หน่วยที่ 7 การแทรกไฟล์มัลติมีเดียบนแผ่นสไลด์

            ไฟล์มัลติมีเดียที่นำมาตกแต่งบนแผ่นสไลด์สามารถเป็นได้ทั้งไฟล์ภาพและไฟล์เสียง เช่น ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เสียงเพลง หรือเสียงดนตรี เป็นต้น ซึ่งไฟล์มัลติมีเดียเหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้งานนำเสนอดูน่า ตื่นเต้น มีชีวิตชีวา และไม่ทำให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายกับเนื้อหาที่นำเสนอได้เป็นอย่างดี โดยมีขั้นตอน ดังนี้

       

      การนำคลิปไฟล์วิดีโอมาแทรกบนแผ่นสไลด์ เพื่อใช้ประกอบในเนื้อหาที่นำเสนอ เป็นเทคนิคหนึ่งที่สามารถช่วยให้ผู้ชมมีความเข้าใจในเนื้อหาที่นำเสนอได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้

            1. คลิกแท็บแทรก (Insert) แล้วคลิกปุ่มคำสั่งภาพยนตร์

            2. เลื่อนเมาส์ไปคลิกคำสั่งภาพยนตร์จากแฟ้ม (Movie from File)


            3. คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟล์วิดีโอไว้

            4. คลิกเลือกไฟล์วิดีโอที่ต้องการ

            5. คลิกปุJมตกลง (OK)


            6. เพียงเท่านี้ก็สามารถแทรกไฟล์วิดีโอมาไว้บนแผ่นสไลด์ได้แล้ว


      ที่มา : http://nateeputchakeaw.com/lms/pluginfile.php/126/block_html/content/


        

วิดีโอ YouTube


ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=9OMvpfDt4QY
Comments