Katarzyna ze Sieny

 MYŚLI

MODLITWY

A. D. 2008

 

 

 

 

YN BOŻY

 

 

 

yśli św. Katarzyny ze Sieny


  

21.          Na krzyżu zakończyła się dla Słowa, Syna mego Jedynego, męka pragnienia bolesnego, którą Słowo odczuwało od pierwszej chwili zesłania Go przeze Mnie na świat. I w Nim pragnienie waszego zbawienia trwa zawsze, lecz On już nie czuje męki. 

 

22.          Moje uczynki, to znaczy cierpienia na krzyżu, były same przez się skończone, ale owoc tych cierpień, które otrzymaliście na chrzcie, jest nieskończony z mocy natury boskiej nieskończonej, złączonej z naturą ludzką skończoną. 

 

23.          Jezus jest murem, na którym winniście się utwierdzić, by patrzeć w Źródło.

 

24.          Gdyby uczucie miłości, które objawiłem za pośrednictwem Słowa, zakończyło się ongi, was by nie było, gdyż uczynieni zostaliście przez Miłość. 

 

25.          Baranek z głębi nędzy daje wam wielkie bogactwo. Z wąskiego słupa Krzyża, na którym był przybity, rozdziela dary na wszystkie stworzenia rozumne; kosztując goryczy żółci, dostarcza wam łagodności nigdy nieugaszonej. Pogrążony w smutku, udziela pociechy; przybity do Krzyża, uwalnia was z więzów grzechu śmiertelnego; stając się niewolnikiem, czyni was wolnymi: wyrywa was z niewoli czarta. Był sprzedany, a odkupił was Krwią swoją. Przyjmując dla siebie śmierć, wam dał życie.