sveriges rederier. Historiker o persondata,även fiskefartyg. Numr. ex.  

    Mkt omfattande och rikl.ill. med person- o fartygsbilder. STOR.   1938 helfr 1087 s.   55,-

207 Paul Paulsson : Under svensk flagg. S/s Hannas sista resa. 1976 inb 191 s.Op    4,-

208 Inge Löfström:Jorden runt som skeppspräst. Älvsnabben 1954-55.Ill. 1955 hft 230 s.         5,-

209 Evert Taube :09-59 :Med äventyr i lasten. 50 år med Banankompaniet.       inb 80 s.Op      4,-

210 Evert Adolfsson : Komma i hamn.  Skånsk sjöman på 1890-talet. 1970 hft 140 s.         4,-

211 Einar Moberg : För fulla segel. Stift. Abraham Rydbergs verksamhet. 1957 hlvfr 475 s.    30,-

212 Deborah Scaling Kiley :Albatross. Skeppsbrott på Atlanten. 1995 inb 191 s.Op    5,-

213 Uno Thorburn : Med Fidra på världsomsegling.  Ill. o planscher. 1922 dekllb 309 s.    7,-

214 Yngve Gullin : Förbund på sju hav. Sv. Sjöfolksförbundet 50 år. Ill. 1954 klb 293 s.        18,- 


 

HISTORIA. 

215 V K E Wichmann : Historik över Tenala socken 1329-1929. 1929 sft 42 s.             4,-

216 Ritwa Herjulfsdotter-Andersson :Stenebyskolan 60 år 1934-94. Ill. 1994 hft 119 s.       3,-

217 Birgit Klockars : I Nådens dal. Klosterfolk och andra 1440-1590. Ill. 1979 hft 210 s.  10,-

218 Birger Steen : Baronernas Leufsta.  Bruksliv i norra Uppland.  Ill. 1966 hft 410 s.         14,-

219 Erik Olin Wright : Class,crisis and the state.    1978 inb 266 s.Op     4,-

220 S E Vingedal (red) : Näsby slott på Lamms tid. (i Täby). Rikl.ill. 1973 hft 89 s.            5,-

221 Från Guta bygd 1984. Årsskrift för gotländska hembygdsrörelsen.Ill.         kart 174 s.    6,-

222 Gabriel Nikander:Kimitobygdens historia I:1 : Tidsåldrar och öden.  II:1 : Bondekulturen.

           Rikl.ill. med bilder,kartor,planscher.                                                  1944 hft 413+220 s. 40,-

223 Rutger Essen : Europa och världen.   Ill.  1926 hft 318 s.           5,-

224 Wikinger-Waräger-Normannen.Die Skandinavier u Europa 800-1200.1993 hft 427 s. Ill.   15,-

225 Gunvor Kerkkonen:Västnyländsk kustbebyggelse under medeltiden. 1945 hft 288 s.         12,-

226 Anders Hulden : Finlands kungaäventyr 1918.   Ill.  1989 inb 342 s.Op     9,-

227 Alf Åberg : Kungaslott och adelsborgar från Vasatiden  Rikl.ill. 1966 kart 168 s.         7,-

228 John Gardberg : Tjuda pedagogi. Ur Kimitos kulturhistoria.  Ill. 1969 hft 74 s.             4,-

229 Max Jakobson : Den finländska paradoxen. Finl. utr.politik 1953-65. 1982 inb 320 s.Op     9,-

230 Kerstin Johansson : Lindesberg-sommarstad vid sekelskiftet.Rikl.ill. 1978 kart 123 s.         4,-

231 Pellinge hembygdsförening : Pellingeboken 4.  Rikl.ill. 1996 hft 254 s.           7,-

232 Olavi Paavolainen(red) : Karelen-landet som var.STORT bildalbum.  1941 hlvklb 400 s.   30,-

233 Daniel-Rops : Dagligt liv i Palestina på Jesu tid.   1976 inb 240 s.Op     7,-

234 Jerome Carcopino : Dagligt liv i antikens Rom   1976 inb 303 s.Op     7,-

235 F K Ringer:The decline of the german mandarins.Germ.com. 1890-1933. 1990 hft 528 s.    4,-

236 Anthony Summers&T Mangold:Tsarens gåta. Fam. Romanovs öde.Ill.1978 inb 385 s.Op    8,-

237 Sara Wacklin:Hundrade minnen från Österbotten o österb. anekdoter. 1919 klb 508 s.        20,-

238 Ivar Westman : Nyländska önamn I:Västra,mellersta, östra Nyland. 1935 hft 433 s.           9,-

239 Johannes Cederlöf : Ekenäs stads historia II. 1721-1809.  Ill. 1955 hlvfr 558 s.      12,-

240 Eric Anthoni : Konflikten mellan hertig Carl och Finland. 1937 hft 408 s.           8,-

241 Oscar Nikula : Tenala och Bromarf socknars historia I-II. Rikl.ill. 1938 hft 443+445 s. 75,-

242 Nils Meinander: Gränges.Krönika om svensk järnmalm. Ill. 1968 klb 570 s.        16,-

243 Holger Wester : Söderfjärden. Ett nybyggarsamhälle.  Rikl.ill. 1995 inb 240 s.Op   12,-

244 Carl Grimberg :Svenska folkets underbara öden och äventyr I-IX.1923-25 dekklb 5.500 s.30,-

 

VARIA. 

245 Arkady Leokum : Andra frågviseboken.  Många svar. Rikl.ill. 1970 kart 452 s.        7,-

246 Kjell Hjern (red) : Kära du. Svenska brev fr. sju sekel. Ill. 1968 kart 190 s.        5,-

247 Rolf Edberg : Årsbarn med plejaderna.Funderingar,ill: G Brusewitz. 1987 inb 175 s.Op    7,-

248 Kerstin Ekman: Mina herrar … Inträdestalen i Sv. Akademien. Ill. 1986 inb 284 s.Op    7,-

249 Ulla-Christina Sjöman : I Herrens kraft.   1988 hft 89 s.            2,-

250 Sven Reichmann : Prestationslös tro.   1986 hft 139 s.          2,-

251 Pelle Holm (red) : Ordspråk och talesätt. Med förklaringar. 1973 inb 374 s.Op    8,-

252 Pelle Holm (red) : Bevingade ord o andra talesätt.  1973 inb 378 s.Op    8,-

253 Mikael Reuter (red) : Svensk uttalsordlista.  1994 hft 205 s.         4,-

254 Kurt Zilliacus : Åboländska.   Med kartor.  1992 hft 125 s.         4,-

255 Bernces nya korsordslexikon.  Med 70.000 ord.  1987 kart 437 s.       6,-

256 Nils Runeby : Teknikerna,vetenskapen och kulturen. Fr. 1870-talet. 1976 hft 324 s.         4,-

257 Den underbara Nya spåboken. Konsten att kunna spå i handen osv.      u å  sft 32 s.            3,-

258 Gottfried Beijer : Modern heminredning./Rumsväxterna. 1941  pb 327 s.        5,-

259 Kj. Otto af Klercker : Våra barns vård.  Ill.  1941 pb 320 s.         6,-

260 Folke H Törnblom : Att läsa partitur.   1969 kart 160 s.       2,-

261 Lennart Wenström : Musik och musikhistoria.  1963 kart 119 s.       2,-

262 Armas Sastamoinen : Nynazismen.  Dagens realiteter.  1961 hft 184 s.         4,-

263 Tom Peters : Skapande kaos.  Uppochnedvänd värld.  1988 klb 670 s.        5,-

264 Rodney Collin : The theory of celestial influence. Cosmic world. Ill.  1968 inb 392 s.Op   5,-

265 Aho & Soldan : Finland i bild.Land o folk i helg o söcken. STOR. 1946 pb 160 s.       14,-

266 Y A Jäntti (red) : Det måleriska Borgå. Till stadens 600-års jubileum. 1946 pb 112 s.       12,-

267 Maija Suova (red) : Finland i ord och bild.  STORT bildalbum. 1945 pb 170 s.        12,-

268 Evert Ekroth (red) : Allsångsboken.  100 sångtexter.  1945 hft 156 s.         2,-

269 Ida Malmström : Hushållets rationalisering.   Ill.  1941 pb 327 s.         5,-

270 Gustaf Lundgren :Handstil och karaktär.Skriften förråder människan. 1951 pb 232 s.         6,-

272 Medlemsförteckning över ODD FELLOWS i Sverige och Finland. 1958 hft 621 s.        6,-

273 Zjores Medvedev : Vetenskap i Sovjet.   1979 inb 250 s.Op   3,-

274 Missale Aboense 1488 i faksimil. Otroligt vacker. STOR. 1971 helfr 620 s.  125,-

275 Ragna Huss : Hemmets hälso- och sjukvård.  Ill.  1941 pb 366 s.         5,-

276 Gerda Heddström (red): Vårt svenska hem. 33 författare skriver.Ill. 1947 hlvfr 448 s.     8,-

277 Huberty & Wange :Die olympischen Spiele-Munchen-Sapporo 1972. 1972 inb 303 s.Op   7,-

278 Tore Nilsson (red) : Olympia 1960- Rom-Squaw Valley. Bokfilm. 1970 pb 120 s.         4,-

279 Sveriges intern. 5-dagarsorientering Falun (O-ringen)1985:Programbok.     hft 672 s.         4,-

280 Sveriges rikes lag gillad 1734 med tillägg till 1 jan. 1977. Blek pärm. 1977 klb 1578 s.      8,-

281 Svenska familj-journalen SVEA- ill. veckotidning 1887 inb. Lite nött.     dekklb 528 s.    20,-

282 Finsk tidskrift för vitterhet,vetenskap,konst o politik.Kompl.årg.1928-10 lösa hft. 423 s.    4,-

283 Årsbok 1931 för Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet.      hft 165 s.         3,-

284 Finska kyrkohistoriska samfundets protokoll och meddelanden 1905-06.    hft  194 s.         3,-

285 Genealogiska Samfundets i Finland Årsskrift nr 2      1918 hft 99 s.           3,-

   Studier i nordisk filologi :    utg.: Svenska litteratursällskapet

286 Band 18 : nyländska ortnamn,tillnamn på Åland,Eddastudier. 1928 hft 129 s.         3,-

287 Band 66 : Ann-Marie Ivars:Från Österbotten till Sörmland.Emigrat. 1986 hft 267 s.         4,-

   Historiska och litteraturhistoriska studier :    utg.: Svenska litteratursällskapet

288 Nr 1 bla : Fridolf Gustafsson,Viborgs gymnasium,G M Armfelt. 1925 hft 361 s.         4,-

289 Nr 9 bla : Oskar Fredrik Hultman,Karl XII,häradsbrandstod i Österb. 1933 hft 305 s.         4,-

290 Nr 24 bla :biskopsgods i Finland,nyländska studier,Robert Castren 1949 hft 309 s.         4,-

291 Nr 73 bla: Topelius resor,Tant Mirabeau,Svenska teatern u. kriget 1998 hft 376 s.         4,-

292 Nr 80 bla : poeten Nervander,furst Dolgorukij i Idensalmi,gamla Åbo 2005 hft 196 s.         4,-

    Svenska Folkskolans Vänners kalender (årsbok) :

293 årg. 1928 bla : Åbo domkyrka,stömmingsfiske,gammaldags fiskelag          hft 268 s.          4,-

294 årg. 1953 bla : Ålands självstyre,heraldik,bland skoltlapparna                     hft 184 s.          4,-

295 årg. 1983 bla : magiska årtalet 1984,Björn Kurten om myter,Majniemi       hft 172 s.         4,-

296 årg. 2000 bla : ortnamn möter efternamn,detektivromaner                           hft 204 s.          4,-

 

ALANDICA.     Med Ålands  STÖRSTA utbud ! 

   Ulla-Lena Lundberg :

297 Utgångspunkt.  Dikter. Förf. debutbok som 15-åring.  1962 hft 57 s.        13,-

298 Strövtåg.   Förf. andra bok.   1966 hft 131 s.      10,-

299 Vackre Alen –memoarer av Algot Lundberg,förf. farfar. Ill. 1981 hft 172 s.        9,-

   Helle Hellberg :

300 Våren.  Dikter.  Förf. andra bok.   1918 hft 77 s.          8,-

301 Skymningens barn.  Noveller.   1948 hft 115 s.        8,-

302 Stigen över ängarna.  En bondehostoria.   1950 hft 162 s.        8,-

303 Amaryllis.   Noveller.  Med förf. dedikation.  1951 hft 98 s.          7,-

304 Spegelmakaren och aftonstjärnan. Noveller. Med förf. dedikation. 1954 hft 110 s.        7,-

305 Regina.   Noveller.   Med förf. dedikation.  1966 hft 160 s.        8,-

   Sally Salminen :

306 Klyftan och stjärnan.  Om Lars Laurila.   1951 hft 311 s.        7,-

307 Upptäcktsresan. Självbiografisk om förf. barn- o ungdom. 1966 hft 380 s.        7,-

308 Min amerikanska saga.  Självbiografin ,del II.  1968 hft 337 s.        7,-

309 I Danmark.  Självbiografin , del III.   1972 hft 247 s.        7,-

310 Sallys saga.  Minnesbok om Sally S. , red av Anna Bondestam. Ill. 1986 hft 178 s.      12,-

   Edith Unnerstad :

311 Ensam hemma med Johnny.  Fr. skärgården.  1951 hft 215 s.        6,-

312 Bockhornsgränd.  Fr. Djurgården , Stckhlm.  1954 hft 284 s.        6,-

313 Ankhästen.  Sagor.  Ill.: Stella Falkner.   1950 pb 103 s.        4,-

314 Lasseman spelar.   Ill. sagobok.   1958 pb 59 s.          4,-

   Atos Wirtanen :

315 Den skapande handen.  Numr. aforismer.  1931 hft 96 s.          7,-

316 Kaos och kristall.   Aforismer.   1935 hft 115 s.        7,-

317 Stoft och öde.  Aforistisk prosa. Numr. ex. med förf. dedikation. 1941 hft 139 s.        8,-

318 Mot mörka makter. Självbiografi  bla fr. Saltvik.  1963 hft 263 s.        7,-

   Erika Lindström :

319 Grevekronan.  Roman fr. Stora ofreden.   1953 hft 174 s.        7,-

320 Kristi tillkommelse och tusenårsriket. Studier i profetior. 1942 hft 48 s.          3,-

   Övrig åländsk skönlitteratur : 
321 Sanna Tahvanainen : Silverflickan.   Roman.  2002 hft 178 s.        7,-

322 Georg Kåhre : Ahasverus.     Pärmill.:HAM.  1942 hft 291 s.      13,-

323 Al Hamster (=Asta Gustafsson) : Nya ön.  Fr. Saltvik,Nääs. 1966 hft 189 s.        9,-

324 Katarina Gäddnäs : men göken gal.  Dikter ill.:Isa Hällström. 1997 hft 47 s.          3,-

325 Karl Sahlgren : Styvfadern.   Barnhemsroman.  1992 hft 236 s.        6,-

326 Signelia Häggblom : Där föddes en flicka. Folklivsroman. 1943 hft 189 s.      13,-    

327 Karl-Erik Bergman : Mellan två skymningar.Förf. diktdebut. 1957 hft 45 s.          4,-

328 Tuulikki Metsola : Stava-moster.  Berättelse.  1991 hft 135 s.        5,-

329 Draba verna (=Eva Ljungberg) : Romantiska öden. Om Anna Mörck. 1884 hft 330 s.      22,-

330 Robert Nordling : Hanna.   Brändöroman.  1994 hft 103 s.        5,-

331 Eliel Sjöström : Obedd.  Åländskt allmogeliv.  1945 hft 374 s.      13,-

332 Jarl Hemmer : Morgongåvan.  Drama från Eckerö.  1946 hft 259 s.        8,-

333 Anni Blomqvist : Maja.    Fr. Stormskär.  1970 hft 175 s.        7,-

334 Håkan Mörne : Hemåt i natten.   Förf. sista roman.  1959 hft 211 s.        7,-

335 Hanna Rönnberg : Brovaktens historier. II tillökta uppl.   1909 hft 198 s.      17,-

336 Fritjof Törnqvist : Guld med täljkniv. Förf. fr. Bergö,Finström. 1917 hft 173 s.      13,-

337 Erik Karlsson-Ramsdahl&Erik Mattsson:Strängar som brustit.Dikter. 1923 hft 42 s.        16,-

338 Björn Carneholm : Dagen med mig.  Arkipelagcyklopedi. 2003 hft 207 s.        9,-

339 Ulla Hybinette : Färjan.  Novell.   Förf. gift med Vald. Nyman. 1954 hft 125 s.      14,-

   Den fridsamme :  (= Axel E Danielsson.)

340 Glimtar över Åland.  Bla Godby,Tranvik,Joel Pettersson. 1942 hft 214 s.      14,-

341 Den 4:e aftonpannan.  Tryckfels-Nisse i farten.  1944 hft 70 s.        10,-

342 Som en dröm. Kåserier o skildringar.  Bla Vald. Nyman 50 år. 1954 hft 157 s.      12,-

 

343 Valdemar Nyman :Pojken och den gråa byn.Joel Pettersson-biogrtafi. 1977 hft 542 s.      20,-

344 Valdemar Nyman : Åland-midsommarstångens land.  I uppl. Ill. 1955 hft 147 s.        8,-

345 Valdemar Nyman : Grelsby kungsgård. Rikl.ill. krönika. 1985 hft 321 s.      30,-

346 Ove Bring m.fl.:Åland på den säkerhetspolitiska agendan.  1996 sft  44 s.         4,-

347 Föglö. Kommunhistorik till 700-årsjubileet.  Ill.  1950 hft 233 s.      12,-

348 Bertil Söderlund : Bertil minns.  Minnesanteckningar.  Ill. 2001 hft 97 s.          4,-

349 L Bryggman:Trettiofem korta levnadsbeskrivningar över ål. spelmän. 1969 hft 46 s.          4,-

350 Kenneth Gustavsson : Granboda flygstation. Ryskt flyg på Åland. Ill. 1991 hft 207 s.      20,-

351 Folke Sjölund : Åland – Mariehamn. Guide med 70 färgbilder. 1972 hft 64 s.          4,-

352 Elis Fogde : Folkhälsan på Åland 1932-62.  Ill. krönika. 1962 sft 64 s.          4,-

353 Ole Falck : Byggare och byggnader i gamla Mariehamn.Rikl.ill. 1979 hft 89 s.          7,-

354 Pekka Korvenmaa:Lars Sonck-arkkitehti-arcitect.Med verkförteckn. 1981 hft 156 s.      22,-

355 L J Sauramo : Ålands befästande och 1921 års konvention. Ill. 1938 hft 65 s.          4,-

356 Jan Andersson : Havstorp och fiskeskär. Rikl.ill.  1995 sft 32 s.          4,-

357 Christina Remmer&Solveig Widen:Lemlands prästgård gm tiderna. 1998 hft 64 s.          4,-

  Åländsk nautica :

358 Ernst Lundström (red) : Min bästa seglats. Bla Carl Björkman. Ill. 1943 hft 270 s.        8,-

359 Lena Linden : Flicka på skepp. 4/m barken ”Viking”. Ill.:förf. 1966 hft 169 s.      10,-

360 Olof Traung : Viking –storseglare och skolskepp.  Ill.  1951 sft 36 s.           4,-

361 Jan Davidsson : Viking – Göteborg. Fartygshistorik.  Ill. STOR. 1981 kart 79 s.       14,-

362 Kiki Alberius : Från kollämpare till kavaljer. Sju maskinbefäl minns. 1992 sft 58 s.           4,-

363 Hasse Svensson : Med Carl Bertil Myrsten från A till Ö.Rikl.ill. 1980 hft 91 s.          7,-

364 Erling Matz :Sällsamheter längs farleden.Med Viking Line.Ill.+karta.2002 hft 96 s.           5,-

365 Hilde Lutke-Bengtsson : En windjammer seglar ut. Om ”Passat”. 1949 hft 130 s.       15,-

366 Holger Thesleff : Djupsjöseglare. Passats sista världsomsegling. Ill.    1950 hft 244 s.       20,-

367 Anna Morland m.fl.:Birka Princess Bästa. Ill. recept fr. fartyget. 1990 kart 43 s.         5,-

368 Sven Andersson : Åländska sjöbodar.  Ill.  1935 sft 20 s.           5,-

369 Ingvard Liewendahl m.fl.: Sexornas jakt.  Rikl.ill. STOR. 1992 kart 177 s.B  18,-

370 Georg Kåhre : 50 år under Gustaf Eriksons flagga 1913-63. Ill. 1963 klb 90 s.        14,-

371 Helge Heikkinen : Runt Kap Horn med Herzogin Cecilie. Ill. 1967 hft 180 s.       14,-

   Sjöhistorisk årsskrift för Åland :

373 Nr 2-1989-90 bla Albanus,Flisövrak,Axel Eriksson,bibliografi          hft 136 s.B    25,-

374 Nr 3-1990-91 bla modellbyggaren Viktor Andersson,G W Sundman           hft 188 s.B     13,-

375 Nr 4-1991-92 bla dagbok fr. Penang,Killoran.Linden,AA Stenross              hft 206 s.        13,-

376 Sven Andersson :Åländskt skärgårdsliv. Mkt fr.Kumlinge,Brändö.Ill.1945 inb 328 s.Op  24,-

377 L W Fagerlund:Ur Ålands medicinska hävder/Myntfynd. ”Åland” X. 1957 hft 177 s.       10,-

378 Asta Gustafsson : Astas dagbok. Del I:Den politiska pendeln.STOR. 1976 hft 104 s.         8,-

379 Reinhold Hausen : Kastelholms slott och dess borgherrar. Ill. 1934 hft 174 s.       20,-

380 W Melin : Beskrivning över Hammarland på Åland.  Ill. 1934 klb 63 s.        14,-

381 Histor. över den kommunala självstyrelsen i Hammarland 1869-1944.1945 sft 41 s.           8,-

382 Sven Grauers : Den åländska kongressen.  1925 hft 7 s.             3,-

383 En spanare under stora ofreden. Stefan Löfvings dagbok. Ill. 1926 klb 200 s.      16,-

384 Algoth Niska : Mina äventyr. Spritsmuggling.  Originalutgåvan. 1931 hft 175 s.       30,-

385 Håkan Slotte : Lågskär i Ålands hav. Fiskeläge,båkland.   Rikl.ill. 1990 hft 209 s.       12,-

386 Hugo Sommarström : Åland i forntid och nutid.  Ill.  1919 hft 195 s.       14,-

387 Stig Dreijer : Åland under Stora nordiska kriget . 1700-21. Ill. 1970 inb 230 s.B    18,-

388 Gösta Tallqvist : En bok om Åland.  Ill.   Lite fläckig.  1910 klb 181 s.      45,-

389 Harald Winge : Rannö-skildring från den åländska skärgården. 1909 hft 63 s.         20,-

  Övriga böcker av åländskt intresse :

390 Martin Lönnqvist : Så gick det till. Dagbok 1939-44,bla fr. Åland. 1989 inb 300 s.Op  14,-

391 Reinh Hausen:Bref och uppteckningar från kriget i Finland 1808-09. 1916 hft 219 s.         9,-

392 Nordenskiöld-samf.: ATLAS över Skärgårds-Finland.Mkt STOR. 1960 hlvfr 28 kartor

+  Text till Atlas över Skärgårds-Finland.   Ill. STOR.        1961 klb 179 s.        Båda      85,-

393 Henning Hammargren (red): J A G Acke 1859-1924.Ill. minnesskrift. 1960 hft 249 s.       22,- 

394 Evert Wallert : Brev från Roslagen.  Ill:Bibbe Lindström. 1973 hft 246 s.         9,-

395 Nordenskiöld-samfundet : Skärgårdsboken. Rikl.ill. STOR.              1948 pb 699 s.       60,-

 

REA-böcker.      1 e /st.       Böckerna är i normalt skick. 

501 Runa : Allt eller intet.  Svenskt original.   1930 klb 223 s.

502 Erland Ehnmark : Världsreligionerna.   Ill.  1955 pb 218 s.

503 Karin Thelander (red) : Lär oss att födas. Antologi om döden. 1975 hft 80 s.

504 Edith Ekegård . Det bästa brödet.  Ill.   1950 hft 128 s.

505 Wilhelm Thieck:Advent,Weinacht,Neujahr u. das Epiphanis-Geleit. 1855 pb 220 s.

506 Lennart Sundström : Hur man ser Stockholm. Ill. vägledning. 1949 hft 160 s.

507 Astrid Väring : Frosten. 1860-talets Västerbotten.  1950 hft 224 s.

508 Marguerite Yuorcenar : Vishetens natt.   1969 klb 238 s.

509 Frederik Poulsen : Kretisk-mykensk konst.  Ill.  1927 hft 224 s.

510 P M Lijsing : Norrtälje stad. Historik o karta.  1947 sft 48 s.

511 Juhani Aho : Domen. Skådespel i tre akter.  1908 hft 134 s.

512 Herman Sandegren : Kast och kristendom i Sydindien.  Ill. 1921 hft 259 s.

513 Michael Holm : Udda Eros.   Ill.   1971 hft 89 s.

514 Berlin. Potsdam und Charlottenburg.    Mkt vacker pärm.   u å  deklb 27 s. bilder.

515 Vibeke Olsson : Ulrike och kriget.   1975 inb 132 s.Op

516 Byggnadsstyrelsen: Thessinska palatset.  Rikl.ill.  1988 hft 40 s.

517 Georg Dahl : Den odödlige conquistadoren.  Fr. Karibien. 1947 hft 257 s.

518 Wald. Edvardsson : Säg ja till livet.   1954 hft 91 s.

519 Viking Lobbas : Flykt.  Dikter.   1980 hft 58 s.

520 James Hemming . Tonårsflickornas problem.   1961 hft 179 s.

521 Britta Munk : Hotel Hanne.   1954 pb 84 s.

522 Erling Eidem : Den lidande guden.   1932 hft 144 s.

523 Rosa Thörne : Alvilda mark.  Berättelse.  1924 pb 190 s.

524 Svenska kulturfondens skrifter nr 1 : Kultur i omvandling. 1966 hft 92 s.

525 Sigfrid Siwertz : De stora barnen.   1915 hft 297 s.

526 Sigge Stark : Främlingens gåva.   1987 hft 141 s.

527 Henry Miller : Plexus I.    1958 hft 319 s.

528 Erik Noreen : Valda stycken av svenska författare 1526-1732.Förstr. 1964 hft 237 s.

529 Kay-Vilhelm Winqvist m.fl.:Svenska partiapparater.  1972 poc 314 s.

530 Bo Björkman : Sverige och sossarna. Varnande exempel.  Ill. 1973 hft 99 s.

531 Robert Barr : Folkgunst. Berättelsen om en stor strejk.  1897 hlvklb 209 s.

532 Olle Nyman : Ny författning.   1969 poc 240 s.

533 M Nilsson : Kaskad-virkbok.  Rikl.ill.      uå  sft 23 s.

534 Torsten Husen m.fl.: Vuxna lär.  Vuxenundervisningen. 1962 inb 240 s.Op

535 William C Havard : Hur USA styres.   1969 poc 234 s.

536 Michael Kaser : Ekonomin i Sovjet.  Rikl.ill.  1970 hft 254 s.

537 Harald Munthe-Kaas : Maos kulturrevolution.  1969 poc 294 s.

538 Denis Bauchard : Spelet om oljan.   1971 poc 136 s.

539 Michel Jernewall : Portugal – en revolutions historia.  1976 poc 255 s.

540 ICA-kurirens stickbok.   Rikl.ill.   1951 hft 112 s.

541 AlanLoyMcGinnis : Kärleksfaktorn.   1984 poc 191 s.

542 Finn Tofte : Att bygga bo.   Rikl.ill.   1958 pb 160 s.

543 ICA-Kuriren : Mat på flera sätt.       STOR. Rikl.ill.  1973 hft 98 s.

544 Anna Hedlund-Hansson : Vi på Hamre.  Herrgårdsroman. 1949 hft 239 s.

545 Naomi Jacob : Fädernas gård.    1941 hft 318 s.

546 Tage Jander : Bornholm.  Rikl.ill.   1964 hft 70 s.

547 Rune Lagerqvist : Svenska vägboken.     1972 hft 288 s.

548 C-G Danver : Läkemedelsräkning.   1964 hft 128 s.

549 A B Bolt : Att umgås med en dator.   Ill.  1972 hft 83 s.

550 Carl-August Bolander : Det snöar i Menton.  1956 hft 320 s.

551 Sadhu Sundar Singh : Meditationer över det andliga livet. 1926 hft 65 s.

552 Gavin Orton : Eyvind Johnson. En monografi.  1974 poc 175 s.

553 Homere : Hymnes. Texte etabli et traduit.  Fransk.  1967 hft 250 s.

554 Jarl Gallen : Den heliga Birgitta och Karelen.  1966 hft 27 s.

555 Volker Ernsting : …und läuft,und läuft,und läuft. Tysk humor i bild. 1967 kart 50 s.

556 Staffan Linden : Staffans stollar 1966. Årskrönika i bild. 1966 hft 111 s.

557 Tomas Mikael Bäck : Flytande avsatser.  Dikter.  1986 hft 37 s.

558 Anker Aggebo : Konsten att åldras rätt.   1961 pb 158 s.B

559 Finland 75 år som självständig stat.  Ill.   1992 hft 94 s.

560 Anna Kajsa Hallgard : Leistu Hedda.  Berättelse om framfaren tid. 1945 hft 259 s.

561 Ingvar Björk & Curt Lofterud : Höstens blommor.  Rikl.ill. 1985 kart 47 s.

562 Salon Gahlin 1966.  Skämt i bild.   1966 poc 127 s.

563 Svenska turistföreningens årsbok 1960. Olika bygdeberättelser. Ill.          hft 304 s.

564 M Gorki : Konowalow.    1912 hft 95 s.

565 Inga-Britt Wik : Mänskliga människor.  Dikter.  1977 hft 59 s.

566 Laura Ingalls Wilder : Det lilla huset på prärien.  Lite nött. 1957 pb 281 s.B

567 Hugo Valentin : Antisemitismen-historisk verklighet.  1962 pb 128 s.

568 Devy Wägner & Gigi Söderström : Sy & sticka till barnen.Rikl.ill. 1973 kart 88 s.

569 Georg Holmsten : Elisabeth von Öserreich.Kaiserin Sissi. 1957 inb 543 s.Op

570 A Conan Doyle : De fyras tecken. Detektivroman m S. Holmes. 1913 hft 120 s.

571 Kristina Hjerten : Kod 4. Dokumentärroman om bröstcancer. 1980 hft 173 s.B

572 Hans Martin : Arvet.    1969 hft 263 s.

573 Tyra Molander m.fl.: Ritas sylexikon.  Rikl.ill.  1964 pb 111 s.

574 Ragna Kellgren : Uppror eller nya lärodikter.  1963 hft 51 s.

575 Finn Friis : Förenta Nationerna. Mål-medel-verksamhet. 1965 poc 313 s.

   ALANDICA.

576 Leila B Järvenpää-Lithen : Jan Karlsgården.   Rikl.ill.  1988 sft 42 s.

577 Erik Tudeer : Ålandsbanken 1919-1989.  Rikl.ill.  STOR. 1989 helfr 71 s.

578 Ålands landskapskalender 1974.  Enstaka anteckningar.         hft 270 s.

579 Ålands konstmuseum : Karl Emanuel Jansson 1846-74.  Ill. 1997 sft 17 s.

580 “ folket kan företa sig att vakna” Ål. socialdemokrater 75 år. Ill. 1986 sft 31 s.

581 Landskapsstyrelsens berättelse till Ål. landsting  1975.  1976 hft 215 s.

582 C-A Haeggström &Marja Koistinen : Ålands fridlysta växter. Ill. 1999 sft 76 s.

583 Ålands fredsförening : Åland-demilitariserat örike. Rikl.ill. 1994 hft 84 s.

584 Maija Nunes (red):“Min mormor hade aldrig någon fritid”.Kvinnoliv. 2000 sft 39 s.

585 Arvid Jansson : Min levnadsteckning och berättelse.  1971 sft 34 s.

 

Nästa BOKLISTA beräknas utkomma i början av december

med lämpliga julböcker för barn och vuxna !