Nieuws‎ > ‎

Geslaagd symposium ‘Pharmaceuticals in the environment: prescription to science and policy’

Geplaatst 11 nov. 2015 11:22 door Administrator MilieuChemTox   [ 11 nov. 2015 11:26 bijgewerkt ]
Op vrijdag 6 november vond het jaarlijkse MilieuChemTox symposium plaats onder de titel ‘Pharmaceuticals in the environment- prescription to science and policy’. Ruim 100 deelnemers bezochten de bijeenkomst vanuit universiteiten, industrie, waterbeheerders en overheid. RIVM trad op als gastheer.

Het symposium was bedoeld om vanuit verschillende gezichtspunten (ecotoxicologie, milieuanalyse, groene farmacie, maar ook vanuit de industrie en vanuit het beleid) de kennis op het gebied van (dier)geneesmiddelen in het milieu te belichten.

Het symposium maakte duidelijk dat de rol die het milieu speelt in de kosten-baten analyse van geneesmiddelen nog beperkt is. Zowel bedrijfsleven als overheid is er zich van bewust dat deze rol in de toekomst versterkt dient te worden. Scepsis is er vooralsnog over de perspectieven van ‘groene’ alternatieven voor geneesmiddelen.
Onderzoek laat verder zien dat geneesmiddelen meestal in het milieu voorkomen in gehaltes die niet tot effecten leiden. Maar er zijn ook stoffen, zoals Ibuprofen, waarvan de concentraties zo hoog zijn dat er reden tot zorg is voor 45% van de oppervlaktewateren.
De presentatie over de rol van het milieu bij de verspreiding van antimicrobiële resistentie, bijvoorbeeld via inname bij het zwemmen, trok veel belangstelling. Verder zijn waterbeheerders bezorgd over de aanwezigheid van geneesmiddelen in (bronnen voor) drinkwater. Ook vanuit de publieke perceptie zijn restanten van geneesmiddelen (drink)water onwenselijk. (Inter)nationaal beleid richt zich op het terugdringen van milieu-emissies van geneesmiddelen binnen diverse onderdelen van de geneesmiddelenketen.

Zowel erkende (inter)nationale experts als masterstudenten namen deel aan de dag: de experts door het geven van een overzicht van hun vakgebied, de studenten door het presenteren van posters over hun onderzoek.

Bron: www.rivm.nl
Comments