Nieuws‎ > ‎

Buzzing toxicity

Geplaatst 5 feb. 2013 06:03 door Administrator MilieuChemTox   [ 1 dec. 2015 23:12 bijgewerkt ]


 

Voorjaarssymposium  Buzzing toxicity

Wageningen, 5 april 2013


Bijen zijn onmisbaar voor de bestuiving van planten en bomen, en daarmee essentieel voor biodiversiteit en de voedselproductie. De laatste jaren is de afname van bijenpopulaties een ‘buzzing’ onderwerp geworden, met Zembla-uitzendingen en kamervragen tot gevolg. Feiten en emoties lopen hierbij soms sterk door elkaar. De sectie Milieuchemie van de KNCV, de sectie milieutoxicologie van de NVT en het Kennisnetwerk Milieu hebben daarom een symposium georganiseerd over bijen en ecotoxiciteit, wetenschappelijk en beleidsmatig van aard, met focus op de wetenschappelijke feiten. In de paneldiscussie was ook ruimte voor de standpunten van de imkerij en de politiek. Naast aandacht voor de bijensterfte en de mogelijke oorzaken kwam ook aan bod welke andere rollen bijen kunnen spelen in het ecotoxicologische onderzoek, bijvoorbeeld als biomonitor.

 

Dagvoorzitter: Tinka Murk, Professor Milieutoxicologie (Wageningen Universiteit)

Sprekers:

-          Mieke Hoogendoorn (Bayer) – Chemie & toxicologie van neonicotinoïden

-          Kees van Gestel (VU) – Ecotoxiciteit van neonicotinoïden

-          Robert Luttik (EFSA) – Bijen in Europa: de EFSA opinie

-          Jacoba van Wassenberg (CTGB) – Hoe werkt de toelating van gewasbeschermingsmiddelen?

-          Coby van Dooremalen (PRI) –  Niet stof-gerelateerde oorzaken van bijensterfte

-          Sjef van der Steen (PRI) – Bijen als biomonitor

-          Ivo Roessink (Alterra) – Ecotox onderzoek met verschillende bijensoorten

 

Het symposium eindigde met een interactieve paneldiscussie. Het panel bestond uit de sprekers, aangevuld met experts Tjeerd Blacquière (WUR), Bas Eickhout (EU-parlementslid Groen Links) en Johan Calis (imker). 

5 van de presentaties zijn op te vragen via het bestuur.
In de MilieuChemTox Nieuwsbrief (nr. 25, juli 2013) is een uitgebreid verslag opgenomen.  

Comments