MILIEUPLATFORM
 LEEUWARDEN

secretariaat:
 p/a Maagdenpalm 40, 8935 ND Leeuwarden                                         

Het Milieuplatform Leeuwarden
Het Milieuplatform Leeuwarden bestaat als stichting sinds 29 augustus 1991 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Friesland op 6 november 1991. Ze heeft als doel het bevorderen van een respectvolle omgang met natuur en milieu, cultuurhistorische landschappen en landschapselementen, en verder alles wat daarmee verband houdt in de meest ruime zin. Naast organisaties kunnen ook individuen deelnemen aan het platform. Het Milieuplatform is aangesloten bij de Friese Milieufederatie. 


Werkwijze
De coördinatie van milieu-activiteiten van de deelnemende groepen vindt plaats door uitwisseling van informatie en afstemming op elkaars activiteiten. De leden van het platform zelf fungeren als antenne op het gebied van natuur en milieu en trekken waar nodig aan de bel. Contact met instanties wordt waar nodig afgestemd. De website heeft een centrale rol bij de uitwisseling van nieuws en acties. Bij het voeren van gerichte acties zijn er drie varianten van samenwerking mogelijk:1. Het platform ondersteunt een actie van een deelnemende groep, bijvoorbeeld door menskracht, ideeën of materiaal te leveren. 2. Er vindt een coproductie plaats met een of meer van de deelnemende groepen, waarbij gezamenlijk mens kracht en middelen worden ingezet.3. Het platform ontplooit activiteiten in eigen beheer. Het onderlinge contact wordt geëntameerd door excursies en gezelligheid. Naast een actiefunctie heeft het platform ook een overlegfunctie en een lobbyfunctie.

Bijenlint Leeuwarden
           
Subpagina''s (1): Naamloos