O projekte

Názov projektu:
 
        Zbližovanie detí a mládeže cez vzájomné spoznávanie jazykov, folklóru a regiónov obcí Podolie a Strání

Projekt podaný:

13.10.2009 na Trenčiansky samosprávny kraj

Projekt schválený:
11.3.2010 s kódom SK/FMP/01/015 v rámci 1.výzvy Fondu mikroprojektov Operačného programu cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013

Celkové výdavky projektu:
23 475,37€
  • z toho finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 19 954,06€
  • finančný príspevok zo štátneho rozpočtu 2 347,53€
  • zvyšok 1 173,78€ dofinancovanie obcou
Partner:
ZŠ a ZUŠ Strání

Začiatok realizácie:
1. august 2010

Ukončenie realizácie:
30.jún 2011

Hlavný cieľ projektu:

Prehĺbenie cezhraničnej spolupráce predkladateľa a partnera projektu v oblasti podpory udržateľného sociálneho a kultúrneho rozvoja prostredníctvom zbližovania detí a mládeže cez vzájomné spoznávanie jazykov, folklóru a regiónov obcí Podolie a Strání.

Špecifické ciele mikroprojektu:

1. vybavenie miestnosti "MIESTO BEZ HRANÍC" určené pro spoločné cezhraničné stretávanie žiakov a učiteľov,
2. realizácia výmen žiakov medzi školami navzájom,
3. spoločné vytvorenie Podolsko-stráňanského nárečového slovníka,
4. vytvorenie žiackych prezentácií o jednotlivých regiónoch (kultúre, obyvateľstve, zvykoch a pod.) a besedy na túto tému,
5. uskutočnenie spoločného zrazu priateľstva na Lopeníku,
6. realizácia folklórnych vystúpení žiakov a učiteľov,
7. posilnenie a udržateľnosť sociálnych a kultúrnych väzieb obyvateľstva,
8. oživenie a rozvoj kultúrnych a historických tradícií.