MILIEUPLATFORM
 LEEUWARDEN

voorheen secretariaat:
 p/a Maagdenpalm 40, 8935 ND Leeuwarden                                         

Het Milieuplatform Leeuwarden
Het Milieuplatform Leeuwarden bestond als stichting van 29 anugustus 1991 tot 13 december 2019. Zij was ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Friesland van 6 november 1991 tot 13   december 2019. Ze had als doel "het bevorderen van een respectvolle omgang met natuur en milieu, cultuurhistorische landschappen en landschapselementen, en verder alles wat daarmee verband houdt in de meest ruime zin". Het Milieuplatform was aangesloten bij de Friese Milieufederatie. 


Subpagina''s (1): Naamloos