האמנה - הצטרף עכשיו

אנו החתומים מטה, משרתים כיום במילואים או בסדיר, מצהירים כי במידה וניפול בשבי של ארגון מחבלים כלשהו בין במדינת ישראל ובין מחוצה לה אנו דורשים שלא לשחרר מחבלים "עם דם על הידיים" עבור שחרורינו מהכלא גם במחיר חיינו האישיים. 

אנו מודעים לאחריות הכבדה של החלטה זאת.

אנו מאמינים שעמדתינו תחזק מנהיגים בעתיד שיצטרכו לקבל החלטות קשות.

אנו מאמינים שהרוח של העם בישראל חזקה מתמיד ורק ברוח זו נוכל לנצח את ארגוני המחבלים.

אנו מאמינים שהחלטתינו הנובעת מעוצמתו של העם בישראל יחזקו את הלכידות של החברה ויכולתה לעמוד במצבים קשים בעתיד.

אין בהצהרה זו הבעת עמדה על עסקאות קודמות שנעשו במדינת ישראל אלא אך ורק הצהרה על העתיד.
Comments