กิจกรรมล่าสุดของไซต์

10 ธ.ค. 2558 06:58 Jitchaya Dacha แก้ไข ปฏิทิน
10 ธ.ค. 2558 06:58 Jitchaya Dacha แก้ไข ปฏิทิน
10 ธ.ค. 2558 06:57 Jitchaya Dacha สร้าง ปฏิทิน
10 ธ.ค. 2558 06:51 Jitchaya Dacha แก้ไข การใช้งาน microsoft powerpiont 2013
10 ธ.ค. 2558 06:48 Jitchaya Dacha แก้ไข การใช้งาน microsoft powerpiont 2013
10 ธ.ค. 2558 06:44 Jitchaya Dacha แก้ไข การใช้งาน microsoft powerpiont 2013
10 ธ.ค. 2558 06:38 Jitchaya Dacha แก้ไข การใช้งาน microsoft powerpiont 2013
10 ธ.ค. 2558 06:24 Jitchaya Dacha แก้ไข การใช้งาน microsoft powerpiont 2013
27 พ.ย. 2558 08:24 Jitchaya Dacha แก้ไข หน่วยที่ 1 รู้จัก PowerPoint
27 พ.ย. 2558 08:20 Jitchaya Dacha แก้ไข หน่วยที่ 2 การใช้ปุ่มคำสั่งต่ำงๆ บน Ribbon
27 พ.ย. 2558 08:19 Jitchaya Dacha แก้ไข หน่วยที่ 3 การสร้างและจัดการสไลด์
27 พ.ย. 2558 08:18 Jitchaya Dacha แก้ไข หน่วยที่ 4 การใส่ข้อความและการปรับแต่ง
27 พ.ย. 2558 08:17 Jitchaya Dacha แก้ไข หน่วยที่ 5 การแทรกตาราง
27 พ.ย. 2558 08:16 Jitchaya Dacha แก้ไข หน่วยที่ 8 การใส่ Effect
27 พ.ย. 2558 08:15 Jitchaya Dacha แก้ไข หน่วยที่ 9 การสร้างจุดเชื่อมโยงใน powerpoint
27 พ.ย. 2558 08:14 Jitchaya Dacha แก้ไข หน่วยที่ 7 การแทรกไฟล์มัลติมีเดียบนแผ่นสไลด์
27 พ.ย. 2558 08:13 Jitchaya Dacha แก้ไข หน่วยที่ 6 การแทรกสัญลักษณ์Bullet และรูปภาพ
27 พ.ย. 2558 08:09 Jitchaya Dacha แก้ไข หน่วยที่ 7 การแทรกไฟล์มัลติมีเดียบนแผ่นสไลด์
27 พ.ย. 2558 08:08 Jitchaya Dacha แก้ไข หน่วยที่ 6 การแทรกสัญลักษณ์Bullet และรูปภาพ
27 พ.ย. 2558 08:04 Jitchaya Dacha แก้ไข หน่วยที่ 5 การแทรกตาราง
27 พ.ย. 2558 08:02 Jitchaya Dacha แก้ไข หน่วยที่ 4 การใส่ข้อความและการปรับแต่ง
27 พ.ย. 2558 07:58 Jitchaya Dacha แก้ไข หน่วยที่ 3 การสร้างและจัดการสไลด์
27 พ.ย. 2558 07:55 Jitchaya Dacha แก้ไข หน่วยที่ 2 การใช้ปุ่มคำสั่งต่ำงๆ บน Ribbon
27 พ.ย. 2558 07:52 Jitchaya Dacha แก้ไข หน่วยที่ 1 รู้จัก PowerPoint
27 พ.ย. 2558 07:32 Jitchaya Dacha แก้ไข การใช้งาน microsoft powerpiont 2013

เก่ากว่า | ใหม่กว่า