หน่วยที่ 8 การใส่ Effect

        รูปแบบการแสดงสไลด์หรือทรานซิซั่น (Transition) คือ การใส่เอฟเฟ็กต์ระหว่างการเลื่อนสไลด์ไปยังสไลด์ถัดไป ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

            1. คลิกที่สไลด์

            2. คลิกที่แท็บ TRANSITIONS (การเปลี่ยน)

            3. คลิกเลือกเอฟเฟ็กต์ที่ต้องการ

            4. หรือคลิกเลือกเอฟเฟ็กต์อื่น ๆ

    

            1. เมื่อกำหนด Transition ให้กับสไลด์จะมีสัญลักษณ์ ดังรูป หมายเลข 1

            2. กำหนดรูปแบบของ Effect Options (ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์) เพื่อกำหนดเอฟเฟ็กต์เพิ่มเติม

            3. กำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ในการแสดงสไลด์

   

    

            1. คลิกเลือกสไลด์

            2. คลิกที่แท็บ TRANSITIONS (การเปลี่ยน)

            2. คลิกที่ปุ่ม None (ไม่มี)


  ที่มา : http://krulita.com/lesson8.html#bookmark1


วิดีโอ YouTube


                    ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=-bVQv5i0Fwk
Comments