Udržateľnosť

V rámci mikroprojektu dôjde k prehĺbeniu cezhraničnej spolupráce žiadateľa mikroprojektu ZŠ s MŠ Podolie a  jeho cezhraničného partnera ZŠ a ZUŠ Strání. Budú nadviazané nové cezhraničné kontakty a priateľstvá medzi žiakmi oboch škôl. Vo vzájomnej spolupráci škôl sa bude  pokračovať i po ukončení mikroprojektu, ako je uvedené v kapitole Udržitelnost výstupů mikroprojektu, to znamená, že nové kontakty a priateľstvá budú nadväzované každoročne ďalšími a ďalšími žiakmi týchto škôl.  Výhodou tohoto mikroprojektu je, že nové kontakty a priateľstvá budú nadväzované už v ôsmej triede ZŠ a potom v deviatej triede sú upevňované, viď aktivity mikroprojektu. Nejde  teda o jednorázovú záležitosť, ale o nenásilnú formu vštepovania cezhraničnej spolupráce deťom a mládeži, ktorá bude zárukou udržateľných cezhraničných vzťahov.
Comments