autodoprava

 • nabízím organizaci přepravy z domu do domu s optimálním využitím schopností a možností autodopravce (s ohledem na  cenu, rychlost, bezpečnost a reference daného autodopravce)
 • možnost organizace přepravy pomocí vozového parku smluvních autodopravců
 • možnost využití vlastních vozů pro menší zásilky

poradenství

 • informace o nejvhodnějších paritách pro daný typ přepravy (dle mezinárodních obchodních doložek Incoterms 2010)
 • informace o nejvhodnějším typu přepravní nebo manipulační jednotky pro daný typ a rozsah nákladu
 • informace o nejvhodnějším dopravním prostředku pro každý konkrétní typ přepravy
 • logistika - organizace přepravy zboží přes vymezené území s ohledem na možné překážky přepravy
 • informace o přepravě nebezpečných věcí (dle ADR)
 • cenotvorba - cenové nabídky přeprav, informace o cenách přeprav adekvátních ke zvolenému typu dopravního prostředku a zvolené trase přepravy
 • kalkulace vytíženosti vozidel (max. nosnost/max. objem)
 • návrhy na zvýšení efektivnosti vytížení stávajících přeprav
 • možnost zastupování v celním řízení