Nieuws

Welkom op de MilieuChemTox website
Ga voor een volledig overzicht van alle relevante symposia, congressen, promoties en andere activiteiten naar onze kalender.

Inspiring chemistry for a circular economy? Balancing environmental opportunities and risks

Geplaatst 18 jul. 2017 12:26 door Administrator MilieuChemTox   [ 19 jul. 2017 12:01 bijgewerkt ]

Dit jaar op 3 november organiseert de sectie het MCT symposium samen met de sectie Macromoleculen en de Bond voor Materialenkennis, bij KWR in Nieuwegein. Het thema van het symposium is circulaire economie. Hieronder de flyer met de eerste informatie. Meer informatie over het programma en de registratie volgt na de zomer via de websites, nieuwsbrief en e-mail, maar zet de datum alvast in de agenda!

Protecting Water Resources from Mobile Trace Chemicals (PROMOTE)

Geplaatst 20 apr. 2017 12:53 door Administrator MilieuChemTox

Protecting Water Resources from Mobile Trace Chemicals (PROMOTE) is a research project under the European Union Joint Programming Initiative “Water Challenges for a Changing World”

Highly polar and persistent organic micropollutants (persistent and mobile organic chemicals, PMOC) occurring in groundwater and surface water are of specific concern for drinking water production, since they break through natural and technical barriers. Additionally, PMOC are very challenging to analyze. Therefore, knowledge about the occurrence of PMOC in water cycles is scarce, which presents a threat for the protection of drinking water resources. PROMOTE focuses on PMOC and aims at closing the significant knowledge gaps with respect to: (a) trace analytical methods for screening and quantitative determination of PMOC in groundwater and surface water, (b) occurrence and levels of PMOC in source water used for drinking water production, (c) environmental emissions, (d) clean-up strategies in the drinking water production. Based on the expected results, PROMOTE strives to develop recommendations with respect to chemical regulation (REACH) and water quality monitoring (WFD watch list).

Last year PROMOTE published a feature paper in Environmental Science & Technology titled "Mind the Gap: Persistent and Mobile Organic Compounds—Water Contaminants That Slip Through", which was selected by the journal as one of the three best feature papers of 2016 (see https://lnkd.in/dU6iWJF)

Abstract: The discharge of persistent and mobile organic chemicals (PMOCs) into the aquatic environment is a threat to the quality of our water resources. PMOCs are highly polar (mobile in water) and can pass through wastewater treatment plants, subsurface environments and potentially also drinking water treatment processes. While a few such compounds are known, we infer that their number is actually much larger. This Feature highlights the issue of PMOCs from an environmental perspective and assesses the gaps that appear to exist in terms of analysis, monitoring, water treatment and regulation. On this basis we elaborate strategies on how to narrow these gaps with the intention to better protect our water resources.

The whole paper can be find via: https://lnkd.in/d98-RbF


Norman workshop Integrated Exposure and Effects Assessment

Geplaatst 21 mrt. 2017 11:51 door Administrator MilieuChemTox   [ 21 mrt. 2017 12:10 bijgewerkt ]

Hierbij de aankondiging voor de NORMAN workshop Integrated Exposure and Effects Assessment
11 en 12 april 2017, VU in Amsterdam
Registreren kan via deze link


PBT workshop

Geplaatst 14 feb. 2017 11:15 door Administrator MilieuChemTox   [ 14 feb. 2017 11:19 bijgewerkt ]

Het RIVM organiseert op 9 maart 2017 voor de 3de keer een workshop voor PBT-beoordelaars, beleidsmakers van de ministeries, beleidsadviseurs van andere instituten en anderen die met PBT-beoordelingen te maken hebben.
De flyer met meer informatie en het programma is toegevoegd als bijlage van dit bericht.
Meer informatie kunt u ook vinden via deze link

16th International Conference on Chemistry and the Environment

Geplaatst 14 feb. 2017 11:08 door Administrator MilieuChemTox   [ 14 feb. 2017 11:22 bijgewerkt ]

Hierbij de eerste aankondiging voor de 16de ICCE (International Conference on Chemistry and the Environment) van 18 tot 22 juni 2017 in Oslo, Noorwegen.
In de bijlage de flyer. Meer informatie is te vinden op de ICCE website

Terugblik MCT symposium 2016

Geplaatst 10 nov. 2016 12:27 door Administrator MilieuChemTox   [ 21 mrt. 2017 11:53 bijgewerkt ]

Op vrijdag 4 november vond het jaarlijkse MilieuChemTox symposium plaats onder de titel ‘Into the Great Unknown, (un)known (un)knowns in environmental risk assessment’. Zo’n 50 deelnemers bezochten de bijeenkomst vanuit universiteiten, onderzoeksinstituten en de industrie.

Het symposium was enerzijds bedoeld om een beeld te geven hoe we omgaan met wat we weten en wat we niet weten en hoe dit een rol speelt in de toekomstige beoordeling  en beheer van milieuverontreinigende stoffen. Anderzijds stond dit symposium in het teken van de proefschriftprijs. De beste zeven proefschriften werden gepresenteerd, waarmee de bezoekers in één klap op de hoogte waren van het beste milieu(geo)chemische en -toxicologische onderzoek van de afgelopen twee jaren.

In de ochtend begon Nico van den Brink (Wageningen Universiteit) met hoe om te gaan met de bekende risico’s van rodenticiden. Michiel Kraag (Universiteit Amsterdam) ging verder met de mogelijkheden van bioassays om de effecten onbekende stoffen aan te tonen. Nora Sutton (Wageningen Universiteit) richtte zich specifiek op microverontreinigingen in de watercyclus en met name in grondwater.

Sicco Bransma mocht de middag beginnen met een presentatie over zijn onderzoek naar het voorkomen en gedrag van alternatieve vlamvertragers in het milieu. Joantine van Esterik vertelde over hoe blootstelling aan hormoonverstorende stoffen vroeg in het leven een programmerende factor voor obesitas en gerelateerde veranderingen in de stofwisseling later in het leven kan zijn. Bas Kooijman vertelde namens Nina Marn over haar onderzoek naar de levenscyclus en ecologie van een specifieke zeeschildpad (onechte karetschildpad) met behulp van de Dynamische Energie Budget model. Martje de Groot presenteerde nieuwe modelsystemen voor in vitro neurotoxiciteitstesten. Hester Peltenburg gaf een presentatie over “Solid-phase microextraction” (SPME) als toekomstige bemonsteringstechniek in forensisch onderzoek. Lan Song vertelde over haar studie naar koper nanodeeltjes om hun toxiciteit in aquatisch ecosystemen beter te begrijpen. Petra Booij vertelde over haar onderzoek naar de belangrijkste contaminanten in de Nederlandse kustwateren en estuaria, die bijdragen aan de toxische druk op in microalgen. Daarvoor is gebruik gemaakt van effectgerichte analyse (EDA).

Riet Hilhorts, bestuurslid van de KNCV, heeft de proefschriftprijs 2016 uitgereikt aan Hester Peltenburg. Gefeliciteerd met deze mooie prijs!


De foto's van de dag zijn te bekijken via deze link

MCT symposium Friday 4 November 2016

Geplaatst 10 okt. 2016 06:00 door Administrator MilieuChemTox   [ 10 okt. 2016 06:03 bijgewerkt ]

The MCT Symposium 2016 will take place on Friday 4 November 2016 in Wageningen (see flyer attached).


Into the Great Unknown

Keynotes on knowns and unknowns in environmental risk assessment

 

Young Scientists Poster Session:

Poster session for young scientists (BSc/MSc/PhD students), see flyer.

The best poster of a BSc/MSc student will be awarded a prize of €100!

 

PhD thesis award:

Presentations by 7 nominees

PhD and poster prize awarding

 

Registration & Poster submission:

Register before 31 October by sending an e-mail to info@milieuchemtox.nl

BSc/MSc students with poster: free

Members MCT, KNCV and NVT: €20; Non-members: €30

è  Fees should be paid in cash at the entrance

 

Location:

Wageningen University & Research, Lumen – Building 100

Droevendaalsesteeg 3a, 6708 PB Wageningen

The location can be reached by car, bike or public transport.

 

The flyers with more information and the program and the poster session are attached

MCT Proefschriftprijs - MCT PhD Thesis Award 2016

Geplaatst 9 apr. 2016 04:47 door Administrator MilieuChemTox   [ 28 apr. 2016 12:16 bijgewerkt ]

For English: see below.

Proefschriftprijs 2016

Om het jaar wordt de KNCV Proefschriftprijs uitgereikt aan diegene (man of vrouw), die in de voorliggende periode van twee jaar een uitmuntend milieu(geo)chemisch, milieutoxicologisch of milieutechnologisch proefschift heeft geschreven en verdedigd. Momenteel kunnen proefschriften worden ingediend die verschenen zijn in de periode van 1 juli 2014 t/m 30 juni 2016. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van 1500 euro, ter beschikking gesteld door het bestuur van de KNCV en het bestuur van de sectie Milieuchemie en –toxicologie (MCT). De uitreiking van de prijs zal plaatsvinden tijdens het MCT symposium op 4 november 2016 in Wageningen.

De prijs is bedoeld voor de auteur van het beste proefschrift of van andere wetenschappelijke publicaties (of serie daarvan), die bijvoorbeeld bewerkt zijn binnen een industriële of institutionele context en van vergelijkbaar belang zijn als een proefschrift.

Voor kandidaten die op basis van hun proefschrift in aanmerking willen komen, geldt dat dit proefschrift met succes verdedigd dient te zijn (of te worden) aan een Nederlandse universiteit. De wetenschappelijke publicaties op grond waarvan een kandidaat in aanmerking denkt te komen, dienen eveneens grotendeels in de voorafgaande periode van 2 jaar te zijn verschenen. In aanmerking voor de prijs komen zowel Nederlanders als niet-Nederlanders, op voorwaarde dat zij hun onderzoek grotendeels in Nederland hebben verricht. De toekenning van de prijs geschiedt door het bestuur van de KNCV op voordracht van een door het bestuur van de sectie MCT ingestelde beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie zal worden gevormd door zowel milieu(geo)chemici, milieutoxicologen als milieutechnologen.

Om in aanmerking te komen voor de prijs, moet de kandidaat zijn/haar onderzoek hebben verricht binnen het vakgebied van de (geo)chemie, toxicologie en/of chemische technologie, en een bijdrage hebben geleverd aan een beter begrip van de processen die zich afspelen in het milieu en/of aan duurzame oplossingen voor milieuvraagstukken. Andere eisen zijn dat de kandidaat getoond moet hebben te beschikken over:

  • grote bekwaamheden als milieu(geo)chemisch, danwel -toxicologisch of -technologisch onderzoeker, in de zin van zowel experimentele of modeltechnische vaardigheden als theorie-vormende capaciteiten
  •  wetenschappelijke originaliteit/creativiteit
  • wetenschappelijke productiviteit
  • het vermogen om de onderzoeksresultaten toegankelijk te maken voor niet-vakgenoten.

Kandidaten voor de proefschriftprijs worden verzocht een PDF van het proefschrift danwel van de serie publicaties, aangevuld met een curriculum vitae en een korte motivatie, toe te sturen aan de voorzitter van de beoordelingscommissie:

Prof. Dr. Ir. W.J.G.M. Peijnenburg

willie.peijnenburg@rivm.nl

Centre for Safety of Substances and Products
RIVM
Postbus 1
3720 BA Bilthoven

Voor nadere informatie over de procedure wordt verwezen naar het reglement.

De deadline voor het insturen van het proefschrift is dinsdag 31 mei 2016

De 6 kandidaten die uit de voorselectie zijn genomineerd, dienen 7 exemplaren van het proefschrift naar het bovenstaande adres te versturen en 4 november beschikbaar te zijn om een presentatie te geven.

Het wordt op prijs gesteld wanneer derden, zoals promotores, afdelingshoofden of anderen, de beoordelingscommissie attenderen op mogelijke kandidaten. Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de voorzitter van de beoordelingscommissie.


Thesis Award  2016

Every other year the Royal Netherlands Chemical Society (KNCV) awards the PhD Thesis Prize to the candidate who wrote and defended the best PhD thesis in the field of environmental chemistry, geochemistry, environmental toxicology or environmental technology. The award consists of a certificate and a money prize of € 1500 on behalf of the board of the Royal Netherlands Chemical Society (KNCV) and the board of the Environmental Chemistry and Toxicology Section (MCT). The Prize will be awarded by the board of the KNCV to the candidate nominated by a selection committee set up by the board of the MCT Section. The selection committee consists of environmental chemists, geochemists, environmental toxicologists and environmental technologists. The award ceremony will take place during the MilieuChemTox 2016 Symposium on the 4th of November 2016 in Wageningen.

The call is open for PhD theses defended between 1 July 2014 and 30 June 2016. Candidates who would like to apply should have performed their research for the greater part in the Netherlands and defended their PhD thesis at a Dutch university. Dutch as well as foreign candidates may apply.  To be considered, the candidates should have performed their research in the field of environmental chemistry, geochemistry, environmental toxicology or environmental technology and should have contributed to a better understanding of environmental processes and/or a sustainable solution for environmental issues. In addition, the candidate should meet the following requirements:

  • Excellent skills as independent scientific researcher in environmental chemistry, geochemistry, environmental toxicology or environmental technology, concerning experimental, model technical and/or theoretical capacities.
  • Scientific originality and creativity.
  • Scientific productivity.
  • The capacity to communicate scientific results with a broad public.

Candidates who would like to apply for the MCT PhD award should submit a PDF of their PhD thesis,  their curriculum vitae and a short motivation  letter to the chairman of the selection committee:

Prof. Dr. Ir. W.J.G.M. Peijnenburg

willie.peijnenburg@rivm.nl

Centre for Safety of Substances and Products
RIVM
Postbus 1
3720 BA Bilthoven

For more information about the procedure see attached regulations.

The deadline for PhD thesis submission is Tuesday 31th of May 2016.

The 6 candidates that are nominated from the preselection, should submit 7 copies of their PhD thesis to the above mentioned address and be available on 4 November to give a presentation.


Third parties like (co)promotors,  department heads and others are encouraged to  draw the attention of the selection committee to potential candidates. Further information may be obtained from the chairman of the selection committee.

Geslaagd symposium ‘Pharmaceuticals in the environment: prescription to science and policy’

Geplaatst 11 nov. 2015 11:22 door Administrator MilieuChemTox   [ 11 nov. 2015 11:26 bijgewerkt ]

Op vrijdag 6 november vond het jaarlijkse MilieuChemTox symposium plaats onder de titel ‘Pharmaceuticals in the environment- prescription to science and policy’. Ruim 100 deelnemers bezochten de bijeenkomst vanuit universiteiten, industrie, waterbeheerders en overheid. RIVM trad op als gastheer.

Het symposium was bedoeld om vanuit verschillende gezichtspunten (ecotoxicologie, milieuanalyse, groene farmacie, maar ook vanuit de industrie en vanuit het beleid) de kennis op het gebied van (dier)geneesmiddelen in het milieu te belichten.

Het symposium maakte duidelijk dat de rol die het milieu speelt in de kosten-baten analyse van geneesmiddelen nog beperkt is. Zowel bedrijfsleven als overheid is er zich van bewust dat deze rol in de toekomst versterkt dient te worden. Scepsis is er vooralsnog over de perspectieven van ‘groene’ alternatieven voor geneesmiddelen.
Onderzoek laat verder zien dat geneesmiddelen meestal in het milieu voorkomen in gehaltes die niet tot effecten leiden. Maar er zijn ook stoffen, zoals Ibuprofen, waarvan de concentraties zo hoog zijn dat er reden tot zorg is voor 45% van de oppervlaktewateren.
De presentatie over de rol van het milieu bij de verspreiding van antimicrobiële resistentie, bijvoorbeeld via inname bij het zwemmen, trok veel belangstelling. Verder zijn waterbeheerders bezorgd over de aanwezigheid van geneesmiddelen in (bronnen voor) drinkwater. Ook vanuit de publieke perceptie zijn restanten van geneesmiddelen (drink)water onwenselijk. (Inter)nationaal beleid richt zich op het terugdringen van milieu-emissies van geneesmiddelen binnen diverse onderdelen van de geneesmiddelenketen.

Zowel erkende (inter)nationale experts als masterstudenten namen deel aan de dag: de experts door het geven van een overzicht van hun vakgebied, de studenten door het presenteren van posters over hun onderzoek.

Bron: www.rivm.nl

MCT symposium Friday 6 November 2015

Geplaatst 28 aug. 2015 07:11 door Administrator MilieuChemTox   [ 11 nov. 2015 11:25 bijgewerkt ]

The MCT Symposium 2015 will take place on Friday 6 November 2015 in Bilthoven (RIVM) (see flyer attached)

Pharmaceuticals in the Environment: prescription to science and policy
 
Chair: Charles Bodar (RIVM)
 
Keynotes on: ecotox of (veterinary) pharmaceuticals and analysis; the problems and distribution;
solutions: green chemistry and removal; the vision of the industry and policy

 

Registration:

Please register before October 31 via this link


BSc/MSc students with poster: free
Members MCT, KNCV, NVT, RIVM: €20
Non-members: €30
 -> Fees should be paid in cash at the entrance


Poster presentations
You are invited to present a poster during the breaks. If you plan to do so, please indicate on the registration form.


Location:
RIVM (room: T007), Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven
 The location can be reached by car, bike or public transport

 

The flyer with more information and the program is attached

1-10 of 34

Comments