ภาพร้านsaxsocietyและงานต่างๆ


 

 

ไว้ให้ผู้ปกครองมานั่งรอรับลูกหลานที่มาเรียน

หน้าห้อง

ห้องข้างใน

ทางขึ้นชั้น2จะมีรูปแซ็กโซโฟนอยู่ วาดโดยนักเรียนของที่นี้เอง

ห้องเรียนส่วนใหญ่จะเปนแบบนี้

ห้องเรียนนี้เปนของอาจารย์ยู อาจารย์ของมิ้ลค์เอง