Лексикологија италијанског језика

Лексикологија италијанског језика

Приступна шифра за мудл: без шифре

Настава предмета Лексикологија италијанског језика 1 и Лексикологија италијанског језика 2 предвиђена је за студенте Италијанског језика и књижевности Филолошког факултета Универзитета у Београду у 3. и 4. семестру студија.

Наставник: др Мила Самарџић, редовни професор

Број часова: 2 часа недељно

Број бодова: 3 (Лексикологија италијанског језика 1) + 3 (Лексикологија италијанског језика 2)

Статус предмета: обавезни предмети (ОП)

Завршни испити: писмена форма (тест).

Време трајања испита: 45 минута.

Распоред предавања у академској 2022/23: уторак 11.30-13.00 (сала А5)

Консултације по договору (електронском поштом): кабинет 314

Контакт: milasamardzic@yahoo.it