Ovaj sajt je napravljen za potrebe nastave, namenjen je učenicima Karlovačke gimnazije kojima bi mogao biti od pomoći, ali ne obuhvata kompletno gradivo nastave matematike i informatike.