หน่วยที่ 6 การแทรกสัญลักษณ์Bullet และรูปภาพ

        การแทรกสัญลักษณ์ Bullet ไว้หน้าข้อความ เพื่อแบ่งรายละเอียดที่นำเสนออกมาเป็นข้อๆ ให้ง่ายต่อการอ่านทำความเข้าใจ สามารถทำได้ดังนี้

        1. แดรกเมาส์เลือกข้อความที่ต้องการแทรกสัญลักษณ์ Bullet ไว้ด้านหน้า

        2. จากนั้นที่ชุดคำสั่งย่อหน้า (Paragraph) ให้คลิกปุ่ม(ตรงสามเหลี่ยมเล็ก)

        3. คลิกเลือกสัญลักษณ์ Bullet ที่ต้องการ        รูปภาพที่นำมาตกแต่งบนสไลด์สามารถเป็นได้ทั้งไฟล์ภาพจากภายนอกที่ผู้ใช้นำมาจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และภาพคลิปอาร์ตที่มีมาให้ในโปรแกรม ซึ่งผู้ใช้สามารถแทรกขึ้นมาตกแต่งบนแผ่นสไลด์ได้ดังนี้

        1. คลิกแท็บคำสั่งแทรก (Insert) จากนั้นคลิกปุ่มคำสั่งรูปภาพ

        2. จะปรากฏหน้าต่างรูปภาพขึ้นมาเลือกรูปภาพตามต้องการ


        3. ที่หน้าต่างแทรกรูปภาพ (Insert Picture) ให้คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟล์ภาพ > คลิกเลือกไฟล์ภาพที่ต้องการ

        4. คลิกปุ่มแทรก (Insert)

        5. โปรแกรมจะแทรกรูปภาพขึ้นมาบนแผ่นสไลด์ทันที

                    

        รูปภาพที่แทรกมาไว้บนแผ่นสไลด์ ผู้ใช้สามารถปรับแต่งค่าในส่วนของความเข้มและความสว่างของภาพ เปลี่ยนสีภาพ ใส่กรอบให้รูปภาพ เปลี่ยนภาพ ใส่เอฟเฟกส์ หมุนภาพ หรือตัดพื้นที่ภาพบางส่วนที่ไม่ต้องการออกได้ดังนี้


        ปรับความคมชัดให้กับรูปภาพ

        เป็นการปรับความสว่างของภาพ และความต่างระหว่างสีขาวกับสีดำให้สมดุลกัน เพื่อให้ภาพบนแผ่นสไลด์แสดงผลได้อย่างคมชัด โดยทำได้ดังนี้

        1. คลิกเมาส์ที่รูปภาพ

        2. ที่แท็บคำสั่ง Picture Tools ให้คลิกเมาส์ที่แท็บรูปแบบ (Format)

        3. ที่ชุดคำสั่งความสว่าง (Adjust) ให้คลิกปุ่มคำสั่งความสว่างและคำสั่งความคมชัด

        4. เลื่อนเมาส์ไปคลิกเลือกระดับความสว่างของภาพตามความต้องการ (ค่าเป็นบวกภาพจะยิ่งสว่าง ค่าติดลบภาพจะยิ่งมืด)


        5. คลิกปุ่มคำสั่งเปลี่ยนสี กรณีต้องการเข้าไปเปลี่ยนสีภาพ

        6. คลิกปุ่มคำสั่งบีบอัดรูปภาพกรณีต้องการเข้าไปบีบอัดไฟล์ภาพ

        7. คลิกปุ่มคำสั่งเปลี่ยนรูปภาพกรณีต้องการเปลี่ยนภาพใหม่

        8. คลิกปุ่มคำสั่งตั้งค่ารูปภาพใหม่ถ้าต้องการเข้าไปตั้งค่าใหม่ให้กับรูปภาพ

        9. โปรแกรมจะปรับแต่งค่าความสว่าง และความต่างของสีขาวกับสีดำเพื่อให้รูปภาพมีความคมชัดตามต้องการเอง


ที่มา: http://nateeputchakeaw.com/lms/pluginfile.php/126/block_html/content/

Comments