MATERIJALI‎ > ‎

MATERIJALI ZA SEDMI RAZRED

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
View Download
  28k v. 2 Sep 24, 2012, 11:05 AM Milan Protic
ĉ
View Download
  884k v. 3 Sep 24, 2012, 11:09 AM Milan Protic
Ą
View
PP prezentacija na engleskom objasnjava izometriju dimetriju i kosu projekciju  Sep 28, 2012, 11:44 AM Milan Protic
ċ

View
Objasnjava kotiranje tehnickih crteza u masinstvu  Sep 28, 2012, 11:55 AM Milan Protic
ċ

View
Presentation  Apr 9, 2013, 12:50 PM Milan Protic
ċ

View
Classes 55-56   Apr 9, 2013, 12:45 PM Milan Protic
ċ

View
Dokument 15-16 : 19-20  Nov 24, 2012, 10:21 PM Milan Protic
ċ

View
11-12 ČAS  Oct 17, 2012, 12:28 AM Milan Protic
ċ

View
Power plants  Dec 4, 2013, 11:55 AM Milan Protic
ċ

View
classes 35-36  Jan 22, 2013, 5:03 AM Milan Protic
ċ

View
Materials used in mechanical engineering 23-24 cas  Nov 24, 2012, 10:21 PM Milan Protic
ċ

View
classes 27-28  Jan 21, 2013, 11:18 PM Milan Protic
ċ

View
classes 33-34   Apr 9, 2013, 12:44 PM Milan Protic
ċ

View
Classes 52-53  Apr 9, 2013, 12:47 PM Milan Protic
ċ

View
classes 39-40  Jan 22, 2013, 5:03 AM Milan Protic
ċ

View
TRANSPORTATION MACHINES lessons 42-43  Feb 19, 2013, 6:46 AM Milan Protic
ċ

View
casses 35-36 PP prezentation  Jan 22, 2013, 5:02 AM Milan Protic
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
KVIZ  Oct 11, 2012, 12:21 PM Milan Protic
ċ

View
SISTEMATIZACIJA GRADIVA U OKVIRU TEMA - Milan Protić  Oct 11, 2012, 12:30 PM Milan Protic
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
View Download
  10320k v. 2 Dec 3, 2014, 1:17 AM Milan Protic
ċ

View
projekcija tacke i ravnog lika  Oct 2, 2012, 1:18 AM Milan Protic
ċ

View
PP Prezentacija  Feb 26, 2013, 4:41 AM Milan Protic
ċ

View
Nacrtaj pravu a odredjenu tackama A i B u sve tri ortogonalne projekcije. Nacrtaj trougao A B C u sve tri projekcije i odredi oktante u kojima se nalaze tacke  Sep 13, 2013, 6:48 AM Milan Protic
ċ

View
ROBOTI  Mar 19, 2013, 11:45 AM Milan Protic
ċ

View
Materijal za vežbanje prebacivanje crteza iz izometrije u ortogonalnu projekciju  Nov 19, 2012, 5:00 AM Milan Protic
ċ

View
PP prezentacija  Sep 4, 2013, 9:29 AM Milan Protic
Ċ
View Download
  929k v. 3 Sep 28, 2012, 11:55 AM Milan Protic
ċ

View
ZUPCASTI PAROVI - materijal sa interaktivne table  Feb 19, 2013, 9:10 PM Milan Protic
Comments